Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
fiskeørn, bestandsregistrering 2021KISTEFOS SKOGTJENESTER AS35 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Seminar diverse fuglearter vs skogbruk m.m.NATUR, PLAN OG UTVIKLING BAKLID10 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
hønsehauk 2021, kartlegging i del av GjøvikKISTEFOS SKOGTJENESTER AS50 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Kartlegging/overvåking av vandrefalkRAPTOR SURVEY V/ODD FRYDENLUND STEEN35 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Opplæringsjakt i skolenForollhogna VillreinvaldStatsforvalteren i Innlandet2020Avslått
RypeAnne Lene Rambøl Statsforvalteren i Innlandet2020Ikke behandlet
BJØRNEBINNER I INNLANDETHøgskolen I InnlandetStatsforvalteren i Innlandet2020Avslått
Sanglerkeprosjekt på HadelandNof Hadeland Lokallag Statsforvalteren i Innlandet2020Ikke behandlet
Registrering av spillplasser for tiurNord-fron KommuneStatsforvalteren i Innlandet2020 
Rovdyrinformasjon til skolene i Tynset og AlvdalAlvdal KommuneStatsforvalteren i Innlandet2020Avslått
Norman-prosjektetNord-fron Kommune30 000Statsforvalteren i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Rehabilitering av dagrovfugler og uglerNorges Miljø- Og Biovitenskapelige Universitet (nmbu)15 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Byttedyr hos kongeørn: VideoovervåkingNorges Miljø- Og Biovitenskapelige Universitet (nmbu)60 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Fotråte hos villrein i Rondane SørRondane Sør Villreinområde Statsforvalteren i Innlandet2020Ikke behandlet
Bestandsregistreringer av villrein Rondane SørRondane Sør Villreinområde Statsforvalteren i Innlandet2020Ikke behandlet
Oppfølging fotråtesituasjon Rondane NVillreinutvalget For Rondane Nord80 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
jaktfalk i Innlandet 2020Kistefos Skogtjenester As105 000Statsforvalteren i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Bukketelling Dalsida og DovrefjellTarandus As Statsforvalteren i Innlandet2020Ikke behandlet
Overvåking av fjellender i gamle Oppland fylkeNorsk Ornitologisk Forening, Avdeling Oppland20 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Bestandssituasjon for lappspurv (VU) i OpplandNorsk Ornitologisk Forening, Avdeling Oppland30 000Statsforvalteren i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
storsalamander 2020, søk gamle funnKistefos Skogtjenester As15 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Hønsehauk 2020, kartlegging i N. LandKistefos Skogtjenester As50 000Statsforvalteren i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
MUSEOBS: Et smågnagersamfunn i endringHøgskolen I Innlandet Statsforvalteren i Innlandet2020Ikke behandlet
TESTAnne Lene Rambøl Statsforvalteren i Innlandet2019Ikke behandlet
SKOGSJERV - Bestand og konfliktreduksjonHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Statsforvalteren i Innlandet2019Ikke behandlet
SKOGSJERV - Bestand og konfliktreduksjonHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Statsforvalteren i Innlandet2019Ikke behandlet
Predasjon og sykdom på villrein i RondaneRondane Sør villreinutvalg Statsforvalteren i Innlandet2019Ikke behandlet
Rehabilitering av dagrovfugler og ugler Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet20 000Statsforvalteren i Innlandet2019Innvilget som omsøkt
Kartlegging av storspove (sårbar) i OpplandNorsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland Statsforvalteren i Innlandet2019Ikke behandlet
Kartlegging av lerkefalk i OpplandNorsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland Statsforvalteren i Innlandet2019Ikke behandlet
Poster per side3481 - 3510 of 4650 items