Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Villreinprosjektet i SA&BV med kamerasendararStiftelsen Norsk Villreinsenter100 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening80 0003 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Villreinprosjektet i SA&BV med kamerasendararStiftelsen Norsk Villreinsenter50 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt
Oppdatering av bestandsplaner i Oppdal 2019Oppdal Kommune17 500Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Overvåking av kattugle i nordlig del av TrøndelagIngar Jostein Øien10 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Familiegrupper blant jerv i SkandinaviaStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning NinaMiljødirektoratet2020Avslått
Temaplan for hjorteviltforvaltning Nannestad Kommune41 000Viken fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Rovdyrinformasjon til skolene i Tynset og AlvdalAlvdal KommuneStatsforvalteren i Innlandet2020Avslått
Hønsehaukundersøkelser i TrøndelagStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina34 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Fagrapport "Hjorten i Vestland"Faun Naturforvaltning As110 000Vestland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Kartlegging av paddelokaliteterStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Overvåkning av av sædgås i BørgefjellNord Universitet80 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Genetiske undersøkelser av frosk, padde og salamanStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina2 mottakere2020Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Infoblad om jakt og fiske - infoside internettNorges Jeger-og Fiskerforbund Hordaland35 000Vestland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Kurs i elgjakt for nye jegereNorges Jeger- Og Fiskerforbund- AkershusViken fylkeskommune2020Avslått
Grågåsundersøkelser i NordlandStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina40 000Statsforvalteren i Nordland2020Delvis innvilget
Introjakt storviltNorges Jeger- Og Fiskerforbund Møre Og RomsdalStatsforvalteren i Møre og Romsdal2020Ikke realitetsbehandlet
Jaktleder og valdleder samlingBodø Kommune12 000Nordland fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Human JaktNorges Jeger- Og Fiskerforbund Sogn Og Fjordane80 000Vestland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Introjakt småviltNorges Jeger- Og Fiskerforbund Møre Og RomsdalStatsforvalteren i Møre og Romsdal2020Ikke realitetsbehandlet
Grågåsundersøkelser i Troms og FinnmarkStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina50 000Statsforvalteren i Troms og Finnmark2020Delvis innvilget
Fangst og jakt på kråkefugl og småpredatorerNorges Jeger- Og Fiskerforbund Møre Og RomsdalStatsforvalteren i Møre og Romsdal2020Ikke realitetsbehandlet
URBPOPStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina30 0005 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Hekkefugler på beitede strandenger i ytre ØstfoldBjørn K Janson Frostad35 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Kunnskapsformidling om villrein og villreinfjellFylkesmannen I Agder50 0002 mottakere2020Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Oppdatering av kommunale ettersøksjegereNorges Jeger- Og Fiskeforbund BuskerudViken fylkeskommune2020Avslått
Bedre ettersøk av rådyr - videreføringNorges Jeger- Og Fiskeforbund BuskerudViken fylkeskommune2020Avslått
Slaktekurs for viltDønna Kommune14 000Nordland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Opplæringsjakt på Hjortevilt 2020Norges Jeger- Og Fiskeforbund BuskerudViken fylkeskommune2020Avslått
Forbedret metodikk skogsfugltaksering FjellaFinne Natur25 000Viken fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Poster per side3421 - 3450 of 4650 items