Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Drift av den norske ringmerkingssentralen i 2015Museum Stavanger, Ringmerkingssentralen500 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Kartlegging av trekk av polarsniper i PorsangerJames Robert Wilson60 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Grågåsundersøkelser Møre og RomsdalNorsk institutt for naturforskning45 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2015Delvis innvilget
Hvitryggspettinventering i Aust-Agder i 2015Norsk Ornitologisk Forening avd. Aust-AgderFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2015Avslått
Rehablilitering av skadde rovfugler og uglerNorsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland15 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Vintertelling av elgVågan Kommune60 000Nordland fylkeskommune2015Innvilget som omsøkt
Matkurs med grågås Dønna kommune20 000Nordland fylkeskommune2015Delvis innvilget
GåsejaktkursDønna kommune12 000Nordland fylkeskommune2015Delvis innvilget
Forvaltningsplan ElgLurøy Kommune35 000Nordland fylkeskommune2015Innvilget som omsøkt
Utarbeidelse av bestandsplan for villreinRondane Sør villreinutvalg3 mottakere2015Avslått
Utskiftningsfrekvens hos hønsehauker i Aust-AgderInstitutt for naturforvaltning, NMBU16 000Fylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Habitatvalg hos piggsvin i ÅsInstitutt for naturforvaltning, NMBU6 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Utbredelse hos piggsvin i ÅsInstitutt for naturforvaltning, NMBU6 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
KUNNSKAPSSTATUS FOR REETABLERING AV OTER Norsk institutt for naturforskning22 5004 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Hekke og myteområder for sædgås i Nord-TrøndelagNord universitet 70 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Overvåking av hekkende horndykker i Troms i 2015.Norsk institutt for naturforskning3 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget
Overvintringsområder og trekkruter til tyvjo Norsk institutt for naturforskning3 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget
Taksering av elgbeitenordre land kommune30 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Organisering, ettersøk, vilttiltakNissedal viltlagTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Avslått
Vannfugltelling Kristiansand og omengn lokallagBørge Mørkve-SimonsenFylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2015Avslått
Flytelling av hvitkinngås mai 2015Herøy kommune50 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Infoblad om jakt og fiske - infoside internettNJFF-Hordaland35 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
Miniseminar for elgjegereNJFF Hedmark10 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Taksering av rype, skogsfugl og registrering av prNJFF Hedmark50 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Bedre hjorteviltjakt i HedmarkNJFF Hedmark50 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Elgforvaltning-SkogøkonomiElgregion Mjøsa-Glomma50 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
NJFF-Hedmarks mårprosjekt 2015/2016NJFF HedmarkHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Avslått
Viltstell i Byremo UngdomsskoleAudnedal Kommune v/ Byremo Ungdomsskole10 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Smårovpattedyr; slakteavfall og kadaver Pål Fossland Moa150 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Overvintringsområder og trekkruter hos tyvjo Norsk institutt for naturforskning40 0002 mottakere2015Delvis innvilget
Poster per side3421 - 3450 of 4578 items