Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Minkbekjempelse i Vegaøyan VerdensarvområdeStiftelsen Vegaøyan Verdensarv2 mottakere2014Ikke realitetsbehandlet
Elgmerkeprosjekt i Valdres og HallingdalGol kommune2 mottakere2014Ikke realitetsbehandlet
ØygardsteaSkjerkholt JaktlagFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2013Ikke realitetsbehandlet
Bedre jakt i BuskerudNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet
Opplæringsjakt på elg og rådyr Norges jeger- og fiskerforbund Buskerud2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet
Viltsporregistrering i fbm sporing av store rovdyrNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet
Vinterofring av rådyrKonnerud Jeger og Fiskeforening2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet
Temadag årsmøtet NJFF-NordlandNorges Jeger og Fiskerforbund avdeling NordlandStatsforvalteren i Nordland2013Ikke realitetsbehandlet
Redusere kråkebestandTom Robin Nilsen2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet
grønnliGeir Glømme2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet
Ungdomsprosjekt/beskatning/mår/mink/rev.Nes jakt og fiskeforening2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet
Rydding av vegetasjon - forbygging hjorteviltLesja kommune2 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet
Forprosjekt "Systematisk bestandsovervåking"Karasjok kommune 2 mottakere2018Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Oppsyn villreinjaktNorefjell-Reinsjøfjell Villreinutvalg2 mottakere2017Ikke realitetsbehandlet, Avslått
SkytetreningRødøy jeger og fiskeforening2 mottakere2017Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Ny innendørs miniatyrbane på Sømna skytebane.Sømna Jeger- og Fiskerforening2 mottakere2017Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Utvikling av dataverktøy for analyse av elg-dataEven Nicolai Rø3 mottakere2014Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Avslått
Elgtelling med helikopterStorfjord kommune2 mottakere2017Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
Seminar med tema hjortevilt - skogbrukNotodden kommune, landbruksavdelingen2 mottakere2015Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
Søknad om telling av elgbestanden på VestvågøyaVestvågøy kommune2 mottakere2015Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
"Bygging og hantering av revbåsMålselv JFF2 mottakere2014Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
Registrering av beitebelastning i Målselv kommuneMålselv kommune2 mottakere2014Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
Tilskudd til tiltak på linjenettet for hubro 2013Hurum Energiverk AS3 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet, Ikke realitetsbehandlet
Rov vilt opplæringBodø jeger-og fiske forening2 mottakere2015Ikke realitetsbehandlet, Innvilget som omsøkt
Bestandsplan 2015 - 2019Våmur-Roan Villreinlag2 mottakere2015Ikke realitetsbehandlet, Innvilget som omsøkt
Kortnebbgås grubbing synteseNORSK POLARINSTITUTT399 500Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Fremtidsrettede verktøy for forvaltningen av storeSTIFTELSEN NORSK HJORTESENTER395 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Metodeutvikling på Ranid Herpesvirus innsamlingSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA200 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Nordisk kongeørnsymposiumNORSK ORNITOLOGISK FORENING HAMAR LOKALLAG100 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Småviltseminar 2022NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND115 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Poster per side3511 - 3540 of 4650 items