Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Villreinoppsyn i Rondane NordVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre13 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Registrering av villreinen sin områdebruk RondaneVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre80 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
VillreintiltakSetesdal Austhei Villreinlag22 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Registrering av områdebruk villreinVillreinutvalet for Nordfjella20 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Søknad om midler til villreinjaktoppsynKnutshø Villreinutvalg20 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Villreinoppsyn i Sunnfjord 2014Sunnfjord Reinsdyrlag6 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Sunnfjord Reinsdyrlag overvåking og telling.Sunnfjord Reinsdyrlag20 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt (HOP)Veterinærinstituttet3 400 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
OVERVÅKING, FOU FJELLREV OG FJELLØKOSYSTEM Norsk institutt for naturforskning1 350 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
JaktundersøkelserNorsk institutt for naturforskning150 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
GrågåsundersøkelserNorsk institutt for naturforskning200 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Halsmerking av grågåsNorsk institutt for naturforskning150 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Trekk og overvintringsområder hos svartandNorsk institutt for naturforskning200 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Avlsprogrammet for fjellrev Norsk institutt for naturforskning2 900 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Hønsefuglportalen - søknad til MiljødirektoratetNorsk institutt for naturforskning300 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfuglNorsk institutt for naturforskning1 800 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Fangstminner som indikatorNINA150 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Feil i jegerrapporter og morløse kalver etter jaktNorsk institutt for naturforskning200 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Lundens populasjonsøkologi på RøstNorsk institutt for naturforskning480 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Populasjonsøkologiske forhold hos nordlig sildemåkNINA200 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Bestandstetthet og ungeproduksjon hos havørn i VesNINA100 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Kurs i harejakt for damer.Olav Schrøder1 500Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Utvikling av dataverktøy for analyse av elg-dataEven Nicolai Rø10 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad 10 000Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad 10 000Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Kartlegging av trekkende trollflaggermusStrix miljøutredning50 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Taksering og kurs i takseringNJFF Vest-Agder11 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Hjortejakt/hjorteforvaltningNJFF Vest-Agder10 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Delegasjon fra Aust-Agder på Hjortevilt 2014Aust-Agder fylkeskommune25 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
EttersøksinstruktørkursOlav Schrøder5 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Poster per side3481 - 3510 of 4578 items