Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Minimums- og strukturtelling i RondaneVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyreMiljødirektoratet2014Ikke realitetsbehandlet
Registrering kalvingsområderVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyreMiljødirektoratet2014Ikke realitetsbehandlet
Bruk av område. Utveksling mellom villreinområderBrattefjell - Vindeggen villreinutval3 mottakere2014Avslått, Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Identifisering av vinterområder hos horndykkerNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Er hjortevilt driver av rødrevens utbredelse? Norsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Hvor mye rødrev finnes det?Norsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Learning more from "fallvilt"NINAMiljødirektoratet2014Avslått
Illegal jakt på gaupe i SkandinaviaNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Vinduer og fugler i Norge.Norsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Hønseaukovervåking i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Kråkefugler - interaksjoner fugl, dyr og menneskerNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Vill-mink eller farm-minkNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Ny skala for miljøholdningerNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Effekter av vindkraftanlegg på hønsefuglNorsk institutt for naturforskning4 mottakere2014Avslått
Underartstilhørighet for norsk storskarvNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Tilskudd til jaktburer og utstyr for å øke effektiAnders Isak Mathisen GaupFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
syntetisering og systematisering av høstingsmodellNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
Bestandsstatus og demografi hos hareNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2014Avslått
ViltmatkursOlav SchrøderAust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2014Avslått
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Avslått
Ulvedrepte hunder i Norge – en FoU-evalueringHøgskolen i Innlandet, Evenstad Statsforvalteren i Nordland2014Avslått
Utvikling av dataverktøy for analyse av elg-dataEven Nicolai Rø3 mottakere2014Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Avslått
KOAT - rypemodul VarangerUniversitetet i TromsøMiljødirektoratet2014Avslått
ViltmatkursOlav SchrøderFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
Kurs i harejakt for damer.Olav SchrøderFylkesmannen i Aust-Agder (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
Tilrettelegging for jaktDagfinn FlottorpFylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2014Avslått
slakte hygiene og stell av knivSiljan Jeger- og FiskerforeningTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Drift/administrasjon av Viltlaget SørLindesnes Sør ViltlagVest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Poster per side3421 - 3450 of 4650 items