Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kompetanseheving for jegereKILSFJORD GRENDAHUS AKTIVITETSLAG Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
Kartlegging av hønsehauk i nedre BuskerudRAPTOR SURVEY V/ODD FRYDENLUND STEEN Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Villreinoppsyn 2022-Rondane sør villreinområdeRONDANE SØR VILLREINOMRÅDE Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Introjakt slaktefasiliteterNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
JaktlederkursNJFF SØR-TRØNDELAG Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Jaktleders ansvarNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
Leie av jaktterreng til introjakterNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
Ekstraordinært tilskot til drift og forv.tiltak VILLREINUTVALET NORDFJELLA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Jaktskyting for ungdom Flatanger/ NamdalseidNAMDALSEID JEGER OG FISKARLAG Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Villreinens områdebruk i Reinheimen-BreheimenREINHEIMEN-BREHEIMEN VILLREINUTVALG Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfuglSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Etablering av våtmarksområdet m/dam og buffersonePORSGRUNN KOMMUNE Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Ikke behandlet
Introjakt småviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
Introjakt StorviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
Taksering av lirypebestandSELBU FJELLSTYRE Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Forebygge viltpåkjørsler i Tjeldsund kommuneDIELDDANUORI SUOHKAN - TJELDSUND KOMMUNE Troms og Finnmark fylkeskommune2022Ikke behandlet
Beitetaksering utmark/hjorteviltSELBU KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
HønsefugltakseringFINNMARKSEIENDOMMEN Troms og Finnmark fylkeskommune2022Ikke behandlet
Jaktlederkurs 2022NORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS Troms og Finnmark fylkeskommune2022Ikke behandlet
Viltpølsekurs- Bedre utnyttelse av viltNORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS Troms og Finnmark fylkeskommune2022Ikke behandlet
Overvintringsområder til horndykkere fra NordNorgeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Elgjaktkurs UkeskursNORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS Troms og Finnmark fylkeskommune2022Ikke behandlet
Introjakt ElgjaktkursNORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS Troms og Finnmark fylkeskommune2022Ikke behandlet
Elgjaktkurs for jenter 2022NORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS Troms og Finnmark fylkeskommune2022Ikke behandlet
Kartlegging av hønsehauk i deler av BuskerudThor Erik Jelstad Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Jenter klar for jakt- en videreføring av prosjektNAMDALSEID JEGER OG FISKARLAG Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Rehabilitering av syk og skadet rovfugl Geir Sjøli Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Kartlegging av havørn i Vestfold og TelemarkJan Erik Tangen Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Ikke behandlet
Helikopter telling elgVADSØ KOMMUNE Troms og Finnmark fylkeskommune2022Ikke behandlet
Aktivitetsdager ungdoms, skyting og opplæringNORDREISA JEGER OG FISKERLAG Troms og Finnmark fylkeskommune2022Ikke behandlet
Poster per side3451 - 3480 of 4647 items