Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Hønsehauken i skog- og kulturlandskapNIBIO25 0003 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
DunprosjektetBirgitta Berglund40 0003 mottakere2018Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Svarthalespove i Nord-NorgeNorsk Ornitologisk Forening 3 mottakere2018Ikke behandlet
Kunnskapsformidling om villrein og villreinfjellVerneområdestyret for Setesdal Vesthei, Ryfylkeheiane og Frafjordheiane30 0003 mottakere2018Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening100 0003 mottakere2018Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
GPS merkeprosjektBrattefjell - Vindeggen villreinutval3 mottakere2018Avslått, Avslått
Kartlegging av trekk og hekkeområder hos lappspoveNorsk Ornitologisk Forening50 0003 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
hjorts ødeleggelser av rundballGeir Ståle Landsverk3 mottakere2018Avslått, Avslått
Habitatbruk og dykkeøkologi til ærfuglNorsk institutt for naturforskning3 mottakere2018Avslått, Avslått, Avslått
Overvåking av hekkende horndykker i Troms i 2018Norsk institutt for naturforskning3 mottakere2018Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Avslått
DNA- fingerprinting av ærfuglNorsk institutt for naturforskning3 mottakere2018Avslått, Avslått, Avslått
Den økonomiske effekten av skadefelling på grågåsNIBIO-Norsk institutt for bioøkonomi3 mottakere2018Avslått, Avslått, Avslått
Konflikter mellom sørhare og stedegen hareNorsk institutt for naturforskning15 0003 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått
Overvintringsområder til horndykker, pilotstudieNorsk institutt for naturforskning3 mottakere2017Avslått, Avslått, Avslått
Predatorkartlegging - bakkehekkende fuglerStoravatnet Storvald3 mottakere2017Avslått, Avslått
REINCARNorsk institutt for naturforskning3 mottakere2017Avslått, Avslått
DNA-fingerprinting av ærfugl Norsk institutt for naturforskning3 mottakere2017Avslått, Avslått, Avslått
Raudrev på Hardangervidda Norsk institutt for naturforskning45 0003 mottakere2017Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt
Overvintringsområder til tyvjo fra Finnmark Norsk institutt for naturforskning3 mottakere2017Avslått, Avslått, Avslått
Overvintringsområder og trekkruter til tyvjo Norsk institutt for naturforskning3 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Estimering av oterbestandsstørrelse på VegaNorsk instituut for naturforskning3 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Overvåking av hekkende horndykker i Troms i 2017. Norsk institutt for naturforskning 3 mottakere2017Ikke behandlet
Kartlegging av oterdiett på Vega Norsk instituut for naturforskning3 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Kartlegging av trekk og hekkeområder hos lappspoveNorsk Ornitologisk Forening50 0003 mottakere2017Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Forbedret elgforvaltning ved bruk an DNA teknologiHøyskolen i Hedmark, avdeling Evenstad3 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
Integrasjon med HjorteviltregisteretJon Kristian Høye15 0003 mottakere2017Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget
SørHjort - Et merkeprosjekt for hjortNIBIO100 0003 mottakere2017Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
Kartlegging og overvåking av vandrefalkOdd Taale Frydenlund Steen35 0003 mottakere2017Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
GPS-prosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør 3 mottakere2017Ikke behandlet
Organisering jakt Vestvågøy kommuneVestvågøy jeger- og fiskeforening 3 mottakere2016Ikke behandlet
Poster per side3511 - 3540 of 4176 items