Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Tiltak mot svartelistet art: minkREISA ELVELAG20 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Manipulering av fòrtilgang for rødrev gjennom åretRendalen østfjell småviltsamarbeid30 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
Predasjonskontroll i SølendalenRendalen østfjell småviltsamarbeid Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
Sikkerhetsutstyr til fallviltgruppaRennebu kommuneSør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2016Ikke realitetsbehandlet
Tilskudd til drift av samarbeidsorganRennebu Utmarksråd25 000Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Ekstra overvåking ved E6-utbyggingRennebu Utmarksråd48 000Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Overvåking av beiteskader til hjortevilt i RennebuRennebu UtmarksrådTrøndelag fylkeskommune2019Ikke realitetsbehandlet
Ny bestandsplan for hjortevilt og bever i RennebuRennebu Utmarksråd30 000Trøndelag fylkeskommune2019Delvis innvilget
Tilskudd til drift av samarbeidsorgan.RENNEBU UTMARKSRÅD Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Tilskudd til drift av samarbeidsorgan.RENNEBU UTMARKSRÅD30 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
bestandsvurdering av grågåsRennesøy Kommune18 0002 mottakere2014Delvis innvilget
Viltlagetablering med bestandsplan og informasjonRennesøy Viltlag Rogaland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Jakt som næringsvei i RennsjøenRENNSJØEN DA 2 mottakere2022Ikke behandlet
Foring av vilt og bedring av biotopRFK, Rogaland fuglehund klubb Rogaland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Utsetting av fasan i StavangerområdetRFK, Rogaland fuglehund klubbStatsforvalteren i Rogaland2013Avslått
ElgbeiteregistreringRindal Kommune18 250Trøndelag fylkeskommune2019Innvilget som omsøkt
ElgbeiteregistreringRINDAL KOMMUNE20 000Trøndelag fylkeskommune2021Delvis innvilget
Registrering av beverlokaliteterRINGEBU KOMMUNE30 000Innlandet fylkeskommune2021Delvis innvilget
Elgbeitetaksering i Ringerike kommuneRINGERIKE KOMMUNE Viken fylkeskommune2022Ikke behandlet
Fotråte hos villrein i Rondane SørRondane Sør Villreinområde Statsforvalteren i Innlandet2020Ikke behandlet
Bestandsregistreringer av villrein Rondane SørRondane Sør Villreinområde Statsforvalteren i Innlandet2020Ikke behandlet
Oppsyn villreinjaktRondane Sør Villreinområde24 500Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Overvåking av fotråte hos villrein i RondaneRONDANE SØR VILLREINOMRÅDE Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Villreinoppsyn 2022-Rondane sør villreinområdeRONDANE SØR VILLREINOMRÅDE Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Bestandsregistreringer av villrein i Rondane sørRONDANE SØR VILLREINOMRÅDEStatsforvalteren i Innlandet2021Avslått
Villreinoppsyn 2021-Rondane sør villreinområdeRONDANE SØR VILLREINOMRÅDE24 500Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Oppsyn villreinjakt Rondane Sør villreinutvalg28 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Predasjon og sykdom på villrein i RondaneRondane Sør villreinutvalg Statsforvalteren i Innlandet2019Ikke behandlet
Oppsyn villreinjaktRondane Sør villreinutvalg28 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Kartlegging av predasjon og sykdom hos villrein i Rondane Sør villreinutvalg 2 mottakere2017Ikke behandlet
Poster per side3541 - 3570 of 4613 items