Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Prosjektet "På spor etter rødreven"NJFF Hedmark Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Viltregistrerering på snø i HedmarkNJFF Hedmark Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Kongeørn, kartlegging av forekomstKistefos Skogtjenester as Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Fjellrype og reirpredasjon_HiNT_STFKPål Fossland Moa Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Viltkartlegging Vegaøyan verdensarvområdeStiftelsen Vegaøyan Verdensarv Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Predatorbekjempelse i Vegaøyan verdensarvområdeStiftelsen Vegaøyan Verdensarv Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Eksponering av bever under vårjakta Frank Narve Rosell 19 mottakere2013Ikke behandlet
Analyser av utbredelse hos flaggermusMichaelsen Biometrika Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Digitalisering av LRSK-arkivNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelag 2 mottakere2013Ikke behandlet
Kartlegging av flaggermus i 2013Michaelsen Biometrika Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Jaktcamp for nybegynnere, ungdom, kvinnerNJFF-Troms 2 mottakere2013Ikke behandlet
Ungdomsprosjekt/beskatning/mår/mink/rev.Nes jakt og fiskeforening 2 mottakere2013Ikke behandlet
Storviltjaktkurs med rifleskyting for kvinnerNJFF-Troms 2 mottakere2013Ikke behandlet
Digitalisering av jaktfeltkart i GrongNamsenvassdragets grunneierforening Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Svermelokaliteter for flaggermus på VestlandetMichaelsen Biometrika Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Rydding av vegetasjon - forbygging hjorteviltLesja kommune 2 mottakere2013Ikke behandlet
Søk etter børsteflaggermus i Hordaland Michaelsen Biometrika Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal Vesthei-RNorsk Villreinsenter Sør 2 mottakere2013Ikke behandlet
lokkekursfauske og sørfold jeger og fiske foredning Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Kartlegging åkerrikseVoss kommune Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Mottak for skadd rovfuglTom Roger Østerås Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Husbygging for ÆrfuglNatur og Friluftshjelperen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Elgbeitetaksering i Røyken og Hurum kommuner 2013.v/ Lier kommune Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Mottak for skadde rovfuglerTom Roger Østerås Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Tilrettelegging og informasjon om jaktSaltdal kommune Rådhuset Kirkegata 23 8250 Rognan  Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Digitale viltkartKvinesdal kommune Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Kartlegging av hubro i Møre og Romsdaloum Statsforvalteren i Møre og Romsdal2013Ikke behandlet
FallviltDønna kommune Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Retaksering av spetter i Hordaland.Skog og Landskap Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
ElgjaktopplæringNJFF-Troms 2 mottakere2013Ikke behandlet
Poster per side3511 - 3540 of 4606 items