Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kurs i taksering av hønsefuglNorges Jeger og Fiskerforbund avdeling Nordland Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Overvaking av skogshønsreir 2013Høgskolen i Hedmark 3 mottakere2013Ikke behandlet
Prosjekt forvaltning av hjortebestandFelles landbrukskontor Årdal, Lærdal og Aurland kommune Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Elgjaktopplæring ungdomNorges Jeger- og Fiskerforbund Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Redusere kråkebestandTom Robin Nilsen 2 mottakere2013Ikke behandlet
Utmarksseminar Nordland Utmarkslag 2013Prosjekt Utmark Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Prosjekt forvaltning av hjortebestandFelles landbrukskontor Årdal, Lærdal og Aurland kommune Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Inventering av hekkende grågåsbestand i Horten komHorten natursenter, konto merkes Horten natursenter Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Leie av terreng for opplæringsjaktNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2013Ikke behandlet
Vegetasjonsanalyser innenfor og utenfor beitedyrutNorsk institutt for naturforskning 4 mottakere2013Ikke behandlet
Forvaltningsplan for grågås i PorsangerPorsanger kommune Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
grønnliGeir Glømme 2 mottakere2013Ikke behandlet
Rekrutteringsprosjekt - skoledelNorges Jeger- og Fiskeforbund, Sør-Trøndelag og Trondheim og Omland Fiskeadministrasjon Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Fjellrype og reirovervåkning_HiNT_2013Pål Fossland Moa Møre og Romsdal fylkeskommune2013Ikke behandlet
Uglekasseprosjekt i TromsNOF - Troms Fylkeslag Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Rovvilt beskatningglomsrudkollen jæger og fiskerforening 2 mottakere2013Ikke behandlet
Kartlegging av hekkende hønsehauk i S-VestfoldOdd Taale Frydenlund Steen Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Kartlegging og overvåking av vandrefalkOdd Taale Frydenlund Steen 4 mottakere2013Ikke behandlet
Viltstell, primært hjortevilt.Jan Evensen Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Kartlegging av hekkende vepsevåkOdd Taale Frydenlund Steen 2 mottakere2013Ikke behandlet
Prosjekt Havørn i Steigen 2013Steigen Kommune Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Helikoptertelling av elg og rådyr i Herøy kommuneHerøy kommune Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Taksering av rype og skogsfugl og reg av predasjonNJFF Hedmark Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Fjellrype og reirovervåkning_HiNT_NFKPål Fossland Moa Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Rypetaksering - NordlandStatskog SF, region Helgeland Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Vegetasjonsanalyser med hjorteviltuthegningerElgregionråd Øst 2 mottakere2013Ikke behandlet
HønsefuglprosjektPål Fossland Moa Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Tilrettelegging jaktfeltLardal jeger og fiskelag Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Bedre hjorteviltjakt i Hedmark 2013NJFF Hedmark Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
SmågnagertakseringStatskog SF, region Helgeland 2 mottakere2013Ikke behandlet
Poster per side3481 - 3510 of 4606 items