Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Gjødsling av beite til hvitkinngåsHerøy kommune50 000Statsforvalteren i Nordland2018Delvis innvilget
Gjødsling av beite hvitkinngåsHerøy kommuneStatsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Gjødsling av beite hvitkinngåsHerøy kommuneStatsforvalteren i Nordland2014Delvis innvilget
Gjødsling av beite for hvitkinngåsHERØY KOMMUNE55 000Statsforvalteren i Nordland2022Delvis innvilget
Gjødsling av beite for hvitkinngåsHERØY KOMMUNE50 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Gjødsling av beite for hvitkinngåsHerøy Kommune50 000Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
Gjødsling av beite for hvitkinngåsHerøy kommune50 000Statsforvalteren i Nordland2017Delvis innvilget
Gjødsling av beite for hvitkinngåsHerøy kommune60 000Statsforvalteren i Nordland2016Delvis innvilget
Gjess som utfordring og ressurs Norsk institutt for naturforskning15 0003 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Gjess som utfordring og ressursNorsk institutt for naturforskning18 mottakere2018Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget
Gjess i Ytre Oslofjord: bidrag til forvaltningSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Innvilget som omsøkt
Gjess i Ytre Oslofjord: bidrag til forvaltningSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA90 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
Gjess i Ytre Oslofjord: bidrag til forvaltningSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA20 0002 mottakere2021Delvis innvilget
Gjess i Vestfold; overvåking og konfl.foreb.tiltakNorsk institutt for naturforskning 3 mottakere2019Levert
Gjess i Vestfold og TelemarkStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina 3 mottakere2020Levert
Gjentak av rypejegerundersøkelse Norsk institutt for naturforskning10 00016 mottakere2017Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått
Gjennomgang av sett elg i Salten - NaturdataProsjekt Utmark40 000Nordland fylkeskommune2017Delvis innvilget
Genetiske undersøkelser paddeSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA200 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Genetiske undersøkelser av frosk, padde og salamanStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Genetiske analyser hos fiskeørn i FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning30 0003 mottakere2015Delvis innvilget
Genetiske analyser av snøugle Norsk Institutt for naturforskning4 mottakere2014Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Genetiske analyser av snøugle Norsk Institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Genetiske analyser av fjellrypeNorsk institutt for naturforskning (NINA)Miljødirektoratet2013Avslått
Genetisk variasjon i storsalamander populasjonerHøgskolen i Innlandet Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2018Levert
Genetisk overvåking av jaktfalk i FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning2 mottakere2014Avslått, Avslått
Genetisk overvåking av jaktfalk i FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning2 mottakere2013Avslått, Avslått
Genetisk diversitet og struktur hos kongeørnStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina Miljødirektoratet2020Levert
Genetisk diversitet og struktur hos kongeørnNorsk institutt for naturforskning (NINA) Miljødirektoratet2019Levert
Genetisk analyser og praktisk hjorteforvaltningSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2022Avslått
Genetisk analyser og praktisk hjorteforvaltningSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINAMiljødirektoratet2021Avslått
Poster per side3421 - 3450 of 4578 items