Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Forvaltning av hjortebestand 2013-2017Vestskog sa 4 mottakere2017Ikke behandlet
Informasjonstiltak valhall elgregionValhall elgregion4 mottakere2017Avslått, Avslått, Avslått
En levende kyst - samspill oter, mink og sjøfuglNorsk institutt for naturforskning22 0004 mottakere2017Innvilget som omsøkt, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening100 0004 mottakere2017Delvis innvilget, Delvis innvilget
Registrering av villreinen sin områdebruk-RondaneNord-Fron kommune 4 mottakere2017Ikke behandlet
Innlegging av havørndata fra Nord-Norge i RovbaseNorsk Institutt for naturforskning50 0004 mottakere2017Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
forvaltning av hjortebestand 2013-2017Vestskog sa 4 mottakere2016Ikke behandlet
Registrering av villreinen sin områdbruk-RondaneNord-Fron kommune 4 mottakere2016Ikke behandlet
HEKKENDE HAVØRN I NORD-NORGENorsk Institutt for naturforskning60 0004 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening40 0004 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget
Konflikter mellom sørhare og stedegen hareNorsk institutt for naturforskning450 0004 mottakere2016Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Forvaltningsplan for gås i HaldenvassdragetUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold10 0004 mottakere2016Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Beiteressurser ElgHøgskolen i Hedmark4 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
HEKKENDE HAVØRN I NORD-NORGENorsk Institutt for naturforskning40 0004 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Bestandsstatus for storlom på VestlandetNNI Resources AS4 mottakere2015Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Hekkebestander og næringsgrunnlag hos vannfuglerNNI Resources AS4 mottakere2015Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Forvaltning av gås i Akershus og ØstfoldUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold20 0004 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening100 0004 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget
KUNNSKAPSSTATUS FOR REETABLERING AV OTER Norsk institutt for naturforskning15 0004 mottakere2015Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Avslått
Utvikling av rømmingsvei for oter i fiskeruserNorsk institutt for naturforskning4 mottakere2015Avslått, Avslått, Avslått
Effekter av vindkraftanlegg på hønsefuglNorsk institutt for naturforskning4 mottakere2014Avslått
Prosjekt ElgbeiteHøgskolen i Hedmark4 mottakere2014Avslått, Avslått
Grågåsundersøkelser i Telemark og VestfoldNorsk institutt for naturforskning 4 mottakere2014Ikke behandlet
Hjort 2014Stiftelsen Norsk Hjortesenter 4 mottakere2014Ikke behandlet
Genetiske analyser av snøugle Norsk Institutt for naturforskning4 mottakere2014Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Inllegging i Rovbase - hekkende kongeørn i Nord-NoNorsk institutt for naturforskning75 0004 mottakere2014Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
Best.forh.hos fiskeørn i Finnmark og gen.analyserNorsk Institutt for naturforskning4 mottakere2014Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Forvaltning av hjortebestand 2014SfSkog 4 mottakere2014Ikke behandlet
Forvaltning av gås i Akershus og ØstfoldUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold25 0004 mottakere2014Delvis innvilget, Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt, Avslått
Hjort 2013Stiftelsen Norsk Hjortesenter 4 mottakere2013Ikke behandlet
Poster per side3421 - 3450 of 4176 items