Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av kongeørn i AkershusOdd Taale Frydenlund Steen25 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Kartlegging og overvåking av vandrefalkOdd Taale Frydenlund Steen30 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Avslått
Kartlegging og overvåking av vandrefalkOdd Taale Frydenlund Steen20 0003 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Kartlegging og overvåking av hekkende vandrefalkOdd Taale Frydenlund Steen 6 mottakere2015Levert
Kartlegging og overvåking av hekkende vandrefalkOdd Taale Frydenlund Steen 6 mottakere2014Levert
Kartlegging og overvåking av vandrefalkOdd Taale Frydenlund Steen 4 mottakere2013Levert
Kartlegging av hekkende vepsevåkOdd Taale Frydenlund Steen 2 mottakere2013Levert
Kartlegging av hekkende hønsehauk i S-VestfoldOdd Taale Frydenlund Steen Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2013Levert
Telling av hekkande par teist, søknad 2023.Oddvar Olsen45 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2023Delvis innvilget
HjortegjerdeOla Henning Ommedal Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2018Levert
Rovvilt jakt.Olav Jonas HøibyInnlandet fylkeskommune2023Avslått
Flåttens innvirkning på helse/vekt av elgkalverOlav RosefFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2018Avslått
MIltprosjektet i Aust-AgderOlav Rosef40 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
Observasjonar og forvaltning av ein tiurleik.Olav S. Haugse10 000Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Delvis innvilget
Kurs i fellefangst av småpredatorOlav Schrøder3 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Kurs i harejakt for damerOlav Schrøder5 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Jaktopplæring for ungdomOlav Schrøder7 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Taksering etter hønsefuglOlav Schrøder20 600Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Reinsdyrjakt for damer og ferske jegereOlav Schrøder7 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Kurs i fangst av småpredatorarOlav Schrøder5 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Kurs i reinsjaktOlav Schrøder5 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
Taksering hønsefuglOlav Schrøder9 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Videregående kurs ettersøkOlav Schrøder9 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
opplæriing i harejaktOlav Schrøder8 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
EttersøksinstruktørerOlav SchrøderAust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
Kurs i småvliltjakt for ungdom Olav Schrøder6 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Kurs i reinsdyrjaktOlav Schrøder4 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
Kurs i takseringOlav Schrøder5 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
Videregående kurs ettersøkOlav Schrøder4 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
TakseringOlav Schrøder8 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Innvilget som omsøkt
Poster per side3541 - 3570 of 5097 items