Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Elgbeitetakst for alle vald i Stor-ElvdalStor-Elvdal Kommune40 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Kurs i revejakt og fellefangst.Norges Jeger- og Fiskerforbund40 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Overvåking av jaktfalk i Vest-FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning40 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Lappuglas vandringsmønster og habitatbrukNorsk Ornitologisk Forening40 0003 mottakere2019Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått
HønsefugltakseringFinnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat40 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Delvis innvilget
ElgbeitetakstElgregion Mjøsa-Glomma40 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Kurs i kystseljaktNorges Jeger- og Fiskerforbund40 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
Kartlegging av grågåsbestander i VesterålenSortland kommune40 000Statsforvalteren i Nordland2018Delvis innvilget
ElgbeitetakstLandbrukskontoret Våler og Åsnes40 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
Viltregistrering med viltkameraNJFF Hedmark40 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
Villsvin- Kurs og informasjonNJFF Hedmark40 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
Felles beitetaksering for alle vald i Stor-Elvdal Stor-Elvdal kommune40 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Delvis innvilget
DunprosjektetBirgitta Berglund40 0003 mottakere2018Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Tiltak Vestjotunheimen Vidar Moen40 000Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Bestandsovervaking Havørn Møre og RomsdalAlbicilla natur- og miljøfag40 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2018Innvilget som omsøkt
Følgeprosjekt i Rondane villreinområde 2016-2019Norsk Villreinsenter Nord40 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Overvåking av vandrefalk i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening40 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Innvilget som omsøkt
Kartlegging flaggermus Trøndelag 2018HabitatDesign Eva Tilseth40 000Statsforvalteren i Trøndelag2018Delvis innvilget
VillreintiltakSetesdal Austhei Villreinlag40 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
MIGRAPOPNorsk institutt for naturforskning40 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
Opplæring i utrydding av minkBrensholmen/Sommarøy utviklingslag40 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
GPS-merkeprosjektet på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør40 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Greylag Goose Management Planning Workshop, ParisNorsk institutt for naturforskning40 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
HUBRO: TEST AV HYPOTESER OM BESTANDSNEDGANGHøgskolen i Innlandet, Evenstad 40 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
GÅS i VESTFOLDNorsk institutt for naturforskning40 0002 mottakere2017Delvis innvilget, Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i TromsNorsk institutt for naturforskning40 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Mellomskarvens byttedyrvalg basert på gulpebollerHøgskolen i Hedmark40 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
Jakt på ulike arterNJFF Sør-Trøndelag40 000Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2017Delvis innvilget
Infoblad om jakt og fiske - infoside internettNJFF-Hordaland40 000Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Delvis innvilget
Elgforvaltning-skogøkonomiElgregion Mjøsa-Glomma40 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Delvis innvilget
Poster per side3451 - 3480 of 4650 items