Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av bestandstetthet av hare Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 DokkaOppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Avslått
Beredskapsplan rovviltnordre land kommuneOppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Avslått
overvåkning av utvalgte orrfuglleiker i Oppland Gregersen, Håkon Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Levert
BeitetakseringSkjåk kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Levert
Mellomskarvens etablering i innlandet Norsk institutt for naturforskning Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Levert
Kartlegging av bestandstetthet av hareDokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 Dokka Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Levert
Registrere elgtrekk ut av MurudalenFron fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Levert
Registrering av spillplasser for storfugl i ØyerGausdal Kommune - Landbrukskontoret i Lillehammerregionen Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Levert
Kartlegging av tiurleik på HadelandLandbrukskontoret for Hadeland Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Levert
Tilrettelagt hogst i vinterbeiteområder for elgNord-Fron kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Levert
Seminar- Hvorfor er hare på Rødlista?Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 Dokka Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Levert
Forprosjekt/tiltak - merkeprosjekt elgNord-Fron kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Levert
Registrering av spillplasser for tiurNord-Fron kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Levert
Søknad om midler til elgbeitetakseringSel kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Levert
Registrering av spillplasser for storfuglSel kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Levert
Elgmerkeprosjekt i Valdres og HallingdalGol kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Levert
Spillområder for storfugl i LillehammerGausdal Kommune - Landbrukskontoret i Lillehammerregionen15 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Tiltak mot vilutlykker Øyer fjellstyre20 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Elgbeitetakst Eina ViltlagVestre Toten kommune30 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Bestandsplan for elg, hjort og rådyr i SkjåkSkjåk kommune14 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Tilrettelagt hogst i vinterbeiteområder for elgNord-Fron kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Levert
Taksering av elgbeitenordre land kommune30 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Utarbeidelse av ny bestandsplan for elg/hjort Sel Fjellstyre6 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Trekktelling av elgOppland Hjorteviltregion Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Levert
Registrering av storfuglleikerBrandbu og Tingelstad Almenning20 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Elgmerkeprosjekt i Valdres og HallingdalGol kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Levert
Forebyggande vilttiltak - vegetasjonsryddingLesja kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
forebyggende tiltak elgLesja kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Registrering - spillplasser for tiur i LillehammerGausdal Kommune - Landbrukskontoret i Lillehammerregionen Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Bestandsregistrering av beverØyer fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
Poster per side3511 - 3540 of 5085 items