Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Vegetasjonsanalyser innenfor og utenfor beitedyrutNorsk institutt for naturforskning4 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging og overvåking av vandrefalkOdd Taale Frydenlund Steen 4 mottakere2013Ikke behandlet
Forvaltning av gås i Akershus og ØstfoldUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold20 0004 mottakere2013Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått
Forstyrrelse på dyreliv – WEBbro til forvaltningenNorsk institutt for naturforskning34 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget, Avslått
Norsk ViltsykehusNorsk Viltsykehus 34 mottakere2015Ikke behandlet
Tiltaksmidler Villrein 2021SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG20 0003 mottakere2021Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Oppsyn Villreinjakt 2021SETESDAL RYFYLKE VILLREINLAG 3 mottakere2021Ikke behandlet
Trekk og habitatbruk hos fiskeørnNORSK ORNITOLOGISK FORENING20 0003 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
GPS-merkeprosjektet på villrein på HV -FerdselSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 3 mottakere2021Ikke behandlet
A thriving coast- otter, mink and seabirdsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA3 mottakere2021Avslått, Avslått, Delvis innvilget
A thriving coast- otter, mink and seabirdsSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA50 0003 mottakere2021Delvis innvilget, Delvis innvilget
Forflytninger, bestand og økologi hos lappugleNORSK ORNITOLOGISK FORENING20 0003 mottakere2021Delvis innvilget, Delvis innvilget
Raudrev på Hardangervidda og rolla til subsidierSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA20 0003 mottakere2021Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Raudrev på Hardangervidda - rolla til subsidierSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA3 mottakere2021Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt
Registreringer til Miljøkvalitetsnorm for villreinREINHEIMEN-BREHEIMEN VILLREINUTVALG20 0003 mottakere2021Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Villreinens områdebruk i Reinheimen-BreheimenREINHEIMEN-BREHEIMEN VILLREINUTVALG3 mottakere2021Avslått, Avslått, Avslått
VillreinjaktoppsynFOROLLHOGNA VILLREINVALD24 5003 mottakere2021Delvis innvilget, Avslått, Avslått
VillreinjaktoppsynKNUTSHØ VILLREINUTVALG3 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Oterpredasjon på laks og sjøørretStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina3 mottakere2020Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening20 0003 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
GPS-prosjektet på HV&NF -Ferdsel HVStiftelsen Norsk Villreinsenter 3 mottakere2020Ikke behandlet
Raudrev på HardangerviddaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina30 0003 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Veg Store Urevatn - evaluering av ferdselFylkesmannen I Agder15 0003 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Delprosjekter - ugler og hakkespetterNatur, Plan Og Utvikling Baklid3 mottakere2020Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Qustioning bycatch - What is the true scale ?Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina45 0003 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt
Habitatbruk og dykkeøkologi til ærfugl Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina3 mottakere2020Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget, Avslått
Innlegging av havørndata fra N-Norge i RovbaseStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina100 0003 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
Kartlegging av trekkruter til tyvjo fra Nordnorge Stiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina3 mottakere2020Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
Viltseminar 2020Stiftelsen Norsk Hjortesenter3 mottakere2020Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Avslått
Lappuglas vandringsmønster og habitatbrukNorsk Ornitologisk Forening40 0003 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Poster per side3451 - 3480 of 4175 items