Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Søknad Beverregistrering 2020Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter As60 000Innlandet fylkeskommune2020Delvis innvilget
Søknad om eggplukkingKvitsøy kommune20 000Statsforvalteren i Rogaland2018Delvis innvilget
Søknad om eggplukking Kvitsøy kommune50 000Statsforvalteren i Rogaland2019Innvilget som omsøkt
Søknad om forberedelse av tiltak på linjenettet foNorsk Institutt for naturforskning127 850Statsforvalteren i Nordland2014Innvilget som omsøkt
Søknad om kartlegging av sitteplasser for hubroFREDRIKSTAD KOMMUNE30 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
Søknad om kartlegging av spillplasser for hønsefugFREDRIKSTAD KOMMUNE50 000Viken fylkeskommune2021Delvis innvilget
Søknad om midler som tilskudd til tannanlyse elg Rakkestad kommune Fylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2016Ikke behandlet
Søknad om midler til digitalisering av eldre ringmMuseum Stavanger, Ringmerkingssentralen150 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Søknad om midler til elgbeitetakseringSel kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Ikke behandlet
Søknad om midler til pilot for fjellrypetakseringStatskog SF50 000Nordland fylkeskommune2018Delvis innvilget
Søknad om midler til pilot for fjellrypetakseringStatskog SF50 0002 mottakere2017Delvis innvilget, Avslått
Søknad om midler til pilot for fjellrypetakseringStatskog SF5 mottakere2016Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Søknad om midler til statuskartlegging av tradisjoNorconsult AS2 mottakere2016Avslått, Avslått
Søknad om midler til villreinjaktoppsynKnutshø Villreinutvalg20 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Søknad om støtte til drone med termisk kameraPER HELDALVestfold og Telemark fylkeskommune2021Avslått
Søknad om støtte til elgbeitetaksering i NordmarkaNordmarka Elgregion27 6252 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til fagdag Villrein 2015Villreinrådet i Norge50 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til fagdagen Villrein 2014Villreinrådet i Norge50 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til forsøk med flaggermuskasserMichaelsen Biometrika Miljødirektoratet2014Ikke behandlet
Søknad om støtte til merking av laksand og kvinandCEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO30 000Oslo fylkeskommune 2015Innvilget som omsøkt
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker”CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO 2 mottakere2014Ikke behandlet
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker”CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO20 0002 mottakere2013Delvis innvilget, Avslått
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker”CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO2 mottakere2013Avslått
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker”CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO 2 mottakere2013Ikke behandlet
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker”CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO2 mottakere2013Avslått
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker” CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO3 mottakere2013Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker” CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO 2 mottakere2013Ikke behandlet
Søknad om støtte til prosjekt ”Urbane måker” i OslCEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO30 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Søknad om støtte til prosjekt Urbane måker i 2015CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO25 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
Søknad om støtte til prosjekt Urbane måker i 2016CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO25 0002 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Poster per side3451 - 3480 of 4165 items