Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
JaktlederkursNorges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Skyttercamp NeidenNorges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Familiedager fiskeskolerNorges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Elgjaktopplæring ungdomNorges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Elgjaktopplæring kvinnerNorges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Forvaltningsplan for grågås i PorsangerPorsanger kommune Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Hønsefugltaksering- kjøregodtgjøringFinnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Opplæringsjakt på Hjortevilt 2019Norges jeger- og fiskerforbund Buskerud30 000Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Bedre ettersøk av rådyr - videreføringNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud100 000Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Økt jaktuttak på gås.v/ Landbrukskontoret for Drammen, Lier, Røyken og HurumBuskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Avslått
Opplæringsjakt på Hjortevilt 2018Norges jeger- og fiskerforbund Buskerud30 000Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Bedre ettersøk av rådyrNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud100 000Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Oppdatering av kommunale ettersøksjegereNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud46 000Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Effekten av rådyrs beiting i frukthager m.m.v/ Lier kommune85 946Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Oppsyn villreinjaktNorefjell-Reinsjøfjell VillreinutvalgBuskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Avslått
statuskartlegging av orrfuglleiker i BuskerudGregersen, HåkonBuskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Avslått
Elgbeiteregistrering i Finnemarka, Buskerudv/ Landbrukskontoret for Drammen, Lier, Røyken og Hurum87 500Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
Bedre RovviltsporingNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Levert
Bedre rovdyrsporingNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Levert
Bedret ettersøk etter skadet hjorteviltNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Levert
Bestandsvurdering av elg i Nedre HallingdalFlå kommune Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Levert
Opplæringsjakt for unge jegere og jenterNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Levert
Opplæringsjakt Norges jeger- og fiskerforbund Buskerud Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Bedre jakt seminar Buskerud Norges jeger- og fiskerforbund Buskerud Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Stimuleringsmidler rovviltNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
overvåkning av utvalgte orrfuglleiker i Buskerud fGregersen, Håkon Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Overvåkning av orrfugl BuskerudGregersen, Håkon Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Bedre jakt i BuskerudNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Opplæringsjakt på elg og rådyr Norges jeger- og fiskerforbund Buskerud Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Overvåkning av utvalgte storfuglleiker i KongsbergSweco Norge AS Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Poster per side3541 - 3570 of 4578 items