Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Sjøfugltellinger i Aust-Agder 2018.Norsk Ornitologisk Forening avd. Aust-AgderFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2018Avslått
Flåttens innvirkning på helse/vekt av elgkalverOlav RosefFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2018Avslått
Sjøfugltellinger i Aust-Agder 2017Norsk Ornitologisk Forening avd. Aust-Agder21 500Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Telling av ilanddrevne sjøfugl på Tromøy 2015/2016Norsk Ornitologisk Forening avd. Aust-AgderFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2016Avslått
Sjøfugltellinger i Aust-Agder 2016Norsk Ornitologisk Forening avd. Aust-Agder11 500Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Opplæring/etteutdanning sporprøvedommereAust-Agder ElghundklubbFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2015Avslått
Evaluering Faunapassasjer, E18 Tvedestrand-ArendalFaun Naturforvaltning ASFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2015Avslått
Hvitryggspettinventering i Aust-Agder i 2015Norsk Ornitologisk Forening avd. Aust-AgderFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2015Avslått
Utskiftningsfrekvens hos hønsehauker i Aust-AgderInstitutt for naturforvaltning, NMBU16 000Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Telling av ilanddrevne sjøfugl på Tromøy 2014/15.Norsk Ornitologisk Forening avd. Aust-Agder Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Sjøfugltellinger i Aust-Agder i 2015. Norsk Ornitologisk Forening avd. Aust-Agder11 500Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2014Ikke behandlet
ViltmatkursOlav SchrøderFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
Kurs i harejakt for damer.Olav SchrøderFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
Kartlegging av flaggermus i kirker i Aust-AgderNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2014Avslått
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
skyteopplæring for damerFroland jffFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2013Avslått
ØygardsteaSkjerkholt JaktlagFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2013Ikke realitetsbehandlet
Kartlegg. av vannrikseforflytninger i A-A Ny versjNorsk Ornitologisk Forening avd. Aust-Agder16 500Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Fange minkOlav SchrøderFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2013Avslått
Telling av norsk-russisk vintertrekkende elg Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi40 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2020Innvilget som omsøkt
Utvikling av mobilapplikasjon for jakt og fiskeFinnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat150 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Kurs i kystseljaktNorges Jeger- og Fiskerforbund40 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Delvis innvilget
Elgjaktopplæring - ungdomNorges Jeger- og Fiskerforbund50 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Delvis innvilget
Kurs i revejakt og fellefangst.Norges Jeger- og Fiskerforbund40 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Registrering av sett-elg data for Finnmark 2019Finnmarkseiendommen30 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Delvis innvilget
HønsefugltakseringFinnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat40 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Delvis innvilget
Helikoptertelling av elgVadsø kommune60 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
Kurs i kystseljaktNorges Jeger- og Fiskerforbund40 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
MinkfellerFinnmark Friluftsråd25 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
Poster per side3481 - 3510 of 4645 items