Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
makrellterneprosjekt oppfølgingFylkesmannen I Oslo Og VikenStatsforvalteren i Oslo og Viken2019Ikke realitetsbehandlet
Miljø-DNA til bestandsberegning hos salamanderNorsk institutt for naturforskningStatsforvalteren i Oslo og Viken2019Avslått
sjøfugltellingFylkesmannen I Oslo Og Viken20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Delvis innvilget
Innkjøp av drone til registrering fiskeørn hekkingOle Jørgen HanssenStatsforvalteren i Oslo og Viken2019Avslått
Rotenonbehandling 10 år etterNittedal kommuneStatsforvalteren i Oslo og Viken2019Avslått
Kartlegging av hekkende jaktfalk i BuskerudFuruseth Lars-egil30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Innvilget som omsøkt
Overvåkning av overvintrende vannfugl i BuskerudLarsen Naturundersøkelser Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Ikke behandlet
Utgraving av salamanderdamKjeller Gård Drift AsStatsforvalteren i Oslo og Viken2019Avslått
Flaggermuskasser i parklandskapFredrikstad Kommune12 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Delvis innvilget
Kartlegging av kongeørn i AkershusRaptor Survey v/Odd Frydenlund Steen25 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Innvilget som omsøkt
Kartlegging av rovfugl i Østfold fra 2019Raptor Survey v/Odd Frydenlund Steen35 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Delvis innvilget
Forvaltningsplan for GrågåsEIGERSUND KOMMUNE22 500Statsforvalteren i Rogaland2021Innvilget som omsøkt
Overvåking av hekkende hvitkinngås STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA20 500Statsforvalteren i Rogaland2021Innvilget som omsøkt
Ikke-hekkende sjøfugl i RyfylkebassengetNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. ROGALAND10 000Statsforvalteren i Rogaland2021Innvilget som omsøkt
Prosjekt havørnNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. ROGALAND20 000Statsforvalteren i Rogaland2021Innvilget som omsøkt
Gåse- og svanetellingerNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. ROGALAND30 000Statsforvalteren i Rogaland2021Delvis innvilget
Sandsvale - kartlegging av hekkekolonierNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. ROGALAND6 000Statsforvalteren i Rogaland2021Innvilget som omsøkt
Kartlegging av småsalamander på JærenECOFACT SØRVEST ASStatsforvalteren i Rogaland2021Avslått
Hvitkinngås i OrrevannetStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina15 000Statsforvalteren i Rogaland2020Delvis innvilget
Gåse- og svanetellingerNorsk Ornitologisk Forening Avd. Rogaland24 000Statsforvalteren i Rogaland2020Delvis innvilget
Prosjekt havørnNorsk Ornitologisk Forening Avd. Rogaland25 000Statsforvalteren i Rogaland2020Delvis innvilget
Sandsvale - kartlegging av hekkekolonierNorsk Ornitologisk Forening Avd. Rogaland6 000Statsforvalteren i Rogaland2020Innvilget som omsøkt
Ikke-hekkende sjøfugl i RyfylkebassengetNorsk Ornitologisk Forening Avd. Rogaland10 000Statsforvalteren i Rogaland2020Innvilget som omsøkt
Hvitryggspetten på VestlandetNibio - Norsk Institutt For BioøkonomiStatsforvalteren i Rogaland2020Avslått
Ikke-hekkende sjøfugl i RyfylkebassengetNOF avdeling Rogaland10 000Statsforvalteren i Rogaland2019Innvilget som omsøkt
Prosjekt havørnNOF avdeling Rogaland20 000Statsforvalteren i Rogaland2019Innvilget som omsøkt
Gåse- og svanetellingerNOF avdeling Rogaland41 500Statsforvalteren i Rogaland2019Delvis innvilget
Hvitkinngås i OrrevannetNorsk institutt for naturforskning22 500Statsforvalteren i Rogaland2019Innvilget som omsøkt
Sandsvale - kartlegging av hekkekolonierNOF avdeling Rogaland6 000Statsforvalteren i Rogaland2019Innvilget som omsøkt
Viltpåkjørsler, vær varsom - kampanje.Norges Jeger Og Fiskerforbund RogalandStatsforvalteren i Rogaland2019Avslått
Poster per side3481 - 3510 of 4166 items