Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Driftsplan Raudafjell villreinområde.Aurland FjellstyreStatsforvalteren i Vestland2019Avslått
Behandling slakteavfall hjorteviltjakt Stange kommuneHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Avslått
Effects and mitigation of renewable energy developStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaVest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Avslått
Kartlegging av hekkende sædgås i Sør-NorgeNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2018Avslått
Kartlegging av hekkende hvitkinngås i Sør-NorgeNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2018Avslått
Effekter av klima- og habitatendring på lavskrikeNorsk institutt for naturforskning3 mottakere2018Avslått, Avslått, Avslått
Overlevelse av utsatt rapphøns og fasan i NorgeNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2018Avslått
Ettersøkskurs offentlig veiKristiansand kommune, parkvesenet2 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget
Kadavres effekt på tundraøkosystemetUniversity College of Southeast NorwayTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Avslått
Informasjonsfilm-jaktdokumenterNORGES FJELLSTYRESAMBANDMiljødirektoratet2018Avslått
Kartlegging, overvåking og tiltak mot villminkHitra kommuneStatsforvalteren i Trøndelag2018Avslått
GPS merkeprosjektBrattefjell - Vindeggen villreinutval3 mottakere2018Avslått, Avslått
Dundrift - vern av kulturarvStiftelsen vegaøyan verdensarvStatsforvalteren i Nordland2018Avslått
Kartlegge arealbruk og overvintringsområder til stNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2018Avslått
HjortejaktVennesla jeger og fiskeforeningVest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Avslått
Grågåsundersøkelser i TromsNorsk institutt for naturforskningFylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2018Avslått
Kartlegging av hekkebestand av grågåsNorsk institutt for naturforskning9 mottakere2018Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått
Lirypas økologi et skiftende klima_NordlandPål Fossland MoaNordland fylkeskommune2018Avslått
Sjøfuglkartlegging i Vegaøyan VerdensarvområdeStiftelsen Vegaøyan VerdensarvStatsforvalteren i Nordland2018Avslått
Etterarbeid av prosjektet "På spor etter rødreven"NJFF HedmarkHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Avslått
Revens dvergbendelorm og introduksjon til NorgeNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2018Avslått
Prosjekt Forvaltning av hjortebestand 2018Vestskog saMiljødirektoratet2018Avslått
Prosjekt Bestandsplanlegging og CWD 2018-2019Vestskog saMiljødirektoratet2018Avslått
Måseovervåking med webkamera i Vardø havnArctic Bird Observatory2 mottakere2018Avslått, Avslått
Fôring av elg som trafikksikkerhetstiltakStor-Elvdal kommuneHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Avslått
Fellesmøte for privat og offentlig viltforvaltningAust-Agder fylkeskommuneFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2018Avslått
Elgen i OpplandNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget
Metodeutvikling av Miljø-DNA på salamanderNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2018Avslått
National kartlegning av Bd og amfibier Norsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2018Avslått
Hekkeplattform for fiskemåse og tjeld Sykkylven kommuneStatsforvalteren i Møre og Romsdal2018Avslått
Poster per side3481 - 3510 of 5085 items