Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kongeørn, kartlegging av forekomstKistefos Skogtjenester as Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Viltkartlegging Vegaøyan verdensarvområdeStiftelsen Vegaøyan Verdensarv Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Predatorbekjempelse i Vegaøyan verdensarvområdeStiftelsen Vegaøyan Verdensarv Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Helikoptertelling av elg og rådyr i Herøy kommuneHerøy kommune Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Taksering av rype og skogsfugl og reg av predasjonNJFF Hedmark Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Vegetasjonsanalyser med hjorteviltuthegningerElgregionråd Øst 2 mottakere2013Ikke behandlet
Rypetaksering - NordlandStatskog SF, region Helgeland Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Prosjekt Havørn i Steigen 2013Steigen Kommune Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Fjellrype og reirovervåkning_HiNT_NFKPål Fossland Moa Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Tilrettelegging jaktfeltLardal jeger og fiskelag Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
HønsefuglprosjektPål Fossland Moa Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Bedre hjorteviltjakt i Hedmark 2013NJFF Hedmark Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Viltregistrerering på snø i HedmarkNJFF Hedmark Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Prosjektet "På spor etter rødreven"NJFF Hedmark Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Eksponering av bever under vårjakta Frank Narve Rosell 19 mottakere2013Ikke behandlet
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal Vesthei-RNorsk Villreinsenter Sør 2 mottakere2013Ikke behandlet
lokkekursfauske og sørfold jeger og fiske foredning Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Søk etter børsteflaggermus i Hordaland Michaelsen Biometrika Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Analyser av utbredelse hos flaggermusMichaelsen Biometrika Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Digitalisering av LRSK-arkivNorsk Ornitologisk Forening avd. Nord-Trøndelag 2 mottakere2013Ikke behandlet
Storviltjaktkurs med rifleskyting for kvinnerNJFF-Troms 2 mottakere2013Ikke behandlet
Kartlegging av flaggermus i 2013Michaelsen Biometrika Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Jaktcamp for nybegynnere, ungdom, kvinnerNJFF-Troms 2 mottakere2013Ikke behandlet
Ungdomsprosjekt/beskatning/mår/mink/rev.Nes jakt og fiskeforening 2 mottakere2013Ikke behandlet
Svermelokaliteter for flaggermus på VestlandetMichaelsen Biometrika Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Digitalisering av jaktfeltkart i GrongNamsenvassdragets grunneierforening Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Rydding av vegetasjon - forbygging hjorteviltLesja kommune 2 mottakere2013Ikke behandlet
Mottak for skadde rovfuglerTom Roger Østerås Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Mottak for skadd rovfuglTom Roger Østerås Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Husbygging for ÆrfuglNatur og Friluftshjelperen Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Poster per side3451 - 3480 of 4647 items