Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Villreinprosjekt i Setesdal-Austhei Norsk Villreinsenter Sør150 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
GPS-prosjekt Hardangervidda og Nordfjella -FERDSELNorsk Villreinsenter Sør250 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
GPS-merking villrein HV&NF, ferdsel HVNorsk Villreinsenter Sør6 mottakere2017Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør5 mottakere2017Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
GPS-prosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør3 mottakere2017Avslått, Avslått
GPS-merkeprosjekt villrein Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør325 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
GPSprosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør15 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
GPSprosjekt på villrein Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør5 mottakere2016Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
GPSprosjekt på villrein Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør325 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
Litteraturbase villrein og kraftNorsk Villreinsenter Sør 8 mottakere2016Levert
GPS-prosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør25 0003 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt
GPS-prosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør5 mottakere2015Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
GPS-prosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør325 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør Rogaland fylkeskommune2014Levert
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter SørHordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør5 mottakere2014Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør25 0003 mottakere2014Innvilget som omsøkt, Avslått
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør325 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal vesthei-RNorsk Villreinsenter Sør350 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal Vesthei-RNorsk Villreinsenter Sør50 0003 mottakere2013Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal Vesthei-RNorsk Villreinsenter Sør 2 mottakere2013Levert
Norsk ViltsykehusNorsk Viltsykehus 2 mottakere2016Levert
Norsk ViltsykehusNorsk Viltsykehus33 mottakere2015Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Norsk ViltsykehusNorsk Viltsykehus7 mottakere2014Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått
Norsk viltsykehusNORSK VILTSYKEHUS2 mottakere2021Avslått, Avslått
Viltstasjon HordalandNorsk Viltsykehus Frivillige Hordaland2 mottakere2016Avslått, Avslått
NZF Flaggermusprosjekter 2022NORSK ZOOLOGISK FORENING228 700Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Flaggermusprosjekter 2018NORSK ZOOLOGISK FORENING82 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Flaggermusprosjekter 2017NORSK ZOOLOGISK FORENING234 300Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Flaggermusprosjekter 2017NORSK ZOOLOGISK FORENING Miljødirektoratet2017Levert
Poster per side3451 - 3480 of 5086 items