Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Beiteomfanget fra grågås i utmark og på innmarkNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI40 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2021Delvis innvilget
Tilskudd vilttiltak 2020 - Oppdatering av tellendeSteinkjer Kommune40 000Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Modell for småviltforvaltningNorges Jeger- Og Fiskerforbund Sogn Og Fjordane40 000Vestland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i NordlandStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina40 000Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
Gås i ØstfoldStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina40 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått
Predatorfeller for å bedre småviltforvaltningAndørja Småviltlag Sa40 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Delvis innvilget
SUSTHERBStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina40 0006 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Viltregistrering med viltkameraNorges Jeger Og Fiskeforbund Hedmark40 000Innlandet fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Kartlegging og overvåking av storspoveMichaelsen Biometrika As40 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2020Delvis innvilget
Overvåking av hekkende vannfugl i Tyrifjorden-omr.Bjørn Harald Larsen40 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Lappuglas vandringsmønster og habitatbrukNorsk Ornitologisk Forening40 0003 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kartlegging Vandrefalk 2019 og 2020Naturvernforbundet I Buskerud40 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Kartlegging og overvåking av vandrefalkRaptor Survey V/odd Frydenlund Steen40 0003 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Restaurering av salamanderdammerNye Kristiansand Kommune 01.01.2020 Under Forhåndsregistrering40 000Statsforvalteren i Agder2020Delvis innvilget
Telling av norsk-russisk vintertrekkende elg Nibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi40 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2020Innvilget som omsøkt
JaktoppsynVillreinutvalet Nordfjella40 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Kartlegging av bever i Verdal og deler av LevangerVerdal kommune40 000Trøndelag fylkeskommune2019Delvis innvilget
Elgforvaltning i kulturlandskap med stort pressJohan Bergerud40 0002 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Avslått
Kartlegging av overvintrende ærfugl i Vegaøyan Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv40 000Statsforvalteren i Nordland2019Delvis innvilget
Bestandskartlegging av bever - Røros og HoltålenRøros kommune40 000Trøndelag fylkeskommune2019Delvis innvilget
Viltregistrering med viltkameraNJFF Hedmark40 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
DunprosjektetBirgitta Berglund40 0003 mottakere2019Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Tilskudd til forprosjekt beitetaksering hjorteviltProsjekt Utmark40 000Nordland fylkeskommune2019Innvilget som omsøkt
Kurs i kystseljaktNorges Jeger- og Fiskerforbund40 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Delvis innvilget
Hubro kartleggingFylkesmannen I Oslo Og Viken40 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Innvilget som omsøkt
Elgbeitetakst for alle vald i Stor-ElvdalStor-Elvdal Kommune40 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Kurs i revejakt og fellefangst.Norges Jeger- og Fiskerforbund40 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Overvåking av jaktfalk i Vest-FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning40 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Reinens områdebruk i Reinheimen-BreheimenReinheimen-Breheimen villreinutvalg40 0007 mottakere2019Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
HønsefugltakseringFinnmarkseiendommen Finnmárkkuopmodat40 000Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Delvis innvilget
Poster per side3451 - 3480 of 4647 items