Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Søknad om tilskudd til årboka Villreinen 2015Villreinrådet i Norge200 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
VillreintiltakSetesdal Austhei Villreinlag30 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Vern av Vipe i HordalandNorsk Ornitologisk forening, Hordaland30 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Skadd fugl/drift av FuglevaktaCarl Knoff Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Norsk ViltsykehusNorsk Viltsykehus34 mottakere2015Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Avslått, Avslått
Elgjaktkurs for damer, helgekursNJFF-Troms13 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
JaktlederkursNJFF-Troms6 500Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
GauperegistreringNJFF-TromsFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Avslått
KOAT rypemodul - overvåkningsmetodikkUniversitetet i Tromsø280 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Hekkelokaliteter for makrellterne og måker i KrsKristiansand kommune, parkvesenet20 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Kongeørn, kartlegging av forekomst 2015Kistefos Skogtjenester asFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Avslått
Kongeørn, dokumentasjon av sårbarhetKistefos Skogtjenester asFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Avslått
JaktistjørdalFjellstyrene i Stjørdal Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Skogsfugltaksering i Fjellaområdet 2015Marker kommune Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Ikke behandlet
ElgjaktopplæringNJFF-Troms25 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Elgjaktkurs for ungdom og nybegynnere.TilberedningNorges Jeger og Fiskerforbund avdeling Nordland22 000Nordland fylkeskommune2015Innvilget som omsøkt
vinterforin av rådyrAndrè Moseid2 mottakere2015Avslått, Avslått
Delta i prosjekt Forvaltning av hjortebestandAskøy kommune20 000Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Børsteflaggermus i Hordaland - kartleggingMichaelsen BiometrikaFylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2015Avslått
Overvåkingsprogram for HjorteviltAndebu kommune5 500Vestfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Utvidet registring av beitetrykk i Målselv 2015 Målselv kommune50 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Vilttiltak - minkregulering Laukvika 2015Tone Kanestrøm5 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Informasjonskurs skadefellingspersonellMålselv kommuneFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Ikke realitetsbehandlet
Overvåking av vårrastende hvitkinngjess 2015Herøy kommuneStatsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Utdanning av ettersøksekvipasjer på klovviltNordland Dachshundklubb40 000Nordland fylkeskommune2015Innvilget som omsøkt
Utdanning av ettersøks instruktørerNordland Dachshundklubb16 000Nordland fylkeskommune2015Innvilget som omsøkt
Åkerrikse i Oppland 2015Kistefos Skogtjenester as60 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Fiskeørn i Oppland, supplerende registrering 2015Kistefos Skogtjenester as15 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Hønsehauk, hekkeplasser i Øystre SlidreKistefos Skogtjenester as55 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Bestandsplan Kristiansund HjorteviltområdeKristiansund Hjorteviltområde Møre og Romsdal fylkeskommune2015Ikke behandlet
Poster per side3541 - 3570 of 4645 items