Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Overvåkning av pattdyr i Fjella ved snøsporingFinne Natur55 000Viken fylkeskommune2020Delvis innvilget
Overvåkning av salamandere i utvalgte dammerNorsk Zoologisk Forening, Oslo Og Akershus20 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Delvis innvilget
Overvåkning av småpattedyr i boreal barskogsoneNORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)3 mottakere2023Avslått, Avslått, Avslått
Overvåkning av småpattedyr i boreal barskogsoneNORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)Miljødirektoratet2023Avslått
Overvåkning av småpattedyr, tårnfalk og haukugleNORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2023Avslått
Overvåkning av Snøhettaområdet 2014-2017Norsk Villreinsenter NordFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Avslått
Overvåkning av Snøhettaområdet 2014-2017Norsk Villreinsenter Nord25 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2017Innvilget som omsøkt
Overvåkning av Snøhettaområdet 2014-2017Norsk Villreinsenter Nord2 mottakere2016Avslått, Innvilget som omsøkt
Overvåkning av Snøhettaområdet 2014-2017Norsk Villreinsenter Nord1 440 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Overvåkning av Snøhettaområdet 2014-2017Norsk Villreinsenter Nord25 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Innvilget som omsøkt
Overvåkning av Snøhettaområdet 2014-2017Norsk Villreinsenter Nord Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Levert
Overvåkning av Snøhettaområdet 2014-2017Norsk Villreinsenter Nord600 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Overvåkning av utvalgte orrfuglleik lokaliteterGregersen, Håkon Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
overvåkning av utvalgte orrfuglleiker i Buskerud fGregersen, Håkon Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Levert
overvåkning av utvalgte orrfuglleiker i HedmarkGregersen, HåkonHedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Avslått
overvåkning av utvalgte orrfuglleiker i Oppland Gregersen, Håkon Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Levert
overvåkning av utvalgte orrfuglleiker i Telemark Gregersen, HåkonTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2017Avslått
Overvåkning av utvalgte storfuglleiker i KongsbergSweco Norge AS Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Levert
overvåkning av utvalgte storfuglleiker i Oslo og ASweco Norge ASAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Overvåkning havørn SmølaNasjonalt Vindenergisenter Smøla AS Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Levert
Overvåkning havørn Smøla Tor Moholt Statsforvalteren i Møre og Romsdal2013Levert
Overvåkning sjøfugl Haugøya (inkl Remman NR) Nasjonalt Vindenergisenter Smøla AS Statsforvalteren i Møre og Romsdal2014Levert
Overvåkning VillreinSetesdal Ryfylke VillreinlagMiljødirektoratet2016Avslått
Overvåkning VillreinSetesdal Ryfylke Villreinlag50 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Overvåkningen av fuglearter i kulturlandskapStephan Smeby6 000Miljødirektoratet2018Delvis innvilget
Overvåkningsprogram for HjorteviltAndebu kommune5 500Vestfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Innvilget som omsøkt
ParteringskursVILTHALLEN AS53 000Nordland fylkeskommune2023Innvilget som omsøkt
Patogene bakterier i flått samlet fra mårAgder flått- og Viltundersøkelser2 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
Pattedyr i platanlønnskogMichaelsen BiometrikaStatsforvalteren i Møre og Romsdal2015Avslått
Perleuglekasseprosjekt i OpplandLarsen Naturundersøkelser10 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Poster per side3421 - 3450 of 5085 items