Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Rødrevens demografi – effekter av jakt i LierneStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina400 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Lage en app for registrering av felte villsvinStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Interaksjoner mellom havørn, sjøfugl og turismeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina4 mottakere2020Avslått, Avslått, Avslått
URBPOPStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Effekter av isolasjon på storsalamanderStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina300 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Risikovurdering av sykdomstrusler hos fjellrev Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
FOU FJELLREV, RØDREV, FJELLØKOSYSTEM 2019Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Skadefelling - omfang og bestandseffektStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Utvidet overvåking for grågåsStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Jaktfalkundersøkelser i TrøndelagStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina Statsforvalteren i Trøndelag2020Ikke behandlet
Oterpredasjon på laks og sjøørretStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina3 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Halsmerking av grågås i NorgeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina275 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Estimat av hekke- og mytebestand av grågås i NorgeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Lokal otertetthet VegaøyanVerdensarvområdeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina200 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i Møre og RomsdalStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina23 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2020Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i TrøndelagStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina20 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Improving efficiency of fecal genotypingStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina500 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Oterfallvilt og oterkartleggingStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina250 00010 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått
Genetisk diversitet og struktur hos kongeørnStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina Miljødirektoratet2020Ikke behandlet
DNA-basert overvåking av hubro på Hitra og FrøyaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina25 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
SNP-genotyping av gaupeStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Effective brown bear monitoring in Norway by SNPsStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
DNA-basert overvåking av fiskeørnStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020Avslått
Familiegrupper blant jerv i SkandinaviaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Hønsehaukundersøkelser i TrøndelagStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina34 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Kartlegging av paddelokaliteterStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Genetiske undersøkelser av frosk, padde og salamanStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Grågåsundersøkelser i NordlandStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina40 000Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i Troms og FinnmarkStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina50 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
URBPOPStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina10 0005 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Poster per side3541 - 3570 of 4166 items