Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold20 0005 mottakere2019Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått
Grunneierbasert hjorteforvaltning i Vestland fylkeNorges BondelagMiljødirektoratet2020Avslått
Greylag Goose Management Planning Workshop, ParisNorsk institutt for naturforskning40 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
Grevling; bistand, reproduksjon og miljøgifterHØGSKOLEN I INNLANDET281 000Miljødirektoratet2022Innvilget som omsøkt
Grevling i Innlandet 2022-2023 HØGSKOLEN I INNLANDETInnlandet fylkeskommune2022Avslått
GPS-prosjektet på HV&NF -Ferdsel HVStiftelsen Norsk Villreinsenter300 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
GPS-prosjektet på HV&NF -Ferdsel HVStiftelsen Norsk Villreinsenter 3 mottakere2020Ikke behandlet
GPS-prosjektet på HV&NF -Ferdsel HVNorsk Villreinsenter Sør3 mottakere2019Avslått, Avslått, Avslått
GPSprosjekt på villrein Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør5 mottakere2016Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
GPSprosjekt på villrein Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør325 000Miljødirektoratet2016Innvilget som omsøkt
GPS-prosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør3 mottakere2017Avslått, Avslått
GPS-prosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør25 0003 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått
GPS-prosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør5 mottakere2015Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
GPS-prosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør325 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
GPSprosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør25 0003 mottakere2016Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
GPS-prosjekt Hardangervidda og Nordfjella -FERDSELNorsk Villreinsenter Sør250 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
GPS-merking villrein HV&NF, -FERDSEL HVNorsk Villreinsenter Sør3 mottakere2018Avslått, Innvilget som omsøkt
GPS-merking villrein HV&NF, ferdsel HVNorsk Villreinsenter Sør200 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
GPS-merking villrein HV&NF, ferdsel HVNorsk Villreinsenter Sør 3 mottakere2019Ikke behandlet
GPS-merking villrein HV&NF, ferdsel HVNorsk Villreinsenter Sør6 mottakere2017Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
GPS-merking villrein HV&NF, - FERDSEL HVNorsk Villreinsenter Sør3 mottakere2018Avslått, Avslått, Avslått
GPS-merkeprosjektet på villrein på HV -FerdselSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 3 mottakere2021Ikke behandlet
GPS-merkeprosjektet på villrein på HV -FerdselSTIFTELSEN NORSK VILLREINSENTER300 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
GPS-merkeprosjektet på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør15 0002 mottakere2018Delvis innvilget
GPS-merkeprosjektet på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør40 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
GPS-merkeprosjektet på HV og i NF -FERDSEL HVNorsk Villreinsenter Sør200 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
GPS-merkeprosjekt villrein Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør325 000Miljødirektoratet2017Innvilget som omsøkt
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør5 mottakere2017Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter Sør Rogaland fylkeskommune2014Ikke behandlet
GPS-merkeprosjekt på villrein i Setesdal-RyfylkeNorsk Villreinsenter SørHordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Poster per side3421 - 3450 of 4645 items