Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Rehabilitering av syk og skadet rovfuglRehabilitering av rovfugl8 0002 mottakere2017Innvilget som omsøkt, Avslått
Organisering av gåsejakt og effekt på fellingstallRein Aleksander Riise Dalermoen6 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Data til Miljøkvalitetsnorm for villrein. Reinheimen-breheimen Villreinutvalg7 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Reinens områdebruk i Reinheimen-BreheimenReinheimen-breheimen Villreinutvalg7 mottakere2020Avslått, Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Oppsyn i VillreinjaktaReinheimen-breheimen Villreinutvalg52 500Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Bruk av drone i villreinregistreringer Reinheimen-Breheimen villreinutvalg15 0007 mottakere2019Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Reinens områdebruk i Reinheimen-BreheimenReinheimen-Breheimen villreinutvalg7 mottakere2019Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Oppsyn i VillreinjaktaReinheimen-Breheimen villreinutvalg59 5004 mottakere2019Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Oppsyn i VillreinjaktaReinheimen-Breheimen villreinutvalg63 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Avslått
Reinens områdebruk i Reinheimen-BreheimenReinheimen-Breheimen villreinutvalg 7 mottakere2018Ikke behandlet
Oppsyn i villreinjaktaReinheimen-Breheimen villreinutvalg56 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Registrering av villreinens områdebrukReinheimen-Breheimen villreinutvalg7 mottakere2017Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Oppsyn i villreinjakta Reinheimen-Breheimen villreinutvalg54 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Registrering av villreinens områdebrukReinheimen-Breheimen villreinutvalg2 mottakere2016Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Registrere villreinens områdebruk i OttadalenReinheimen-Breheimen villreinutvalg50 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Oppsyn villreinjakt 2015Reinheimen-Breheimen villreinutvalg55 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Villreinens områdebruk i OttadalsområdetReinheimen-Breheimen villreinutvalg50 0007 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått
Reinens områdebruk i OttadalsområdetReinheimen-Breheimen villreinutvalg55 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Villreinens områdebruk i Reinheimen-BreheimenREINHEIMEN-BREHEIMEN VILLREINUTVALG Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Oppsyn i villreinjaktaREINHEIMEN-BREHEIMEN VILLREINUTVALG56 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Registreringer til Miljøkvalitetsnorm for villreinREINHEIMEN-BREHEIMEN VILLREINUTVALG20 0003 mottakere2021Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Villreinens områdebruk i Reinheimen-BreheimenREINHEIMEN-BREHEIMEN VILLREINUTVALG3 mottakere2021Avslått, Avslått, Avslått
Oppsyn i VillreinjaktaREINHEIMEN-BREHEIMEN VILLREINUTVALG56 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Tiltak mot svartelistet mink langs Reisaelva REISA ELVELAG25 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2022Innvilget som omsøkt
Tiltak mot svartelistet art: minkREISA ELVELAG20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Manipulering av fòrtilgang for rødrev gjennom åretRendalen østfjell småviltsamarbeid30 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
Predasjonskontroll i SølendalenRendalen østfjell småviltsamarbeid Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
Sikkerhetsutstyr til fallviltgruppaRennebu kommuneSør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2016Ikke realitetsbehandlet
Tilskudd til drift av samarbeidsorganRennebu Utmarksråd25 000Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Ekstra overvåking ved E6-utbyggingRennebu Utmarksråd48 000Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Poster per side3541 - 3570 of 4647 items