Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forebyggende foring av elgØyer fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Taksering av vinterbeite for elgØyer fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Trekktelling av elgOppland Hjorteviltregion Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Søknad om tilskudd til elgbeitetakseringGausdal fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Registrering av spillplasser for tiurNord-Fron kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Tilrettelagt hogst i vinterbeiteområder for elgNord-Fron kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Elgmerkeprosjekt i Valdres og HallingdalGol kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Trekktelling av elgOppland Hjorteviltregion Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Taksering av elgbeiteØyer fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Forebyggende tiltak mot trafikkulykker - foring avØyer fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Kvinandprosjektet Lillehammer kommuneLillehammer kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
FjellrypeprosjektPål Fossland Moa Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Registrering av beverlokaliteter - Rinna og AuggaGausdal Kommune - Landbrukskontoret i Lillehammerregionen Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Søknad om tilskudd til elgbeitetakseringGausdal fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Registrering av spillplasser for tiurNord-Fron kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Rydding av vegetasjon - forbygging hjorteviltLesja kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Merkeprosjekt elg i Valdres og HallingdalGol kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Kartlegging av tiurleiker i RingebuMidt-Gudbrandsdal landbrukskontor, Ringebu og Sør-Fron kommunar Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Kurs i elg- og hjorteforvaltningSKOGBRUKETS KURSINSTITUTTOslo fylkeskommune 2023Avslått
Fuglekasser i by og bynære områderNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND OSLO30 000Oslo fylkeskommune 2022Delvis innvilget
Bekjempning av svartlistet art: MinkOSLOMARKAS FISKEADMINISTRASJON52 000Oslo fylkeskommune 2021Innvilget som omsøkt
Deteksjon av Amerikansk mink med eDNAJon Valbjørn Hagelin129 600Oslo fylkeskommune 2018Innvilget som omsøkt
Elgnytt til jaktlagene i Oslo kommuneUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold6 000Oslo fylkeskommune 2018Innvilget som omsøkt
Støtte til innkjøp av minkfellerOslomarkas Fiskeadministrasjon30 000Oslo fylkeskommune 2017Innvilget som omsøkt
Viltgjerde til Voksenenga nærmiljøhageForeningen Voksenenga NærmiljøhageOslo fylkeskommune 2017Avslått
Søknad om støtte til merking av laksand og kvinandCEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO30 000Oslo fylkeskommune 2015Innvilget som omsøkt
Injeksjonsgevær til bedøvelse av vilt i OsloKnut Madslien22 500Oslo fylkeskommune 2014Innvilget som omsøkt
Foring av elg for å hindre trafikkskaderoslo kommune56 000Oslo fylkeskommune 2013Innvilget som omsøkt
Oppstart av forvaltningsplan for hjortedyr m.m.SANDNES KOMMUNE103 000Rogaland fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Nok hjort 2023UTMARKSAVDELINGA VEST ASRogaland fylkeskommune2023Avslått
Poster per side3541 - 3570 of 5085 items