Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Fallviltarbeid i KristiansandKristiansand kommune, parkvesenet2 mottakere2014Avslått, Avslått
Støtte til merking av havhester med lysloggereCEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLOStatsforvalteren i Rogaland2014Avslått
Viltfôring mot viltulukker?Høgskolen i Hedmark16 mottakere2014Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Kartlegging av hekkelokaliteter til nattravnNorske NaturveiledereFylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2014Avslått
Best.forh.hos fiskeørn i Finnmark og gen.analyserNorsk Institutt for naturforskning4 mottakere2014Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging av hekkelokaliteter til nattravnNorske NaturveiledereFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Avslått
Kartlegging av sangsvane i ØstfoldNorske NaturveiledereFylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2014Avslått
Kartlegging av sangsvane i OpplandNorske NaturveiledereFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Avslått
Oter i fiskeruseNorsk instituut for naturforskning2 mottakere2014Avslått
Kartlegging av stor- og smålom i ØstfoldNorske NaturveiledereFylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2014Avslått
Overvåking av hekkelokaliteter - rødlistearterRøros kommune2 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
Bestandsplaner for hjorteviltMidtre Kvinesdal BestandsplanområdeVest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
kartlegging av utfordringene i rådyrforvaltningenNINA14 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Avslått
Ivartakelse av vilt i plansakerNorges NaturvernforbundMiljødirektoratet2014Avslått
Tiltak for skjeggmusøre ved Romsåsen gruverNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)2 mottakere2014Avslått, Avslått
Overvåking av hubro i Oslo og AkershusNorske Naturveiledere3 mottakere2014Avslått, Avslått
Handlinsgplan for flaggermus i NorgeNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)Miljødirektoratet2014Avslått
Organisasjonsstøtte til NIFFNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)Miljødirektoratet2014Avslått
Kartlegging av stor vannsalamander øst for GlommaNorske NaturveiledereFylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2014Avslått
Kartlegging av hekkende fjellvåk i NorgeNorsk Ornitologisk Forening18 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Eksponering av beveren for jegerenFrank Narve RosellMiljødirektoratet2014Avslått
Hekkeplattform for sjøfugl utenfor VæresbuktaTrondheim kommune, Miljøenheten2 mottakere2014Avslått
Munkholmen fuglelagune - prosjekteringTrondheim kommune, Miljøenheten3 mottakere2014Avslått, Avslått
Evaluering estimeringsmetodikk og predatoreffekterUniversitetet i TromsøFinnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
telling av grågåsDønna kommune2 mottakere2014Avslått
Utstyr til kartlegging og overvåking av flaggermusMichaelsen BiometrikaMiljødirektoratet2014Avslått
Kartlegging av flaggermus i NordlandMichaelsen BiometrikaStatsforvalteren i Nordland2014Avslått
"Bygging og hantering av revbåsMålselv JFF2 mottakere2014Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
telling av grågås Dønna kommuneStatsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Rapport "Elg og hjort i Vest-Agder"Vest-Agder fylkeskommune2 mottakere2014Avslått, Innvilget som omsøkt
Poster per side3481 - 3510 of 4647 items