Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Digitalisering av eldre ringmerkingsdata 2020Museum Stavanger AsMiljødirektoratet2020Avslått
Endringer i sett dyr-instruksen i 2018Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina180 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Qustioning bycatch - What is the true scale ?Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina3 mottakere2020Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Utgifter til overvåkningsprogram, elg 2020Tønsberg Kommune14 000Vestfold og Telemark fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Spørreundersøkelse om villsvinStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Habitatbruk og dykkeøkologi til ærfugl Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget
Hjort - Årlig registering og statistikkUtmarksforvaltningen AS30 000Viken fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Elgens vandringsmønster i Sør-VarangerNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi140 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Delvis innvilget
Kurs i revjakt og fellefangstNorges Jeger Og Fiskeforbund Finnmark Njff37 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Introjakt - elgjakt for ungdom.Norges Jeger Og Fiskeforbund Finnmark Njff45 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Prototyper sandsvalehotellNaturvernforbundet I MandalStatsforvalteren i Agder2020Avslått
Sjøfugl og taretråling, konflikt eller samkvem?Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina150 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
ElgbeiteregistreringSnåsa Kommune35 000Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Kunnskapsstatus for storjo på SpitsbergenStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Oppfølging fotråtesituasjon Rondane NVillreinutvalget For Rondane Nord80 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Kartlegging av jaktfalk på HardangerviddaFylkesmannen I Oslo Og VikenStatsforvalteren i Oslo og Viken2020Avslått
VESTHJORTNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi 2 mottakere2020Levert
Feltoppsyn villreinjakta 2020 - Rondane NVillreinutvalget For Rondane Nord17 500Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Snøuglas økologi og bestandsforholdStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina 8 mottakere2020Levert
Kartlegging Kongeørn Buskerud/Viken 2020Naturvernforbundet I BuskerudStatsforvalteren i Oslo og Viken2020Avslått
Når beiter grågåsa på innmarka?Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi30 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Taksering av rype og skogsfugl 2020Norges Jeger Og Fiskeforbund Hedmark35 000Innlandet fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Elgtelling AndøyaAndøy Kommune42 500Nordland fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Viltregistrering med viltkameraNorges Jeger Og Fiskeforbund Hedmark40 000Innlandet fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Innlegging av havørndata fra N-Norge i RovbaseStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina100 0003 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
Informasjon- og skoleringstiltak i Nord-TrøndelagNorges Jeger Og Fiskeforbund - Nord Trondelag113 000Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Hvitryggspetten på VestlandetNibio - Norsk Institutt For BioøkonomiStatsforvalteren i Møre og Romsdal2020Avslått
Hvitryggspetten på VestlandetNibio - Norsk Institutt For BioøkonomiStatsforvalteren i Rogaland2020Avslått
Oppsyn villreinjaktRondane Sør Villreinområde24 500Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Hvitryggspetten på VestlandetNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi70 000Statsforvalteren i Vestland2020Delvis innvilget
Poster per side3481 - 3510 of 4578 items