Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Utbredelse og habitatvalg hos piggsvin i ÅsInstitutt for naturforvaltning, NMBUFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2015Avslått
Utvikling av rømmingsvei for oter i fiskeruserNorsk institutt for naturforskning4 mottakere2015Avslått, Avslått, Avslått
Kvinneaktiviteter 2015NJFF-HordalandFylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2015Avslått
Telling av grågåsreir i Kvitsøy kommuneKvitsøy kommune15 000Statsforvalteren i Rogaland2015Delvis innvilget
Søknad om støtte til fagdag Villrein 2015Villreinrådet i Norge50 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Temporær nisje hos rådyrNorges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)Akershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Avslått
Kartlegging vandrefalk i Buskerud 2015Naturvernforbundet i Buskerud25 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Kartlegging Jaktfalk Bukerud 2015Naturvernforbundet i Buskerud20 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Utskiftningsfrekvens hos hønsehauker i TelemarkInstitutt for naturforvaltning, NMBU15 000Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Smårovpattedyr; slakteavfall og kadaver - 2015Pål Fossland Moa Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2015Levert
Telling av ilanddrevne sjøfugl på Tromøy 2014/15.Norsk Ornitologisk Forening avd. Aust-Agder Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2015Levert
A.Villreinens arealbruk. B. Støtte villreinoppsynForollhogna Villreinområde Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Levert
Trekktelling av elgOppland Hjorteviltregion Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Levert
FoU Menneskelig aktivitet & villrein i ForollhognaNorsk Villreinsenter Nord 2 mottakere2015Levert
Kartlegging Horndykker Buskerud 2015Naturvernforbundet i Buskerud5 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Kartlegging Fjellvåk Buskerud 2015Naturvernforbundet i Buskerud15 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Overvåkning av Snøhettaområdet 2014-2017Norsk Villreinsenter Nord25 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Innvilget som omsøkt
Kartlegging vannfugl ferskvann Trondheim kommuneSigurd Bangjord4 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Delvis innvilget
Viltkartlegging i Vegaøyan verdensarvområde Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv30 000Statsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
prosjekt HordalandNorske kadaverhunder25 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Oppretting og drift av regionalt hjorteutvalFjell kommune2 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget
Lyngbrenningsplan for grenseområdet Bygland-ÅseralEcofact sørvest AS2 mottakere2015Avslått, Avslått
Ettersøk av skadet viltErling Kjelvik15 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Aldersbestemmelse av elgElgregionen Trysil-Rendalen-Åmot (TRÅ)20 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Trekktelling av elgElgregionen Trysil-Rendalen-Åmot (TRÅ)Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Avslått
Kommunal hjorteviltplan for elg, hjort og rådyr Os kommuneHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Avslått
Jaktkort for grågåsArendal Bondelag10 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Utarbeidelse av ny bestandsplan for elg/hjort Sel Fjellstyre6 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
kartlegging av hubro 2015oum80 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2015Delvis innvilget
Kartlegging av hakkespetter på NordmøreoumStatsforvalteren i Møre og Romsdal2015Avslått
Poster per side3451 - 3480 of 4578 items