Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Utgifter til overvåkingsprogram, elg, 2014Re kommune6 905Vestfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Kartlegging av viltet og dets leveområderBergen kommune35 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
RypetakseringsprosjektNJFF Vest-Agder10 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Drift av den norske ringmerkingssentralen i 2015Museum Stavanger, Ringmerkingssentralen500 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i Sør-TrøndelagGeorg Bangjord10 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Delvis innvilget
Uglekasseprosjektet i TromsNOF avdeling Troms15 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Utskiftningsfrekvens hos hønsehauker i TelemarkInstitutt for naturforvaltning, NMBU15 000Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Utbredelse og habitatvalg hos piggsvin i ÅsInstitutt for naturforvaltning, NMBUFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2015Avslått
KUNNSKAPSSTATUS FOR REETABLERING AV OTER Norsk institutt for naturforskning15 0004 mottakere2015Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått
Hekke og myteområder for sædgås i Nord-TrøndelagNord universitet 70 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Taksering av elgbeitenordre land kommune30 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Organisering, ettersøk, vilttiltakNissedal viltlagTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Avslått
Kartlegging Jaktfalk Bukerud 2015Naturvernforbundet i Buskerud20 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Kartlegging vandrefalk i Buskerud 2015Naturvernforbundet i Buskerud25 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Viltstell i Byremo UngdomsskoleAudnedal Kommune v/ Byremo Ungdomsskole10 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Flytelling av hvitkinngås mai 2015Herøy kommune50 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Elgforvaltning-SkogøkonomiElgregion Mjøsa-Glomma50 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Temporær nisje hos rådyrNorges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)Akershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Avslått
Smårovpattedyr; slakteavfall og kadaver - 2015Pål Fossland Moa Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Habitatvalg hos piggsvin i ÅsInstitutt for naturforvaltning, NMBU6 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Bedre hjorteviltjakt i HedmarkNJFF Hedmark50 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Overvintringsområder og trekkruter hos tyvjo Norsk institutt for naturforskning 3 mottakere2015Ikke behandlet
Overvintringsområder og trekkruter til tyvjo Norsk institutt for naturforskning 3 mottakere2015Ikke behandlet
Taksering av rype, skogsfugl og registrering av prNJFF Hedmark50 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Miniseminar for elgjegereNJFF Hedmark10 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Utvikling av rømmingsvei for oter i fiskeruserNorsk institutt for naturforskning4 mottakere2015Avslått, Avslått, Avslått
Utbredelse hos piggsvin i ÅsInstitutt for naturforvaltning, NMBU6 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Utarbeidelse av bestandsplan for villreinRondane Sør villreinutvalg 3 mottakere2015Ikke behandlet
Overvåking av hekkende horndykker i Troms i 2015.Norsk institutt for naturforskning 3 mottakere2015Ikke behandlet
Telling av ilanddrevne sjøfugl på Tromøy 2014/15.Norsk Ornitologisk Forening avd. Aust-Agder Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Poster per side3481 - 3510 of 4650 items