Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
A thriving coast- otter, mink and seabirdsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA50 0003 mottakere2021Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Bruk av drone for å finne rådyrkalver før slåttTØNSBERG KOMMUNE50 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Viltregistrering med viltkameraNORGES JEGER OG FISKEFORBUND HEDMARK50 000Innlandet fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Forvaltningsplan for gås i Lillesand kommuneLILLESAND KOMMUNE50 000Statsforvalteren i Agder2021Innvilget som omsøkt
Tiltak for bakkehekkende fugler i kulturlandskapNOF HADELAND LOKALLAG50 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Vintertelling av elgBARDU KOMMUNE50 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Søknad om kartlegging av spillplasser for hønsefugFREDRIKSTAD KOMMUNE50 000Viken fylkeskommune2021Delvis innvilget
Gjødsling av beite for hvitkinngåsHERØY KOMMUNE50 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Normann-prosjektet NORD-FRON KOMMUNE50 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
hønsehauk 2021, kartlegging i del av GjøvikKISTEFOS SKOGTJENESTER AS50 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Forebygge viltpåkjørsler i Tjeldsund kommuneDIELDDANUORI SUOHKAN - TJELDSUND KOMMUNE50 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Overvåkning av kalvingstidspunkt i ForollhognaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina50 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått
VillreintiltakSetesdal Austhei Villreinlag Sa50 000Statsforvalteren i Agder2020Delvis innvilget
Salten ViltforvaltningsrådNorges Bondelag50 000Nordland fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Helgeland ViltforvaltningsrådNorges Bondelag50 000Nordland fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Virkninger av introdusert fiskeart på vannfuglerNni Resources As50 000Vestland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Nytt villreinprosjekt Setesdal VestheiStiftelsen Norsk Villreinsenter50 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Hjortebeiting i plantefelt og ung produksjonsskogNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi50 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Hjortebeiting i plantefelt og ung produksjonS&FjoNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi50 000Vestland fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Grågåsundersøkelser i Troms og FinnmarkStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina50 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Underartsbestemmelse av storskarv i InnlandetRandsfjordmuseet As50 000Innlandet fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Foodscapes for large herbivoresHøgskolen I Innlandet50 000Innlandet fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Tiltaksmidler Villrein 2020Setesdal Ryfylke Villreinlag50 000Statsforvalteren i Agder2020Delvis innvilget
Ekstra VilttiltakMålselv Kommune50 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Drift Dividalen FuglestasjonNorsk Ornitologisk Forening50 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Bestandskartlegging villrein Våmur RoanVåmur - Roan Villreinlag50 000Statsforvalteren i Agder2020Delvis innvilget
Midtre Hålogaland elgforvaltningsråd Sortland Kommune / Suorttá Souhkan50 000Nordland fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Hønsehauk 2020, kartlegging i N. LandKistefos Skogtjenester As50 000Statsforvalteren i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Gjødsling av beite for hvitkinngåsHerøy Kommune50 000Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
fagsamling for bestandsplanområdaVestskog sa50 0003 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått
Poster per side3541 - 3570 of 4647 items