Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Praktisk fallviltarbeidSKOGBRUKETS KURSINSTITUTTMiljødirektoratet2022Avslått
Predasjon og sykdom på villrein i RondaneRondane Sør villreinutvalg Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
Predasjonskontroll i SølendalenRendalen østfjell småviltsamarbeid Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Levert
Predasjonsreduserende tiltak hos hekkende tjeld ogGeir Olav ToftStatsforvalteren i Rogaland2017Avslått
Predatorbekjempelse i Vegaøyan verdensarvområdeStiftelsen Vegaøyan Verdensarv Statsforvalteren i Nordland2013Levert
Predatorfeller for å bedre småviltforvaltningAndørja Småviltlag Sa40 000Troms og Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2024)2020Delvis innvilget
Predatorfôring som viltstelltiltakMats Finne21 0003 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått
Predatorjakt og opplæring til detteALSTAHAUG JEGER- OG FISKERFORENING16 000Nordland fylkeskommune2021Delvis innvilget
Predatorkartlegging - bakkehekkende fuglerStoravatnet Storvald3 mottakere2017Avslått, Avslått
Predicting waterbird distributions in NorwaySTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
Presentasjon av vitenskapelig undersøkelseNorges Jeger- og FiskerforbundMiljødirektoratet2013Avslått
Produksjon av interaktive faktaark sensitive arterNorsk Ornitologisk Forening Miljødirektoratet2017Levert
Produksjon av medlemsbladNorsk Ornitologisk Forening, avd. Telemark Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2017Levert
Produksjon av oppdatert Europeisk hekkeatlasNorsk Ornitologisk Forening11 mottakere2019Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Produksjon av oppdatert Europeisk hekkeatlasNorsk Ornitologisk Forening18 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Produksjon og trykking av medlemsbladNorsk Ornitologisk Forening, avd. Telemark Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2018Levert
Produksjon og utgivelse av medlemsbladNorsk Ornitologisk Forening, avd. Telemark Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2019Levert
Prosjekt ”Urbane måker” i 2015CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO2 mottakere2015Avslått
Prosjekt ”Urbane måker” i Oslo 2017CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLOFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2017Avslått
Prosjekt ”Urbane måker” i Oslo og AkershusCEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO25 0003 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått
Prosjekt ”Urbane måker” i Oslo og Akershus i 2015CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO25 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått
Prosjekt ”Urbane måker” i Oslo og Akershus i 2016CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO3 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Prosjekt ”Urbane måker” i Rogaland i 2016CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO2 mottakere2016Avslått
Prosjekt ”Urbane måker” i Rogaland i 2017CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLOStatsforvalteren i Rogaland2017Avslått
prosjekt ”Urbane måker” i Stavanger og SandnesCEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO2 mottakere2014Avslått
Prosjekt ”Urbane måker” i Vest-AgderCEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO20 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått
Prosjekt ”Urbane måker” i Vest-AgderCEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO2 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
Prosjekt ”Urbane måker” i Østfold i 2017CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO10 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Prosjekt «Ettersøksdatabasen»Norges Jeger- og FiskerforbundMiljødirektoratet2019Avslått
Prosjekt bestandsplan og CWD 2018 og 2019Vestskog sa50 0003 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Poster per side3481 - 3510 of 5095 items