Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Naturens jegereNorway Naturefilm As300 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Naturens jegereNorway Naturefilm As325 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Dyrenes adferdNORWAY NATUREFILM ASMiljødirektoratet2023Avslått
GrågåsundersøkelserNorwegian Institute for Nature Reserach (NINA)100 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Forvaltning av elg og hjort i NotoddenNotodden kommune, landbruksavdelingen10 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
Seminar med tema hjortevilt - skogbrukNotodden kommune, landbruksavdelingen25 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Hoggormprosjektet 2018NTNU Vitenskapsmuseet2 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget
Hoggormprosjektet 2017NTNU Vitenskapsmuseet12 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Delvis innvilget
Hoggormprosjektet 2016NTNU Vitenskapsmuseet70 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget
Hunting wild and domestic reindeerNTNU Vitenskapsmuseet600 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Restaurering av salamanderdammerNye Kristiansand Kommune 01.01.2020 Under Forhåndsregistrering40 000Statsforvalteren i Agder2020Delvis innvilget
Krykkjer i Rørvik - "krykkjehotell"NÆRØYSUND KOMMUNE75 000Statsforvalteren i Trøndelag2023Delvis innvilget
Kartlegging og overvåking av hekkende vandrefalkOdd Taale Frydenlund Steen20 0004 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
Hubroforekomst i Akershus/OsloOdd Taale Frydenlund Steen20 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Kartlegging og overvåking av kongeørn i AkershusOdd Taale Frydenlund Steen25 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Kongeørn i Buskerud - oppdatering av rovbaseOdd Taale Frydenlund Steen19 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Hubroforekomst i Akershus/OsloOdd Taale Frydenlund Steen35 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Hubroens forekomst i AkershusOdd Taale Frydenlund SteenFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Spurvehauk - bestand, tetthet og hekkesuksessOdd Taale Frydenlund Steen20 000Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Kartlegging og overvåking av vandrefalkOdd Taale Frydenlund Steen35 0003 mottakere2017Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Kartlegging av kongeørn i Akershus fylkeOdd Taale Frydenlund Steen40 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Bestandsstatus hos spurvehauk i VestfoldOdd Taale Frydenlund Steen25 000Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Kartlegging av kongeørn i AkershusOdd Taale Frydenlund Steen25 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Kartlegging og overvåking av vandrefalkOdd Taale Frydenlund Steen30 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Avslått
Kartlegging og overvåking av vandrefalkOdd Taale Frydenlund Steen 3 mottakere2016Levert
Kartlegging og overvåking av hekkende vandrefalkOdd Taale Frydenlund Steen30 0006 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Kartlegging og overvåking av hekkende vandrefalkOdd Taale Frydenlund Steen30 0006 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kartlegging og overvåking av vandrefalkOdd Taale Frydenlund Steen 4 mottakere2013Levert
Kartlegging av hekkende vepsevåkOdd Taale Frydenlund Steen25 0002 mottakere2013Delvis innvilget
Kartlegging av hekkende hønsehauk i S-VestfoldOdd Taale Frydenlund Steen Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2013Levert
Poster per side3511 - 3540 of 5086 items