Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Reduksjon av elgpåkjørsler - Rana kommuneRana kommune100 0002 mottakere2014Innvilget som omsøkt
Reduksjon av elgpåkjørsler i Rana kommune 2013Rana kommune90 0003 mottakere2013Innvilget som omsøkt
Oppfølgingprøver for å bestemme nivå av miljøgiftRandi Grønnestad20 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Underartsbestemmelse for storskarv RandsfjordmuseeneOppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Avslått
STYRKE KUNNSKAPSGRUNNLAGET OM TAIGASPISSMUS SOREXRandsfjordmuseene60 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
DNA-analyse av historisk brunbjørn i Sør-NorgeRandsfjordmuseene25 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
DNA-analyse av historisk brunbjørn i Sør-NorgeRandsfjordmuseeneStatsforvalteren i Møre og Romsdal2017Avslått
REGISTRERING AV TAIGASPISSMUS I HEDMARKRandsfjordmuseene Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2017Ikke behandlet
REGISTRERING AV TAIGASPISSMUS I OPPLANDRandsfjordmuseeneFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Avslått
Kartlegging av småpattedyr Hedmark 2015Randsfjordmuseene Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Kartlegging av småpattedyr Oppland 2015 Randsfjordmuseene15 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Kartl. av smågnag.- og spissmusarter i OpplandRandsfjordmuseeneFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Avslått
Kartlegging av spissmus- og smågn.arter i OpplandRandsfjordmuseene40 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Underartsbestemmelse av storskarv i InnlandetRandsfjordmuseet As50 000Innlandet fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av kongeørn i AkershusRaptor Survey v/Odd Frydenlund Steen25 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Innvilget som omsøkt
Kartlegging av rovfugl i Østfold fra 2019Raptor Survey v/Odd Frydenlund Steen35 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Delvis innvilget
Kartlegging og overvåking av hekkende vandrefalkRaptor Survey v/Odd Frydenlund Steen 2 mottakere2019Ikke behandlet
Kartlegging og overvåking av fiskeørn i ØstfoldRaptor Survey V/odd Frydenlund Steen35 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Kartlegging og overvåking av vandrefalkRaptor Survey V/odd Frydenlund Steen40 0003 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hønsehauk i BuskerudRaptor Survey V/odd Frydenlund Steen80 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hekkeplasser for hønsehaukRaptor Survey V/Odd Frydenlund Steen75 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2019Innvilget som omsøkt
Kartlegging og overvåking av vandrefalk i HedmarkRAPTOR SURVEY V/ODD FRYDENLUND STEEN Statsforvalteren i Innlandet2022Ikke behandlet
Kartlegging og overvåking av fiskeørn i ØstfoldRAPTOR SURVEY V/ODD FRYDENLUND STEEN Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Kartlegging av hønsehauk i nedre BuskerudRAPTOR SURVEY V/ODD FRYDENLUND STEEN Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Kartlegging av fiskeørn i ØstfoldRAPTOR SURVEY V/ODD FRYDENLUND STEEN35 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
Kartlegging/overvåking av vandrefalkRAPTOR SURVEY V/ODD FRYDENLUND STEEN35 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hønsehauk i nedre BuskerudRAPTOR SURVEY V/ODD FRYDENLUND STEEN75 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Innvilget som omsøkt
Uttak av mink i fuglefredningsområderRaymond skaar15 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Uttak av mink i fuglefredningsområderRaymond skaar25 0002 mottakere2017Innvilget som omsøkt, Avslått
Uttak av mink i fuglefredningsområderRaymond skaar20 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget
Poster per side3481 - 3510 of 4613 items