Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Overvåkning av overvintrende vannfugl i DrammensvaLarsen Naturundersøkelser14 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Søknad til forebygging mot vilt skadeLars Kristian Brekke2 mottakere2016Avslått, Avslått
Tilrettelegging jaktfeltLardal jeger og fiskelag Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2013Levert
ElgbeitetakstLandbrukskontoret Våler og Åsnes40 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
ElgbeitetakstLandbrukskontoret Våler og Åsnes40 0002 mottakere2018Delvis innvilget
ElgbeitetakstLandbrukskontoret Våler og Åsnes Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Levert
Arbeid i Fosen hjorteviltregionLandbrukskontoret i Ørland/ Bjugn76 000Trøndelag fylkeskommune2019Delvis innvilget
Undersøkelse unormal dødlighet på elgLandbrukskontoret i Ørland/ Bjugn60 000Trøndelag fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
ELGBEITEREGISTRERING FOSENLandbrukskontoret i Ørland/ Bjugn Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Levert
ELGBEITEREGISTRERING FOSENLandbrukskontoret i Ørland/ Bjugn Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Levert
Forvaltningsplaner for grågås i Ørland/BjugnLandbrukskontoret i Ørland/ Bjugn Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Levert
Målsettinger for hjorteviltforvaltning på Fosen.Landbrukskontoret i Ørland/ Bjugn Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Levert
Målsetting for hjorteviltforvaltnig på Fosen.Landbrukskontoret i Ørland/ Bjugn Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Levert
Kartlegging av tiurleik på HadelandLandbrukskontoret for Hadeland Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Levert
EttersøkskursKåre Sander Nilsen15 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Innvilget som omsøkt
Tilrettelegging for svalerKåre Nes10 000Statsforvalteren i Vestland2021Delvis innvilget
Telling av elg ved bruk av helikopterKåfjord Kommune Gaivuona Suohkan70 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2020Innvilget som omsøkt
Helikoptertelling av elg - Kvænangen kommuneKVÆNANGEN KOMMUNE100 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Søknad om eggplukking Kvitsøy kommune50 000Statsforvalteren i Rogaland2019Innvilget som omsøkt
Søknad om eggplukkingKvitsøy kommune20 000Statsforvalteren i Rogaland2018Delvis innvilget
GrågåsKvitsøy kommune18 000Statsforvalteren i Rogaland2017Delvis innvilget
GrågåsKvitsøy kommune20 000Statsforvalteren i Rogaland2016Delvis innvilget
Telling av grågåsreir i Kvitsøy kommuneKvitsøy kommune15 000Statsforvalteren i Rogaland2015Delvis innvilget
Opplæring på jakt, fiske, hund og friluftslivKvinnekontakt Verdal jeger og fiskeforening Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Levert
Kursing av offentlig ettersøkspersonellKvinesdal kommune11 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Innvilget som omsøkt
Temakveld om hjortejaktKvinesdal kommune10 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Innvilget som omsøkt
Digitale viltkartKvinesdal kommune Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Bedre villreinjakttilbud til folketKvikne Utmarksråd Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2014Levert
Rypetaksering høsten 2015Kvikne FjellstyreMiljødirektoratet2015Avslått
Minke mink- og kråkebestandKrøttøy Grunneierlag2 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
Poster per side3511 - 3540 of 4578 items