Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Jaktkurs kanadagåsNorges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus15 000Akershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Oppdatering av jaktkart for Akershus og OsloNorges Jeger- og Fiskerforbund - AkershusAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Avslått
Hønsefugl takksering i ÅrdalsfjellaÅrdal Jeger og FiskerforeningSogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Avslått
Prosjekt forvaltning av hjortebestand.Felles landbrukskontor Årdal, Lærdal og Aurland kommune20 000Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Prosjekt forvaltning av hjortebestandFelles landbrukskontor Årdal, Lærdal og Aurland kommune20 000Sogn og Fjordane fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Handbok i praktisk hjorteforvaltningStiftelsen Norsk HjortesenterMiljødirektoratet2015Avslått
Overvåking av hønsehauk i Sør-trøndelagNorsk Ornitologisk Forening15 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Delvis innvilget
Faunakartlegging i Trondheim BymarkNaturvernforbundet i Sør-Trøndelag10 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Delvis innvilget
Regstrere og overvåke hekkelokaliteterRøros kommune8 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Delvis innvilget
Kartleg. av overlevelse og trekkruter hos dverggåsNorsk Ornitologisk Forening288 400Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Overvåking av dverggås i NorgeNorsk Ornitologisk Forening1 289 839Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Internasjonalt dverggåsarbeidNorsk Ornitologisk Forening300 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Grågåsunersøkelser i TelemarkNorsk institutt for naturforskning15 000Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Tilrettelagt hogst i vinterbeiteområder for elgNord-Fron kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Ikke behandlet
Tellinger av mytende grågjess på ØstlandetNorsk institutt for naturforskning 5 mottakere2015Ikke behandlet
Mobilisering av vannfugldata til ArtsobservasjonerNordre Øyeren fuglestasjon 3 mottakere2015Ikke behandlet
Utarbeidelse av forvaltningsplan gåsFredrikstad kommune avd Miljø og lanbruk 2 mottakere2015Ikke behandlet
Stor salamanderNorsk Ornitologisk Forening, Våtmarksgruppa Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Ajourhold av naturbase i Gjøvik kommuneGjøvik kommune 2 mottakere2015Ikke behandlet
Biotopforbedrende tiltak Holmevassheia, SirdalEcofact sørvest AS Rogaland fylkeskommune2015Ikke behandlet
Merkeprosjekt Hjort i ØstfoldFaun Naturforvaltning AS Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Ikke behandlet
Forstyrrelser og ulovlig jaktInnherred Grunneierlag for fellesforvaltning av gås 3 mottakere2015Ikke behandlet
Utvidelse av forvaltningsområdeInnherred Grunneierlag for fellesforvaltning av gås 3 mottakere2015Ikke behandlet
FoU-Hønsefugl HiNT 2015Pål Fossland Moa Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Grågåsundersøkelser i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
DNA-fingerprinting av ærfugl Norsk institutt for naturforskning 3 mottakere2015Ikke behandlet
Tellinger av hekkende sjøfugl 27 sjøfuglreservatNOF Telemark40 000Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Overvåking av hekkende vannfugl i TyrifjordområdetLarsen Naturundersøkelser30 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Overvåking av overvintrende vannfugl DrammenselvaLarsen Naturundersøkelser14 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2015Innvilget som omsøkt
Grågåsundersøkelser i Sør-TrøndelagNorsk institutt for naturforskningFylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Avslått
Poster per side3421 - 3450 of 4647 items