Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Vintertelling av elg 2019Vågan Kommune50 000Nordland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Kartlegging av viltressurarEtnedal kommune57 500Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Hubroforekomst i Akershus/OsloOdd Taale Frydenlund Steen20 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Kartlegging og overvåking av kongeørn i AkershusOdd Taale Frydenlund Steen25 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hønsehauk på Sunnmøre 2018oum47 500Statsforvalteren i Møre og Romsdal2018Innvilget som omsøkt
Landbruk, engplanter og gåsebeiting i TromsNorsk institutt for naturforskning30 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Elgnytt til jaktlagene i Oslo kommuneUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold6 000Oslo fylkeskommune 2018Innvilget som omsøkt
Seminaret Hjortevilt 2017Skogbrukets kursinstitutt150 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Bestandskartlegging Våmur - RoanVåmur Roan villreinlag44 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
oppfølging av aktive hubroterritorier M&RFaunaFokus AS18 500Statsforvalteren i Møre og Romsdal2018Innvilget som omsøkt
Skjøtsel av hubroreirHaugesund kommune v/Miljøvernleder Ingrid Ebne17 000Rogaland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Elgbeitetakseing RØE 2018Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold20 000Akershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til fagdag Villrein 2018Villreinrådet i Norge70 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Tannanalyse skutt elgRakkestad kommune20 000Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Elgtelling LangøyaSortland kommune70 000Nordland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Småviltjakt for førstegangsjegere - ungdomNorges Jeger- og Fiskerforbund26 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Trekk hos flaggermus i Sør-NorgeMichaelsen Biometrika AS75 699Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Kartlegging/overvåking av fugler i kulturlandskapMichaelsen Biometrika AS33 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2018Innvilget som omsøkt
Kurs i fangst av småpredatorarOlav Schrøder5 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Taksering hønsefuglOlav Schrøder9 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Videregående kurs ettersøkOlav Schrøder9 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Utarbeidelse brosjyre småviltjakt FeFo 2018/ 2019Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat10 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
RenewableReindeer - NFR prosjekt, EnergiXNINA300 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Aksjon viltulykkerBamble kommune20 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Mottak av skadd rovfugl i Trøndelag.Tom Roger Østerås15 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Utstyr til kartlegging av flaggermusMichaelsen Biometrika AS147 112Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Kurs i småvliltjakt for ungdom Olav Schrøder6 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Gåsejaktkurs- Opplæringsjakt på GrågåsNJFF-Troms26 400Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Kongeørn i Buskerud - oppdatering av rovbaseOdd Taale Frydenlund Steen19 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Villreinprosjekt i Setesdal-Austhei Norsk Villreinsenter Sør150 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Poster per side3511 - 3540 of 5086 items