Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Bakkehekkende fugler i kulturlandskapNOF HADELAND LOKALLAG40 000Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
Kartlegging av vierspurv (CR) i tidligere OpplandNORSK ORNITOLOGISK FORENING, AVDELING OPPLAND15 000Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
Overvåking av truete fuglearter på DovrefjellMILJØFAGLIG UTREDNING AS52 000Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
Dvergmåke kartlegging og ringmerkingBIRDLIFE NORGEStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Kartlegging av horndykker i Innlandet (S)BIRDLIFE NORGEStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Kartlegging og overvåking av vandrefalk i HedmarkRAPTOR SURVEY V/ODD FRYDENLUND STEENStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Bestandsovervåking hettemåkeDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS25 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Overvåking av vipe ved LysenlandetDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS45 000Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
MUSEOBS 2022HØGSKOLEN I INNLANDETStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Normann-prosjektetNORD-FRON KOMMUNE40 000Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
Rehabilitering av skadd fuglNORSK ORNITOLOGISK FORENING (NOF), AVDELING HEDMARK20 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Registrering g overvåking av rovfuglreir.Sør-OpplaNOF HADELAND LOKALLAG25 000Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
Oppsyn villreinjakta 2022SØLNKLETTEN VILLREINOMRÅDEStatsforvalteren i Innlandet2022Avslått
Registrering g overvåking av rovfuglreir.Sør-OpplaNOF HADELAND LOKALLAG25 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
MUSEOBS: Et smågnagersamfunn i endringHØGSKOLEN I INNLANDET30 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Byttedyr levert på reir hos kongeørn (Aquila chrysTorbjørn LaursenStatsforvalteren i Innlandet2021Avslått
Rehabilitering av dagrovfugler og uglerNORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)20 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Byttedyr hos kongeørn: VideoovervåkingNORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)40 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Bukketelling på DalsidaTARANDUS ASStatsforvalteren i Innlandet2021Avslått
Bestandsregistreringer av villrein i Rondane sørRONDANE SØR VILLREINOMRÅDEStatsforvalteren i Innlandet2021Avslått
Prosjekt slagugleGunnar Christian Nyhus15 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Tiltak for bakkehekkende fugler i kulturlandskapNOF HADELAND LOKALLAG50 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Normann-prosjektet NORD-FRON KOMMUNE50 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Overvåking av fjellmyrløper i OpplandNORSK ORNITOLOGISK FORENING, AVDELING OPPLANDStatsforvalteren i Innlandet2021Avslått
Kartlegging av fjellhekkende vadefugler i OpplandNORSK ORNITOLOGISK FORENING, AVDELING OPPLAND30 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Overvåking av vannfugl i rike vannmiljøer OpplandNORSK ORNITOLOGISK FORENING, AVDELING OPPLAND20 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
hønsehauk, hogst ved reirplasserKISTEFOS SKOGTJENESTER AS40 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
fiskeørn, bestandsregistrering 2021KISTEFOS SKOGTJENESTER AS35 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Seminar diverse fuglearter vs skogbruk m.m.NATUR, PLAN OG UTVIKLING BAKLID10 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
hønsehauk 2021, kartlegging i del av GjøvikKISTEFOS SKOGTJENESTER AS50 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Poster per side3451 - 3480 of 4647 items