Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Infoblad om jakt og fiske - infoside internettNJFF-Hordaland10 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kvinneaktiviteter 2015NJFF-HordalandFylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2015Avslått
Søknad om støtte til fagdag Villrein 2015Villreinrådet i Norge50 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
NJFF-Hedmarks mårprosjekt 2015/2016NJFF HedmarkHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Avslått
Smårovpattedyr; slakteavfall og kadaver Pål Fossland Moa150 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Utskiftningsfrekvens hos hønsehauker i Aust-AgderInstitutt for naturforvaltning, NMBU16 000Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Telling av grågåsreir i Kvitsøy kommuneKvitsøy kommune15 000Statsforvalteren i Rogaland2015Delvis innvilget
Vannfugltelling Kristiansand og omengn lokallagBørge Mørkve-SimonsenFylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2015Avslått
Forvaltningsplan ElgLurøy Kommune35 000Nordland fylkeskommune2015Innvilget som omsøkt
Overvåkning av Snøhettaområdet 2014-2017Norsk Villreinsenter Nord25 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Innvilget som omsøkt
A.Villreinens arealbruk. B. Støtte villreinoppsynForollhogna Villreinområde Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Viltkartlegging i Vegaøyan verdensarvområde Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv30 000Statsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Kommunal hjorteviltplan for elg, hjort og rådyr Os kommuneHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Avslått
Ettersøk av skadet viltErling Kjelvik15 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Utarbeidelse av ny bestandsplan for elg/hjort Sel Fjellstyre6 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Kartlegging vannfugl ferskvann Trondheim kommuneSigurd Bangjord4 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Sjøfugltellinger i Aust-Agder i 2015. Norsk Ornitologisk Forening avd. Aust-Agder11 500Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hekkende havelle i OpplandNorsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland10 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
FoU Menneskelig aktivitet & villrein i ForollhognaNorsk Villreinsenter Nord 2 mottakere2015Ikke behandlet
Kartlegging av hakkespetter på NordmøreoumStatsforvalteren i Møre og Romsdal2015Avslått
kartlegging av hubro 2015oum80 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2015Delvis innvilget
Kartlegging Fjellvåk Buskerud 2015Naturvernforbundet i Buskerud15 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Trekktelling av elgElgregionen Trysil-Rendalen-Åmot (TRÅ)Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Avslått
Kartlegging Horndykker Buskerud 2015Naturvernforbundet i Buskerud5 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
prosjekt HordalandNorske kadaverhunder25 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Jaktkort for grågåsArendal Bondelag10 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Aldersbestemmelse av elgElgregionen Trysil-Rendalen-Åmot (TRÅ)20 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Søknad om telling av elgbestanden på VestvågøyaVestvågøy kommune2 mottakere2015Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
Videreføring av Salten ViltforvaltningsrådProsjekt Utmark30 000Nordland fylkeskommune2015Delvis innvilget
JaktlederkursProsjekt Utmark48 500Nordland fylkeskommune2015Innvilget som omsøkt
Poster per side3511 - 3540 of 4650 items