Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
2 temakvelder "Bedre Jakt"Prosjekt Utmark Nordland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Temakveld bruk av hjorteviltregisteret Prosjekt Utmark Nordland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Avholdelse 4 slaktekurs hjortevilt Prosjekt Utmark Nordland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Kompetanseheving kommunal rådyrforvaltningProsjekt Utmark Nordland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Videreføring av Salten ViltforvaltningsrådProsjekt Utmark Nordland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Jegerseminar storviltProsjekt Utmark Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Slaktekurs - hjorteviltProsjekt Utmark Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Oppretting av dusørordning - MårhundProsjekt Utmark Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Videreføring av Salten ViltforvaltningsrådProsjekt Utmark Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Utarbeidelse av informasjonsbrosjyre - ElgjaktProsjekt Utmark Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Utmarksseminar Nordland Utmarkslag 2013Prosjekt Utmark Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Lirypas økologi et skiftende klima_NordlandPål Fossland MoaNordland fylkeskommune2018Avslått
Lirypas økologi et skiftende klimaPål Fossland Moa50 000Trøndelag fylkeskommune2018Delvis innvilget
POPULASJONSDYNAMIKK HOS LIRYPER I LIERNEPål Fossland Moa20 000Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2017Delvis innvilget
Småviltforvaltning; -smårovpattedyrPål Fossland Moa Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2016Ikke behandlet
POPULASJONSDYNAMIKK HOS LIRYPER I LIERNEPål Fossland Moa Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2016Ikke behandlet
POPULASJONSDYNAMIKK HOS LIRYPERPål Fossland Moa250 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
FoU-Hønsefugl HiNT 2015Pål Fossland Moa Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Smårovpattedyr; slakteavfall og kadaver - 2015Pål Fossland Moa Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Smårovpattedyr; slakteavfall og kadaver Pål Fossland Moa150 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Smårovdyr; slakteavfall og kadavrePål Fossland Moa Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Smårovpattedyr - slakteavfall og kadaverPål Fossland Moa Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Smårovdyr, slakteavfall og kadaverPål Fossland Moa Nordland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Smårovpattedyr - slakteavfall og kadavre som nærinPål Fossland Moa100 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
FjellrypeprosjektetPål Fossland Moa Nordland fylkeskommune2014Ikke behandlet
FjellrypeprosjektetPål Fossland Moa Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Fjellrypeprosjektet i Nord-TrøndelagPål Fossland Moa20 000Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2014Delvis innvilget
Smårovdyrs tilgang til og utnyttelse av kadaverPål Fossland Moa Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
FjellrypeprosjektPål Fossland Moa Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Smårovdyrs tilgang til og utnyttelse av kadaverPål Fossland Moa Møre og Romsdal fylkeskommune2013Ikke behandlet
Poster per side3451 - 3480 of 4650 items