Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Oppøæringsjakt Rådyr høsten 2016Stadsbygd Jeger og Fiskeforening2 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging av kongeørn i AkershusOdd Taale Frydenlund Steen25 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Kartlegging av vilt (Ungdom)Sarpsborg & Omegn Jeger og Fiskerforening Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Levert
Viltstasjon HordalandNorsk Viltsykehus Frivillige Hordaland2 mottakere2016Avslått, Avslått
Kartlegging av fugl i et barskogsområde i Rindaloum16 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2016Innvilget som omsøkt
Kunstig revehi og hundetreningsområde v/SkaretNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2016Levert
Kartlegging av hønsehauk i Halsa, Rindal, Surnadaloum28 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2016Innvilget som omsøkt
Mårprosjekt 2016/2017NJFF Hedmark20 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Innvilget som omsøkt
Sperregjerde elg Øksendal i Vefsn kommuneVefsn kommuneNordland fylkeskommune2016Avslått
Sikre skudd mot store rovviltNJFF Sør-TrøndelagFylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Avslått
Sjøfugltellinger i Aust-Agder 2016Norsk Ornitologisk Forening avd. Aust-Agder11 500Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Restaurering av Sørnypvatnet, LeinstrandTrondheim kommune, Miljøenheten10 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget
Telling av ilanddrevne sjøfugl på Tromøy 2015/2016Norsk Ornitologisk Forening avd. Aust-AgderFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2016Avslått
Hønsehauk, hekkeplasser i Vestre SlidreKistefos Skogtjenester as50 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Kartlegging av flaggermus i TrondheimMiljøenheten, Trondheim kommune10 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Delvis innvilget
Elgtelling Hundåla-Husvika i Vefsn kommuneVefsn kommune50 000Nordland fylkeskommune2016Delvis innvilget
RenewableReindeer - NFR prosjekt, EnergiXNINA300 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Åkerrikse i Oppland 2016Kistefos Skogtjenester as50 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Leie av jaktterreng for opplæringsjakt på hjortNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2016Levert
Opplæringsjakt storviltjakt 2016NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2016Levert
Elgforvaltning med ulvUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold 3 mottakere2016Levert
Revejaktportal Møre og RomsdalNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2016Levert
Kurs i føring av hund i fjelletNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDALStatsforvalteren i Møre og Romsdal2016Avslått
Viltforvaltningsråd HelgelandNorges Jeger og Fiskerforbund avdeling Nordland20 000Nordland fylkeskommune2016Innvilget som omsøkt
Elgjaktkurs for ungdom og nybegynnereNorges Jeger og Fiskerforbund avdeling Nordland22 000Nordland fylkeskommune2016Innvilget som omsøkt
Utdanning av ettersøksekvipasjer på hjorteviltNordland Dachshundklubb15 000Nordland fylkeskommune2016Delvis innvilget
Ettersøk videregående kursNJFF Nordland23 500Nordland fylkeskommune2016Innvilget som omsøkt
Overvåking av vårrastende hvitkinngås 2016Herøy kommune110 000Statsforvalteren i Nordland2016Delvis innvilget
RypetakseringsprosjektNJFF Vest-Agder10 250Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Innvilget som omsøkt
Kartlegging av overvintringsområder og trekkruter Norsk institutt for naturforskning3 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Poster per side3511 - 3540 of 5085 items