Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Søknad om støtte til prosjekt Urbane måker i 2016CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO25 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til utgivelse av Villreinen 2014Villreinrådet i Norge200 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Søknad om telling av elgbestanden i VestvågøyVestvågøy kommune Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Søknad om telling av elgbestanden på VestvågøyaVestvågøy kommune2 mottakere2015Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
Søknad om tilskudd – slaktekurs 2018 SaVProsjekt Utmark30 000Nordland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd - utmarksseminar NU 2019Prosjekt UtmarkNordland fylkeskommune2019Avslått
Søknad om tilskudd for kartlegging av hubroStatskog Fjelltjenesten15 000Statsforvalteren i Nordland2018Delvis innvilget
Søknad om tilskudd til elgbeiteregistreringRakkestad kommune Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Søknad om tilskudd til elgbeitetakseringGausdal fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Ikke behandlet
Søknad om tilskudd til elgbeitetakseringGausdal fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Søknad om tilskudd til fagdag Villrein 2018Villreinrådet i Norge70 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til fagdag Villrein 2019Villreinrådet i Norge70 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til fagdag Villrein 2020Villreinrådet I Norge70 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til fagdag Villrein 2021VILLREINRÅDET I NORGE70 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til forvaltningsplan for grågåsProsjekt Utmark112 500Statsforvalteren i Nordland2017Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til kommunikasjon om viltarterSabima70 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
søknad om tilskudd til kurs for offentlig ettersøkRakkestad kommune20 000Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til minimumstelling av villreinSETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG Miljødirektoratet2021Ikke behandlet
Søknad om tilskudd til overvåkning av amfibierNorsk institutt for naturforskning450 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til seminarserie i Salten – JakProsjekt Utmark31 000Nordland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til seminarserie på Helgeland –Prosjekt Utmark45 000Nordland fylkeskommune2019Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til seminarserie på Helgeland –Prosjekt Utmark45 000Nordland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til trykking av temahefteVillreinrådet i Norge30 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til viltformålSabimaMiljødirektoratet2014Avslått
Søknad om tilskudd til vilttiltak 2017Stiftelsen Elgen130 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til vilttiltak 2018Stiftelsen Elgen150 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Søknad om tilskudd til ærfugldriftEvind Hansen Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Søknad om tilskudd til årboka Villreinen 2015Villreinrådet i Norge200 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til årboka Villreinen 2016Villreinrådet i Norge200 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til årboka Villreinen 2018Villreinrådet i Norge220 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Poster per side3481 - 3510 of 4166 items