Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Statusoppsummering taigaspissmus Sorex isodon i NoNaturformidling van der Kooij Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Hønsefugltaksering- kjøregodtgjøringFinnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Kartlegging av sjøfugl langs VestfoldkystenStore Færder Ornitologiske Stasjon 2 mottakere2013Ikke behandlet
Retaksering av spetter i Sogn & Fjordane.Skog og Landskap Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Felles mål og retningslinjer for hjorteviltforvaltAure kommune 2 mottakere2013Ikke behandlet
Opplæringstiltak i N-TrøndelagNJFF-Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Bestandskartlegging av kongeørn på Sunnmøreoum Statsforvalteren i Møre og Romsdal2013Ikke behandlet
Jaktfalk i HordalandNOF Hordaland Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
NM-bandhund 2013Sør-Trøndelag Elghundklubb Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Felles viltforvaltning på Fosen - "Felles Fosen"Åfjord utmarksråd 2 mottakere2013Ikke behandlet
Drift jegerperøven 2013Norges Jeger- og Fiskerforbund Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Søknad om tilskudd til ærfugldriftEvind Hansen Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Jaktistjordal- økt jakt på smårovvilt.Fjellstyrene i Stjørdal Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Merkeprosjekt elg i Valdres og HallingdalGol kommune Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Merkeprosjekt elg i Valdres og HallingdalGol kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Kartlegging av tiurleiker i RingebuMidt-Gudbrandsdal landbrukskontor, Ringebu og Sør-Fron kommunar Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Fallviltarbeid/elgforvaltningporsgrunn Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
FallviltHerøy kommune Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Fallviltarbeid - elg/hjort analyserporsgrunn Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Etablering av bevervald i Høgnipen UtmarkslagUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Kartlegging av vierspurven i Nord-TrøndelagKjetil Hansen Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Overvåkning av fjæreplyttLONGYEARBYEN FELTBIOLOGISKE FORENINGStatsforvalteren i Troms og Finnmark2021Ikke realitetsbehandlet
Kartlegging av tiurleiker i deler av Viken i 2021NATURVERNFORBUNDET I BUSKERUDViken fylkeskommune2021Ikke realitetsbehandlet
Introjakt storviltNorges Jeger- Og Fiskerforbund Møre Og RomsdalStatsforvalteren i Møre og Romsdal2020Ikke realitetsbehandlet
Introjakt småviltNorges Jeger- Og Fiskerforbund Møre Og RomsdalStatsforvalteren i Møre og Romsdal2020Ikke realitetsbehandlet
Fangst og jakt på kråkefugl og småpredatorerNorges Jeger- Og Fiskerforbund Møre Og RomsdalStatsforvalteren i Møre og Romsdal2020Ikke realitetsbehandlet
ForvaltningsarbeidNorefjell-Reinsjøfjell Villreinutvalg2 mottakere2019Ikke realitetsbehandlet
Oppsynstjeneste NNorefjell-Reinsjøfjell VillreinutvalgTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Ikke realitetsbehandlet
ElgbeiteregistreringIndre Fosen KommuneTrøndelag fylkeskommune2019Ikke realitetsbehandlet
makrellterneprosjekt oppfølgingFylkesmannen I Oslo Og VikenStatsforvalteren i Oslo og Viken2019Ikke realitetsbehandlet
Poster per side3541 - 3570 of 4606 items