Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Oppsyn villreinjaktRondane Sør villreinutvalg28 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Kartlegging av predasjon og sykdom hos villrein i Rondane Sør villreinutvalg 2 mottakere2017Levert
Oppsyn villreinjaktRondane Sør villreinutvalg26 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Oppsyn villreinjaktRondane Sør villreinutvalg25 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Utarbeidelse av bestandsplan for villreinRondane Sør villreinutvalg 3 mottakere2015Levert
Oppsyn villreinjaktRondane Sør villreinutvalg21 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Tilskudd til villreintiltakRondane Sør villreinutvalg60 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Prosjekt: Smittekilder til klauvråte på villreinRondane Sør villreinutvalg 2 mottakere2014Levert
Dyretragedier på jernbanenRoy SjaaengNordland fylkeskommune2017Avslått
Rådyr Norderhov utmarkslagRoy Ørpen Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Byttedyr levert på reir hos kongeørn Runa Odden6 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Satellittmerking av fiskeørn i ØstfoldRune Aae30 0003 mottakere2013Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
NVS Sør-TrøndelagRune FremmerlidFylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Avslått
Innkjøp av Drone til viltettersøkRune NorhallVestfold og Telemark fylkeskommune2022Avslått
Termisk sjekk av åkere, før slått.RÆLINGEN JEGER- OG FISKERFORENINGViken fylkeskommune2022Avslått
Viltkartlegging i Rælingen kommuneRælingen kommune2 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget
ViltkartleggingRÆLINGEN KOMMUNE85 000Viken fylkeskommune2022Delvis innvilget
SkytetreningRødøy jeger og fiskeforeningNordland fylkeskommune2017Avslått
Bestandskartlegging av bever - Røros og HoltålenRøros kommune40 000Trøndelag fylkeskommune2019Delvis innvilget
Digitalt valdkart for Røros kommuneRøros kommune23 000Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2015Delvis innvilget
Regstrere og overvåke hekkelokaliteterRøros kommune8 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Delvis innvilget
Kommunal hjorteviltplanRøros kommune37 500Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2015Innvilget som omsøkt
Overvåking av hekkelokaliteter - rødlistearterRøros kommune2 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
"alternativ jakt" rettet mot skoler/ungdomRøros kommune 2 mottakere2013Levert
Viltkart- oppdatere, kvalitetssikre, digitalisereRøros kommune 2 mottakere2013Levert
Rødlistearter- overvåking kjente hekkelokaliteterRøros kommune 2 mottakere2013Levert
Forvaltningsplan for gås - Råde,Rygge og SarpsborgRåde Bondelag25 0002 mottakere2016Delvis innvilget
Søknad om tilskudd til kommunikasjon om viltarterSabima70 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Kommunikasjon om viltarter på norske myrerSabima65 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Informasjonstiltak om jervSabima53 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Poster per side3541 - 3570 of 4578 items