Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Sildemåkeprosjektet i Troms og FinnmarkNOF avdeling Troms Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Levert
Sildemåkeprosjektet i Troms og FinnmarkNOF avdeling TromsFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Sjøfugl og taretråling, konflikt eller samkvem?STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA400 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Sjøfugl og taretråling, konflikt eller samkvem?Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina150 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
sjøfuglers diett utenom hekkesesongenNINA Tromsø283 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
sjøfuglkartlegging i Lånan/Flovær og Hysvær/SølaStiftelsen Vegaøyan Verdensarv Statsforvalteren i Nordland2017Levert
Sjøfuglkartlegging i Vegaøyan VerdensarvområdeStiftelsen Vegaøyan VerdensarvStatsforvalteren i Nordland2018Avslått
Sjøfuglregistrering i Porsangerfjord IBABIRDLIFE NORGE32 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Innvilget som omsøkt
Sjøfuglregistrering i Porsangerfjord IBA MBIRDLIFE NORGE15 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Sjøfuglregistreringer langs VestfoldkystenStore Færder Ornitologiske Stasjon20 000Vestfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Innvilget som omsøkt
Sjøfuglteljing i Svellingsflaket lvoFylkesmannen I NordlandStatsforvalteren i Nordland2020Avslått
sjøfugltellingFylkesmannen I Oslo Og Viken20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Delvis innvilget
Sjøfugltelling i Svellingsflaket lvo 2018Møysalen nasjonalparkstyre90 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Sjøfugltellinger i Aust-Agder 2016Norsk Ornitologisk Forening avd. Aust-Agder11 500Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Sjøfugltellinger i Aust-Agder 2017Norsk Ornitologisk Forening avd. Aust-Agder21 500Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Sjøfugltellinger i Aust-Agder 2018.Norsk Ornitologisk Forening avd. Aust-AgderFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2018Avslått
Sjøfugltellinger i Aust-Agder i 2015. Norsk Ornitologisk Forening avd. Aust-Agder11 500Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Sjøfugltellinger i Færder Nasjonalpark 2022STORE FÆRDER ORNITOLOGISKE STASJON Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Levert
Sjøfugløy på Munkholmen - teknisk utredningTrondheim kommune, Miljøenheten 2 mottakere2013Levert
Skadd fuglNorsk Ornitologisk Forening (nof), Avdeling Hedmark 2 mottakere2020Levert
Skadd fugl/drift av FuglevaktaCarl Knoff Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Levert
Skadd fugl/drift av FuglevaktaCarl Knoff Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Levert
Skadefelling - hva felles?Norsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2019Avslått
Skadefelling - omfang og bestandseffektSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
Skadefelling - omfang og bestandseffektStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Skadefelling av grågåsNamdalseid Jeger Og Fiskarlag15 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Innvilget som omsøkt
Skadefelling av grågås i Aurskog HølandBJØRKELANGEN JEGER OG FISKERFORENINGStatsforvalteren i Oslo og Viken2021Avslått
Skadefelling av gås, kartlegging av, beiteskaderHADSEL KOMMUNEStatsforvalteren i Nordland2022Avslått
Skadefelling gåsNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDALStatsforvalteren i Møre og Romsdal2022Avslått
Skadefelling oterNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDALStatsforvalteren i Møre og Romsdal2022Avslått
Poster per side3541 - 3570 of 4578 items