Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Analyse av elgfôring mot trafikkulukkerHøgskolen i Hedmark80 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Delvis innvilget
Økonomisk støtte til fagdag Villrein 2016Villreinrådet i Norge50 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Tiltak for å redusere tap av rådyrkillinger.Norges Jeger- og Fiskerforbund100 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Drift Ringmerkingssentralen 2016Museum Stavanger, Ringmerkingssentralen500 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Kartlegging av hekkende kongeørn på HelgelandArctic Research and Consulting da48 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Overvåking av trekkfugler i DokkadeltaetDokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 DokkaFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2016Avslått
Kartlegging av småpattedyr i Sør-TrøndelagGeorg Bangjord12 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Delvis innvilget
Kartlegging av sjøfuglMarianne Hegge Skogsholm28 000Statsforvalteren i Nordland2016Innvilget som omsøkt
SunnHjort - E merkeprosjekt for hjort på SunnmøreNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2016Levert
Fangst av mink i Ljønesøya naturreservatBodø kommune2 mottakere2016Avslått, Avslått
Seminar- Hvorfor er hare på Rødlista?Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS, Pb. 135, 2882 Dokka Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Levert
Innkjøp av viltkameraStange kommune Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2016Levert
Konflikter mellom sørhare og stedegen hareNorsk institutt for naturforskning450 0004 mottakere2016Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Viltkartlegging i Vegaøyan verdensarvområdeStiftelsen Vegaøyan Verdensarv25 000Statsforvalteren i Nordland2016Delvis innvilget
Undervisningsturer i Nordre Øyeren naturreservatMuseene i Akershus, Avd. Fetsund LenserFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2016Avslått
Hoggormprosjektet 2016NTNU Vitenskapsmuseet70 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget
Bats in Norway. Filling knowledge gapsNMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet ORG.NR : 969 159 570 MVA2 900 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Utsetting av kattuglekasser i Oslos byggesoneOslo kommune, BymiljøetatenFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2016Avslått
Fagkveld om rådyrforvaltningUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold15 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Hvitryggspetten på Vestlandet.Norsk Institutt for Bioøkonomi35 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
NJFF Jenter Norges Jeger- og Fiskerforbund1 200 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Overvåking av kattugle i Nord-TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelags ugleprosjekter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2016Levert
Småvilt 2016Høgskolen i Innlandet90 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Jaktlederkurs 1 og 2NJFF-Troms10 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Delvis innvilget
Utstilling av gevirBjørg Rørtveit2 mottakere2016Avslått
Forbedret forvalting av og kontroll av rødrevInstitutt for naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet890 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Elgjaktopplæring for skoleungdomNJFF-Troms32 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Delvis innvilget
Elgjaktopplæringskurs 2016NJFF-Troms27 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Delvis innvilget
Småviltforvaltning; -smårovpattedyrPål Fossland Moa Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2016Levert
POPULASJONSDYNAMIKK HOS LIRYPERPål Fossland Moa250 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Poster per side3451 - 3480 of 5085 items