Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
FOU FJELLREV, RØDREV OG FJELLØKOSYSTEMNorsk institutt for naturforskning975 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
FOU FJELLREV, RØDREV OG FJELLØKOSYSTEMNorsk institutt for naturforskning950 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Fotråte hos villrein i Rondane SørRondane Sør Villreinområde Statsforvalteren i Innlandet2020Levert
Forvaltningsseminar Salten 2022NORGES BONDELAG42 000Nordland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Forvaltningssamarbeid mellom Rana og HemnesRana kommune Nordland fylkeskommune2014Levert
Forvaltningsråd for elg i Stjørdal og MeråkerStjørdal Kommune125 000Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Forvaltningsplaner for grågås i Ørland/BjugnLandbrukskontoret i Ørland/ Bjugn Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Levert
Forvaltningsplan gås i Aurskog Høland kommuneUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold2 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget
Forvaltningsplan gås i Aurskog Høland kommuneUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold2 mottakere2017Avslått, Avslått
Forvaltningsplan grågås, Namsos kommuneMNS Miljø og landbruk25 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Forvaltningsplan for villsvin i ØstfoldUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold10 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått
Forvaltningsplan for gås i Ytre Østfold, ruleringNorges Bondelag20 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Forvaltningsplan for gås i Lillesand kommuneLILLESAND KOMMUNE50 000Statsforvalteren i Agder2021Innvilget som omsøkt
Forvaltningsplan for gås i HaldenvassdragetUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold10 0004 mottakere2016Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Forvaltningsplan for gås for rundt TyrifjordenModum kommune30 0002 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Forvaltningsplan for gås - Råde,Rygge og SarpsborgRåde Bondelag25 0002 mottakere2016Delvis innvilget
Forvaltningsplan for grågås i PorsangerPorsanger kommune Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Forvaltningsplan for grågås - Søgne kommuneSøgne kommune20 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
Forvaltningsplan for grågåsAustevoll Kommune30 000Statsforvalteren i Vestland2020Delvis innvilget
Forvaltningsplan for gjess for Austrheim,Fedje og Radøy kommune30 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
Forvaltningsplan for elgDønna kommune12 500Nordland fylkeskommune2015Delvis innvilget
Forvaltningsplan ElgLurøy Kommune35 000Nordland fylkeskommune2015Innvilget som omsøkt
Forvaltningsplan BeverStor-Elvdal GrunneierforeningHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Avslått
Forvaltningsplan beverStor-Elvdal Grunneierforening10 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Delvis innvilget
Forvaltningsområder for villsvinUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold25 0002 mottakere2016Delvis innvilget
Forvaltningsområde Gaularfjell - fellefangstNJFF Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Levert
Forvaltningsgrunnlag jerpeHØGSKOLEN I INNLANDETMiljødirektoratet2022Avslått
Forvaltningsgrunnlag jerpeHØGSKOLEN I INNLANDET6 mottakere2021Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
ForvaltningsarbeidNorefjell-Reinsjøfjell Villreinutvalg Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2019Levert
Forvaltning av smårovdyrSkånland Jeger- og fiskeforening10 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Poster per side3511 - 3540 of 4578 items