Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Smårovdyrs tilgang til og utnyttelse av kadaverPål Fossland Moa Møre og Romsdal fylkeskommune2013Ikke behandlet
Smårovdyrs tilgang til og utnyttelse av kadaverPål Fossland Moa150 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Smårovdyrs tilgang til og utnyttelse av kadaverPål Fossland Moa Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Smårovdyrs tilgang til og utnyttelse av kadaverPål Fossland Moa Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Fjellrype og reirovervåkning_HiNT_2013Pål Fossland Moa Møre og Romsdal fylkeskommune2013Ikke behandlet
HønsefuglprosjektPål Fossland Moa Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Fjellrype og reirpredasjon_HiNT_STFKPål Fossland Moa Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Fjellrype og reirovervåkning_HiNT_NFKPål Fossland Moa Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Bok om skuddplassering og dyrevennlig jaktPål Skarnes Jensen150 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
viltgjerde mot bjørnRadius Kirkenes ASFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Forvaltningsplan for gjess for Austrheim,Fedje og Radøy kommune30 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
søknad om tilskudd til kurs for offentlig ettersøkRakkestad kommune20 000Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Tannanalyse skutt elgRakkestad kommune20 000Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Tilskudd til aldersanalyse elgRakkestad kommuneFylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2017Avslått
Søknad om tilskudd til elgbeiteregistreringRakkestad kommune Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Søknad om midler som tilskudd til tannanlyse elg Rakkestad kommune Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Kartlegging av hjortestammen i ØstfoldRakkestad kommune10 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Tannanalyse elg jaktsesong 2020Rakkestad Kommune20 000Viken fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Elgbeiteregistrering østre elgregionRakkestad Kommune Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Ikke behandlet
Aldersanalyse elgRakkestad Kommune Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Ikke behandlet
Reinforsen gjerdeprosjektRana kommune2 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
Vinterforing av elg i Rana kommuneRana kommune2 mottakere2017Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Elgforing Tiltak for å redusere påkjørsler i Rana Rana kommune2 mottakere2016Avslått, Avslått
Reduksjon av elgpåkjørsler i Rana kommuneRana kommune2 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget
Reduksjon av elpåkjørsler - Rana kommuneRana kommune100 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Forvaltningssamarbeid mellom Rana og HemnesRana kommune Nordland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Reduksjon av elgpåkjørsler - Rana kommuneRana kommune100 0002 mottakere2014Innvilget som omsøkt
Reduksjon av elgpåkjørsler i Rana kommune 2013Rana kommune90 0003 mottakere2013Innvilget som omsøkt
Oppfølgingprøver for å bestemme nivå av miljøgiftRandi Grønnestad20 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Underartsbestemmelse for storskarv RandsfjordmuseeneOppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Avslått
Poster per side3481 - 3510 of 4650 items