Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
SørHjort - Et merkeprosjekt for hjortNIBIO300 0003 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
HønsehaukNIBIO39 0003 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
SunnHjort - Et merkeprosjekt for hjort på SunnmøreNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2015Levert
SørHjort - Et merkeprosjekt for hjort NIBIO100 0003 mottakere2014Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
SunnHjort - Et merkeprosjekt for hjort på SunnmøreNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2014Levert
Variasjon i hjortens områdebruk om høstenNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2014Levert
Variasjon i hjorten områdebruk om høsten NIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2013Levert
HordaHjortNIBIO 2 mottakere2013Levert
Varaldskogen: hønsehauk og skogsfuglNIBIO300 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Bestandsplan i NesnaNesna kommune Nordland fylkeskommune2014Levert
Vurdering av elg og hjortebestanden i NesbyenNESBYEN KOMMUNE20 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2022Delvis innvilget
Ungdomsprosjekt/beskatning/mår/mink/rev.Nes jakt og fiskeforening Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
Innlegging hekkelokaliteter fiskeørn i RovbaseNATURVERNFORBUNDET I ØVRE EIKER11 500Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Innvilget som omsøkt
Vilttrekk over Rv 420 - Studedalen i LillesandNaturvernforbundet i Vest-AgderAust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Avslått
Faunakartlegging i Trondheim BymarkNaturvernforbundet i Sør-Trøndelag10 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Delvis innvilget
Vipeprosjektet-kartlegging og formidlingNaturvernforbundet i Rogaland30 000Statsforvalteren i Rogaland2013Delvis innvilget
Takhekkende sjøfugler på Nord-JærenNaturvernforbundet i RogalandStatsforvalteren i Rogaland2013Avslått
Overvåking av paddebestanden ved Litjevatn/KvivsveNaturvernforbundet i Møre og Romsdal Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Levert
Prototyper sandsvalehotellNATURVERNFORBUNDET I MANDALStatsforvalteren i Agder2021Avslått
Elektroniske fellevarslereNATURVERNFORBUNDET I MANDAL25 000Agder fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Prototyper sandsvalehotellNaturvernforbundet I MandalStatsforvalteren i Agder2020Avslått
Våtmarksrestaurering ved viktig hekke- og trekklokNaturvernforbundet i Lofoten20 000Statsforvalteren i Nordland2016Delvis innvilget
Vandrefalk i BuskerudNATURVERNFORBUNDET I BUSKERUD45 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2023Innvilget som omsøkt
Kartlegging tiurleiker 2020Naturvernforbundet I Buskerud10 000Viken fylkeskommune (før 1.1.2024)2020Innvilget som omsøkt
Kartlegging Kongeørn Buskerud/Viken 2020Naturvernforbundet I BuskerudStatsforvalteren i Oslo og Viken2020Avslått
Kartlegging Vandrefalk 2019 og 2020Naturvernforbundet I Buskerud40 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Kartlegging Horndykker 2019 og 2020Naturvernforbundet I Buskerud15 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Kartlegging horndykker 2021 - 2022Naturvernforbundet i Buskerud15 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Kartlegging Horndykker 2017 og 2018Naturvernforbundet i Buskerud10 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Kartlegging Vandrefalk 2017 og 2018.Naturvernforbundet i Buskerud30 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Poster per side3511 - 3540 of 5097 items