Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Støtte til viltmottak i Gol kommuneGol kommune31 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Støtte tli villreinoppsynetForollhogna Villreinområde20 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Støylandskapets påvirkning på elgHØGSKOLEN I INNLANDETInnlandet fylkeskommune2021Avslått
Sunnfjord Reinsdyrlag overvåking og telling.Sunnfjord Reinsdyrlag20 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
SunnHjort - E merkeprosjekt for hjort på SunnmøreNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2016Ikke behandlet
SunnHjort - Et merkeprosjekt for hjort på SunnmøreNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2019Ikke behandlet
SunnHjort - Et merkeprosjekt for hjort på SunnmøreNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2018Ikke behandlet
SunnHjort - Et merkeprosjekt for hjort på SunnmøreNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2017Ikke behandlet
SunnHjort - Et merkeprosjekt for hjort på SunnmøreNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2015Ikke behandlet
SunnHjort - Et merkeprosjekt for hjort på SunnmøreNIBIO Møre og Romsdal fylkeskommune2014Ikke behandlet
supplerende fugleregistreringer, ValdresflyiKistefos Skogtjenester As Statsforvalteren i Innlandet2019Ikke behandlet
Survey of roe deer management issuesNINA Miljødirektoratet2014Ikke behandlet
SUSTHERBSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA 5 mottakere2021Ikke behandlet
SUSTHERBSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA250 000Miljødirektoratet2021Delvis innvilget
SUSTHERBStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina260 0006 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
SUSTHERBNorsk institutt for naturforskning260 0006 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
SUSTHERBNorsk institutt for naturforskning260 0007 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget
SUSTHERB-Vegetasjonsanalyser i beitedyruthegningerNorsk institutt for naturforskning150 0008 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Avslått
Svanetelling 2016Norsk Ornitologisk forening, Hordaland13 000Fylkesmannen i Hordaland (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Svarthalespove i Nord-NorgeNORSK ORNITOLOGISK FORENING2 mottakere2021Avslått, Delvis innvilget
Svarthalespove i Nord-NorgeNorsk Ornitologisk Forening 3 mottakere2018Ikke behandlet
Svarthalespove i Nord-NorgeNorsk Ornitologisk Forening 5 mottakere2017Ikke behandlet
Svarthalespove i Nord-Norge 2020Norsk Ornitologisk Forening20 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Svarthalespove på JærenNorsk Ornitologisk Forening100 0002 mottakere2018Delvis innvilget, Delvis innvilget
Svelgbrems hos elg i TrøndelagNorsk institutt for naturforskning Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Svermelokaliteter for flaggermus på VestlandetMichaelsen Biometrika Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
syntetisering og systematisering av høstingsmodellNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Syntetisering og systematisering av høstingsmodellNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2016Avslått
Søk etter børsteflaggermus i Hordaland Michaelsen Biometrika Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Søknad – tilskudd til drift av Helgeland ViltforvaProsjekt Utmark50 000Nordland fylkeskommune2018Delvis innvilget
Poster per side3421 - 3450 of 4166 items