Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Tellinger av hekkende sjøfugl i TelemarkNOF Telemark40 000Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Fallviltarbeid-informasjonsmøterporsgrunn5 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Kartlegging av mytende gjess i Oslo og omlandOslo kommune, Bymiljøetaten, Miljødivisjonen25 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Flaggermus i Trondheim - høstsvermingTrondheim kommune, Miljøenheten15 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Overvåking av kongeørn og jaktfalk i Sør-trøndelagNorsk institutt for naturforskning10 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Elgmerkeprosjektet i Akershus 2008-2014 Faun Naturforvaltning AS40 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Undervisningsturer i Nordre Øyeren naturreservatMuseene i Akershus, Avd. Fetsund Lenser15 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Mink- og sjøfuglprosjekt 2013-15Karmøy kommune30 000Statsforvalteren i Rogaland2014Delvis innvilget
Huskatters påvirkning på ulike viltarterNorsk institutt for naturforskning30 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Prosjekt havørnNOF avdeling Rogaland10 000Statsforvalteren i Rogaland2014Delvis innvilget
Kartlegging av stor- og smålom i OpplandNorske Naturveiledere15 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Overvåking vandrefalk Sør-TrøndelagLorentz Noteng10 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Bestandsovervaking - Havørn - Møre og RomsdalAlbicilla natur- og miljøfag30 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Delvis innvilget
Forvaltning av hjortebestandSfSkog100 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Restaurering av Sør-Nyp vatnet, LeinstrandTrondheim kommune, Miljøenheten15 0002 mottakere2014Delvis innvilget
Jaktlederkurs for elgjegereFredrikstad kommune, MIljø og landbruk15 000Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Drift av Dividalen fuglestasjonNOF avdeling Troms20 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
JaktlederkursNJFF Vest-Agder12 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
"Bygging og hantering av revbåsMålselv JFF10 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
telling av grågås Dønna kommuneStatsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Overvåking av hekkende horndykker i TromsNorsk institutt for naturforskning40 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
GOOSEHUNT 2014Norsk institutt for naturforskning145 0002 mottakere2014Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i Sør-TrøndelagGeorg Bangjord10 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Fallviltarbeid - storviltmøteporsgrunn5 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Hekke- og myteområder for sædgås i Nord-TrøndelagNord universitet 100 0002 mottakere2014Delvis innvilget
Kartlegging av flaggermus i temperaturgradientMichaelsen Biometrika60 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Ammunisjonsguide for jegereNorges Jeger- og Fiskerforbund100 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Drift av ringmerkingssentralen i 2014Museum Stavanger, Ringmerkingssentralen500 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Viltfaglige seminarerVest-Agder fylkeskommune20 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Digitalisering av eldre ringmerkingsdataMuseum Stavanger, Ringmerkingssentralen150 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Poster per side3511 - 3540 of 4578 items