Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forvaltningsplan for gjess for Austrheim,Fedje og Radøy kommune30 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
Utarbeidelse av forvaltningsplan gåsFredrikstad kommune avd Miljø og lanbruk25 0002 mottakere2015Delvis innvilget
Hønsefugltaksering 2015Finnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat30 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Kartlegging av bjørkemus med viltkameraNaturformidling van der Kooij12 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
RypetakseringsprosjektNJFF Vest-Agder10 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Utgifter til overvåkingsprogram, elg, 2014Re kommune6 905Vestfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Kommunal hjorteviltplanEngerdal KommuneHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Avslått
Viltsporregistrering på snø i HedmarkNJFF Hedmark50 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Samarbeidsprosjekt småvilt i HordalandVestskog saHordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Avslått
Søknad om midler til digitalisering av eldre ringmMuseum Stavanger, Ringmerkingssentralen150 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Internasjonal gåseforvaltningNorsk institutt for naturforskning95 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Uglekasseprosjektet i TromsNOF avdeling Troms15 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
DNA-fingerprinting av ærfugl Norsk institutt for naturforskning20 0003 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått
Drift av Dividalen fuglestasjonNOF avdeling Troms20 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Drift av den norske ringmerkingssentralen i 2015Museum Stavanger, Ringmerkingssentralen500 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Kartlegging av trekk av polarsniper i PorsangerJames Robert Wilson60 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Grågåsundersøkelser Møre og RomsdalNorsk institutt for naturforskning45 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2015Delvis innvilget
Hvitryggspettinventering i Aust-Agder i 2015Norsk Ornitologisk Forening avd. Aust-AgderFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2015Avslått
Rehablilitering av skadde rovfugler og uglerNorsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland15 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Ajourhold av naturbase i Gjøvik kommuneGjøvik kommune2 mottakere2015Avslått
Vintertelling av elgVågan Kommune60 000Nordland fylkeskommune2015Innvilget som omsøkt
Matkurs med grågås Dønna kommune20 000Nordland fylkeskommune2015Delvis innvilget
GåsejaktkursDønna kommune12 000Nordland fylkeskommune2015Delvis innvilget
Forstyrrelser og ulovlig jaktInnherred Grunneierlag for fellesforvaltning av gås 3 mottakere2015Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Utvidelse av forvaltningsområdeInnherred Grunneierlag for fellesforvaltning av gås 3 mottakere2015Ikke behandlet
Merkeprosjekt Hjort i ØstfoldFaun Naturforvaltning AS Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Ikke behandlet
Tilrettelagt hogst i vinterbeiteområder for elgNord-Fron kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Ikke behandlet
FoU-Hønsefugl HiNT 2015Pål Fossland Moa Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Stor salamanderNorsk Ornitologisk Forening, Våtmarksgruppa Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Poster per side3451 - 3480 of 4645 items