Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
SCANDCAM Viltovervåking med viltkameraNorsk institutt for naturforskning10 mottakere2018Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
SCANDCAM–viltovervåking med viltkameraNorsk institutt for naturforskning1 150 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
ScandlynxNorsk institutt for naturforskning2 300 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
ScandlynxNorsk institutt for naturforskning1 200 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
ScandlynxNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
SCANDLYNX STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
Scandlynx –gaupestudier med viltkameraNorsk institutt for naturforskning1 100 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Scandlynx ViltkameraNorsk institutt for naturforskning 5 mottakere2016Ikke behandlet
Scenario analyse Øyulvsbu og formidlingSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAStatsforvalteren i Agder2021Avslått
Scenario analyse Øyulvsbu og formidlingSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA200 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
SeljaktkursNJFF Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Seminar - Gås - forvaltning og jaktNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL30 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2016Delvis innvilget
Seminar diverse fuglearter vs skogbruk m.m.NATUR, PLAN OG UTVIKLING BAKLID10 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Seminar forvaltning og jakt på gåsNorges Jeger- og fiskerforbund ØstfoldFylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2014Avslått
seminar grunneiersamordningProsjekt Utmark46 000Nordland fylkeskommune2016Innvilget som omsøkt
Seminar- Hvorfor er hare på Rødlista?Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 Dokka Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
Seminar med tema hjortevilt - skogbrukNotodden kommune, landbruksavdelingen2 mottakere2015Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
Seminar om skarv i innlandetNorsk institutt for naturforskning200 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Seminar om villrein og ferdsel på HardangerviddaNorsk Villreinsenter Sør125 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Seminar om viltpåkøyringarStiftelsen Norsk Hjortesenter Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Seminar praktisk bestandsplanlegging HelgelandProsjekt Utmark50 000Nordland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
seminar praktisk bestandsplanlegging hjortevilt Prosjekt Utmark65 000Nordland fylkeskommune2019Innvilget som omsøkt
Seminaret Hjortevilt 2013Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)100 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Seminaret Hjortevilt 2013Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)15 00010 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått
Seminaret Hjortevilt 2014Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)10 mottakere2014Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Seminaret Hjortevilt 2014Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)100 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Seminaret Hjortevilt 2015Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)110 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Seminaret Hjortevilt 2015Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs) 10 mottakere2015Ikke behandlet
Seminaret Hjortevilt 2016Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)120 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Seminaret Hjortevilt 2016Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs)5 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Poster per side3541 - 3570 of 4647 items