Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Tidsskriftet HjorteviltetStiftelsen Elgen130 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Tidsskriftet Hjorteviltet 2014Stiftelsen Elgen125 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Tidsskriftet Hjorteviltet 2013Stiftelsen Elgen125 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Utgivelse av HjorteviltetSTIFTELSEN ELGEN200 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Skitt jakt 2021STIFTELSEN NORDLAND NASJONALPARKSENTER75 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Jaktlaboratorium SvanøyStiftelsen Norsk Hjortesenter300 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Viltseminar 2020Stiftelsen Norsk Hjortesenter3 mottakere2020Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Driftstilskudd Nasjonalt Kompetansesenter 2020Stiftelsen Norsk Hjortesenter1 200 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Seminar om viltpåkøyringarStiftelsen Norsk Hjortesenter Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Viltseminar 2019Stiftelsen Norsk Hjortesenter4 mottakere2019Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Viltseminar 2018Stiftelsen Norsk Hjortesenter 4 mottakere2018Ikke behandlet
Hjort 2016Stiftelsen Norsk Hjortesenter 3 mottakere2016Ikke behandlet
Handbok i praktisk hjorteforvaltingStiftelsen Norsk Hjortesenter12 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Forprosjekt: Jaktlaboratorium SvanøyStiftelsen Norsk HjortesenterMiljødirektoratet2016Avslått
Kompetanseløft i kommuneneStiftelsen Norsk Hjortesenter2 480 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Handbok i praktisk hjorteforvaltningStiftelsen Norsk HjortesenterMiljødirektoratet2015Avslått
Handbok i praktisk hjorteforvaltningStiftelsen Norsk Hjortesenter8 mottakere2015Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget
Hjort 2015Stiftelsen Norsk Hjortesenter5 mottakere2015Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Innvilget som omsøkt
Forprosjekt: Jaktlaboratorium SvanøyStiftelsen Norsk HjortesenterMiljødirektoratet2015Avslått
Hjort 2014Stiftelsen Norsk Hjortesenter 4 mottakere2014Ikke behandlet
Nettbasert hjorteforvaltningsverktøyStiftelsen Norsk Hjortesenter200 0009 mottakere2014Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Hjort 2013Stiftelsen Norsk Hjortesenter 4 mottakere2013Ikke behandlet
Handbok i praktisk hjorteforvaltingStiftelsen Norsk Hjortesenter5 mottakere2013Avslått
Driftstilskudd Nasjonalt Kompetansesenter 2021STIFTELSEN NORSK HJORTESENTER1 400 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Jaktlaboratorium SvanøySTIFTELSEN NORSK HJORTESENTER Miljødirektoratet2019Ikke behandlet
Undersøkelse av død ærfugl ØstlandetStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina Miljødirektoratet2020Ikke behandlet
SCANDCAMStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina1 250 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Overvåkning av kalvingstidspunkt i ForollhognaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina50 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått
Action-planning workshop for the Common EiderStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina65 900Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Videreføring av prosjektet «Saltslikkesteiner som Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Poster per side3511 - 3540 of 4166 items