Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Fallviltarbeid - elg/hjort analyserporsgrunn Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Etablering av våtmarksområdet m/dam og buffersonePORSGRUNN KOMMUNE Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Ikke behandlet
Tilskudd til forprosjekt beitetaksering hjorteviltProsjekt Utmark40 000Nordland fylkeskommune2019Innvilget som omsøkt
temakveld mer effektiv jakt på grågåsProsjekt Utmark44 000Nordland fylkeskommune2019Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd - utmarksseminar NU 2019Prosjekt UtmarkNordland fylkeskommune2019Avslått
Søknad om tilskudd til seminarserie på Helgeland –Prosjekt Utmark45 000Nordland fylkeskommune2019Innvilget som omsøkt
seminar praktisk bestandsplanlegging hjortevilt Prosjekt Utmark65 000Nordland fylkeskommune2019Innvilget som omsøkt
Helgeland viltforvaltningsråd, daglig driftProsjekt Utmark50 000Nordland fylkeskommune2019Delvis innvilget
Salten Viltforvaltningsråd, daglig driftProsjekt Utmark50 000Nordland fylkeskommune2019Delvis innvilget
Søknad – videreføring av Salten ViltforvaltningsråProsjekt Utmark50 000Nordland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til seminarserie i Salten – JakProsjekt Utmark31 000Nordland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd – slaktekurs 2018 SaVProsjekt Utmark30 000Nordland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Søknad – tilskudd til drift av Helgeland ViltforvaProsjekt Utmark50 000Nordland fylkeskommune2018Delvis innvilget
Søknad om tilskudd til seminarserie på Helgeland –Prosjekt Utmark45 000Nordland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Seminar praktisk bestandsplanlegging HelgelandProsjekt Utmark50 000Nordland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Kartlegging av grågås i Nordland i 2018Prosjekt Utmark84 000Statsforvalteren i Nordland2018Delvis innvilget
Søknad om tilskudd til forvaltningsplan for grågåsProsjekt Utmark112 500Statsforvalteren i Nordland2017Innvilget som omsøkt
Viderføring av prosjekt Smårovvilt i SaltenProsjekt Utmark40 000Nordland fylkeskommune2017Innvilget som omsøkt
Videreføring av Salten Viltforvaltningsråd (SaV)Prosjekt Utmark45 000Nordland fylkeskommune2017Innvilget som omsøkt
Gjennomgang av sett elg i Salten - NaturdataProsjekt Utmark40 000Nordland fylkeskommune2017Delvis innvilget
Avholdelse av 4 endagers jaktlederkursProsjekt Utmark40 000Nordland fylkeskommune2017Delvis innvilget
Videreføring av Salten Viltforvaltningsråd (SaV)Prosjekt Utmark30 000Nordland fylkeskommune2016Delvis innvilget
Smårovvilt i SaltenProsjekt Utmark40 000Nordland fylkeskommune2016Delvis innvilget
Seminarserie - Jaktleder og jegers ansvarProsjekt Utmark40 000Nordland fylkeskommune2016Delvis innvilget
seminar grunneiersamordningProsjekt Utmark46 000Nordland fylkeskommune2016Innvilget som omsøkt
Forprosjekt – Rødrev og smårovvilt i SaltenProsjekt Utmark28 250Nordland fylkeskommune2015Innvilget som omsøkt
JaktlederkursProsjekt Utmark48 500Nordland fylkeskommune2015Innvilget som omsøkt
Videreføring av Salten ViltforvaltningsrådProsjekt Utmark30 000Nordland fylkeskommune2015Delvis innvilget
2 temakvelder "Bedre Jakt"Prosjekt Utmark Nordland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Kompetanseheving kommunal rådyrforvaltningProsjekt Utmark Nordland fylkeskommune2014Ikke behandlet
Poster per side3421 - 3450 of 4647 items