Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Bestandsovervåking av skogdue i Vestre TotenLarsen NaturundersøkelserFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Avslått
Merking av av laksand og kvinand med lysloggereCEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLOAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Fallviltarbeid i KristiansandKristiansand kommune, parkvesenet2 mottakere2014Avslått, Avslått
SKANDULV - Bestand, Demogenetikk, ØkosystemeffektHøgskolen i Innlandet, Evenstad 900 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Jegerprøveinstruktørkurs del 3 og 4Norges Jeger og Fiskerforbund Rogaland Rogaland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Søknad om støtte til fagdagen Villrein 2014Villreinrådet i Norge50 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Støtte til merking av havhester med lysloggereCEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLOStatsforvalteren i Rogaland2014Avslått
Forskning og overvåking av kongeørn i FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning450 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått
Viltfôring mot viltulukker?Høgskolen i Hedmark16 mottakere2014Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Kurs-serie i RogalandNorges Jeger og Fiskerforbund Rogaland Rogaland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Vintertelling av sjøfugl: Grip, Inngripan, Orskjæroum Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Ikke behandlet
Kartlegging av hekkelokaliteter til nattravnNorske NaturveiledereFylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2014Avslått
Best.forh.hos fiskeørn i Finnmark og gen.analyserNorsk Institutt for naturforskning4 mottakere2014Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Prosjekt havørnNOF avdeling Rogaland10 000Statsforvalteren i Rogaland2014Delvis innvilget
Kartlegging av hekkelokaliteter til nattravnNorske NaturveiledereFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Avslått
Kartlegging av hekkelokaliteter til nattravnNorske Naturveiledere Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Kartlegging av hekkelokaliteter til nattravnNorske Naturveiledere Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Kartlegging av sangsvane i ØstfoldNorske NaturveiledereFylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2014Avslått
Kartlegging av sangsvane i HedmarkNorske Naturveiledere Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Kartlegging av sangsvane i OpplandNorske NaturveiledereFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Avslått
Oter i fiskeruseNorsk instituut for naturforskning2 mottakere2014Avslått
Kartlegging av sangsvane i Oslo og AkershusNorske Naturveiledere Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Overnattende kråkefuglNOF avdeling Rogaland Rogaland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Støtte til merking av Storjoer med lysloggere CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO30 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Kartlegging av stor- og smålom i ØstfoldNorske NaturveiledereFylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2014Avslått
Kartlegging av stor- og smålom i HedmarkNorske Naturveiledere Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Kurs i revejakt/småpredatorjaktNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2014Ikke behandlet
Kartlegging av stor- og smålom i OpplandNorske Naturveiledere15 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Kartlegging av stor- og smålom i Oslo og AkershusNorske Naturveiledere Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
Overvåking av hekkelokaliteter - rødlistearterRøros kommune2 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
Poster per side3511 - 3540 of 4298 items