Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Hekke og myteområder for sædgås i Nord-TrøndelagNord universitet 70 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening70 0003 mottakere2014Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kartlegging av hekkende kongeørn på HelgelandNorsk institutt for naturforskning70 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Delvis innvilget
Vårtrekk av polarsniper i VarangerfjordenJames Robert Wilson70 0002 mottakere2013Delvis innvilget, Delvis innvilget
Oppfølging og utbedring av flaggermuskasserMichaelsen Biometrika AS70 753Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
Introjakt på elgNorges Jeger og Fiskerforbund avdeling Nordland73 500Nordland fylkeskommune2019Innvilget som omsøkt
Vandringer, økologi og bestand hos fjellvåk (M)NORSK ORNITOLOGISK FORENING75 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Overvåking av hvitkinngås langs norskekystenNORSK ORNITOLOGISK FORENING75 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Påbygning instruksjonsvideo gåsjakt: KYSTJAKT PÅ GNORGES BONDELAG75 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Skitt jakt 2021STIFTELSEN NORDLAND NASJONALPARKSENTER75 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i Nordland 2021STATSKOG SF75 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Kartlegging av hønsehauk i nedre BuskerudRAPTOR SURVEY V/ODD FRYDENLUND STEEN75 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Innvilget som omsøkt
Kartlegging av Årets fugl lappspurvNorsk Ornitologisk Forening75 00010 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i Nordland 2020Statskog Sf75 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Overvåking av hvitkinngås langs norskekystenNorsk Ornitologisk Forening75 0002 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening75 0003 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kartlegging av hekkeplasser for hønsehaukRaptor Survey V/Odd Frydenlund Steen75 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2019Innvilget som omsøkt
Kartlegging av kongeørn med helikopter på SørøyaNorsk Institutt for naturforskning75 0002 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Avslått
Produksjon av oppdatert Europeisk hekkeatlasNorsk Ornitologisk Forening75 00018 mottakere2018Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Overvåking av hvitkinngås langs norskekystenNorsk Ornitologisk Forening75 000Statsforvalteren i Nordland2017Delvis innvilget
Arbeid med norsk ringmerking i 2016ARC75 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Oppsyn villreinjakt 2015Setesdal Ryfylke Villreinlag75 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Nasjonal kartlegging av havelleNorsk Ornitologisk Forening75 00019 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Inllegging i Rovbase - hekkende kongeørn i Nord-NoNorsk institutt for naturforskning75 0004 mottakere2014Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
Bestandstetthet og ungeproduksjon hos havørn i VesNINA75 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening75 0003 mottakere2013Delvis innvilget
kartlegging av jaktfalkKistefos Skogtjenester as75 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Trekk hos flaggermus i Sør-NorgeMichaelsen Biometrika AS75 699Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Arbeid i Fosen hjorteviltregionLandbrukskontoret i Ørland/ Bjugn76 000Trøndelag fylkeskommune2019Delvis innvilget
Overvåking av sædgås i BørgefjellNORD UNIVERSITET80 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Poster per side3451 - 3480 of 4165 items