Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Grågåsundersøkelser i Møre og RomsdalStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina23 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2020Delvis innvilget
Introjakt storviltNorges Jeger- Og Fiskerforbund Møre Og RomsdalStatsforvalteren i Møre og Romsdal2020Ikke realitetsbehandlet
Introjakt småviltNorges Jeger- Og Fiskerforbund Møre Og RomsdalStatsforvalteren i Møre og Romsdal2020Ikke realitetsbehandlet
Fangst og jakt på kråkefugl og småpredatorerNorges Jeger- Og Fiskerforbund Møre Og RomsdalStatsforvalteren i Møre og Romsdal2020Ikke realitetsbehandlet
Ornitologiske registreringar, Syltøran Surnadal Ingvar Stenberg Biolog13 150Statsforvalteren i Møre og Romsdal2020Delvis innvilget
Hvitryggspetten på VestlandetNibio - Norsk Institutt For BioøkonomiStatsforvalteren i Møre og Romsdal2020Avslått
Kartlegging og overvåking av storspoveMichaelsen Biometrika As40 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2020Delvis innvilget
Kartlegging av hønsehauk i MRFaunafokus As28 200Statsforvalteren i Møre og Romsdal2020Delvis innvilget
Oppfølging av aktive hubroterritorier i M&RFaunafokus As35 650Statsforvalteren i Møre og Romsdal2020Delvis innvilget
Fuglekartlegging i fem naturreservat på NordmøreNorsk Ornitologisk Forening Avd. Møre Og RomsdalStatsforvalteren i Møre og Romsdal2020Avslått
Kartlegging av spurvefugl i flaumskogmark ved SøyaIngvar Stenberg BiologStatsforvalteren i Møre og Romsdal2020Avslått
Grågåsundersøkelser i Møre og RomsdalNorsk institutt for naturforskning50 200Statsforvalteren i Møre og Romsdal2019Delvis innvilget
Kartlegging av hønsehauk i MRFaunaFokus AS28 200Statsforvalteren i Møre og Romsdal2019Innvilget som omsøkt
Trekk flaggermus om våren i Møre og RomsdalMichaelsen Biometrika AS15 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2019Innvilget som omsøkt
Kartlegging truede fugler i kulturlandskapMichaelsen Biometrika AS35 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2019Innvilget som omsøkt
Viltkartlegging i våtmarksbiotoper langs SurnaIngvar Stenberg26 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2019Innvilget som omsøkt
Utarbeding av forvaltningsplan for gås i SurnadalSurnadal kommuneStatsforvalteren i Møre og Romsdal2019Avslått
Strandabøen Stein Magne HoffStatsforvalteren i Møre og Romsdal2019Ikke realitetsbehandlet
Grågåsundersøkelser i Møre og RomsdalNorsk institutt for naturforskning49 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2018Innvilget som omsøkt
Bestandsovervaking Havørn Møre og RomsdalAlbicilla natur- og miljøfag40 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2018Innvilget som omsøkt
Hekkeplattform for fiskemåse og tjeld Sykkylven kommuneStatsforvalteren i Møre og Romsdal2018Avslått
Tiltak for vipe og storspove i kulturlandskapetoumStatsforvalteren i Møre og Romsdal2018Ikke realitetsbehandlet
Tiltak for hekkande storlomoum4 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2018Innvilget som omsøkt
Smøla: 39 års telling av overvintrende sjøfugloumStatsforvalteren i Møre og Romsdal2018Avslått
oppfølging av aktive hubroterritorier M&RFaunaFokus AS18 500Statsforvalteren i Møre og Romsdal2018Innvilget som omsøkt
Kartlegging/overvåking av fugler i kulturlandskapMichaelsen Biometrika AS33 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2018Innvilget som omsøkt
Jaktleder kurs Ole Jonny FlydalStatsforvalteren i Møre og Romsdal2018Ikke realitetsbehandlet
Hubro 2012-2016: rapportering til Rovbaseoum23 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2017Innvilget som omsøkt
Jakt på smårovviltBlåfjella felles kortområdeStatsforvalteren i Møre og Romsdal2017Ikke realitetsbehandlet
DNA-analyse av historisk brunbjørn i Sør-NorgeRandsfjordmuseeneStatsforvalteren i Møre og Romsdal2017Avslått
Poster per side3541 - 3570 of 4650 items