Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Byttedyr hos kongeørn: VideoovervåkingNorges Miljø- Og Biovitenskapelige Universitet (nmbu)60 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Fotråte hos villrein i Rondane SørRondane Sør Villreinområde Statsforvalteren i Innlandet2020Levert
Bestandsregistreringer av villrein Rondane SørRondane Sør Villreinområde Statsforvalteren i Innlandet2020Levert
Oppfølging fotråtesituasjon Rondane NVillreinutvalget For Rondane Nord80 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
jaktfalk i Innlandet 2020Kistefos Skogtjenester As105 000Statsforvalteren i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
Bukketelling Dalsida og DovrefjellTarandus As Statsforvalteren i Innlandet2020Levert
Overvåking av fjellender i gamle Oppland fylkeNorsk Ornitologisk Forening, Avdeling Oppland20 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Bestandssituasjon for lappspurv (VU) i OpplandNorsk Ornitologisk Forening, Avdeling Oppland30 000Statsforvalteren i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
storsalamander 2020, søk gamle funnKistefos Skogtjenester As15 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Hønsehauk 2020, kartlegging i N. LandKistefos Skogtjenester As50 000Statsforvalteren i Innlandet2020Innvilget som omsøkt
MUSEOBS: Et smågnagersamfunn i endringHøgskolen I Innlandet Statsforvalteren i Innlandet2020Levert
TESTAnne Lene Rambøl Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
SKOGSJERV - Bestand og konfliktreduksjonHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
SKOGSJERV - Bestand og konfliktreduksjonHøgskolen i Innlandet, Evenstad  Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
Predasjon og sykdom på villrein i RondaneRondane Sør villreinutvalg Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
Rehabilitering av dagrovfugler og ugler Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet20 000Statsforvalteren i Innlandet2019Innvilget som omsøkt
Kartlegging av storspove (sårbar) i OpplandNorsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
Kartlegging av lerkefalk i OpplandNorsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
Villrein - prosjekt for trinn 9 i ungdomsskoleneForollhogna Villreinområde Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
supplerende fugleregistreringer, ValdresflyiKistefos Skogtjenester As Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
hønsehauk 2019, reirplasser i EtnedalKistefos Skogtjenester As Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
Byttedyr hos kongeørn: Videoovervåking Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
Norman-prosjektetNord-Fron kommune Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
Trekk flaggermus om våren InnlandMichaelsen Biometrika AS Statsforvalteren i Innlandet2019Levert
Registrering og overvåking av rovfuglreir på HadelNof Hadeland Lokallag15 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i Møre og RomsdalSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA26 500Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Delvis innvilget
Skadefelling gåsNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDALStatsforvalteren i Møre og Romsdal2022Avslått
Overvaking av havørn i Møre og RomsdalBIRDLIFE NORGE20 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Delvis innvilget
Inventering av hekkende våtmarksfugl på SmølaNORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. MØRE OG ROMSDAL83 544Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Delvis innvilget
Tiltak for hekkande vipe i 2022NORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD. MØRE OG ROMSDAL40 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Delvis innvilget
Poster per side3451 - 3480 of 4578 items