Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Fagdag rådyrforvaltningUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold3 mottakere2014Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Oppdatering av jaktkart for AkershusNorges Jeger- og Fiskerforbund - AkershusAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Elgmerkeprosjektet i Akershus 2008-2014 Faun Naturforvaltning ASAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Orrfuglleik registrering Norges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus2 mottakere2014Avslått, Avslått
Merking av av laksand og kvinand med lysloggereCEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLOAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
Ivartakelse av vilt i plansakerNorges NaturvernforbundMiljødirektoratet2014Avslått
Kartlegging av vandringer hos fjellvåkNorsk Ornitologisk Forening13 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått
Overvåking av grå skimmelflaggermus i OsloNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)2 mottakere2014Avslått, Avslått
Studie av furasjeringsadferd hos nøtteskrikeNorges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Avslått
Kartlegging av hekkende gråstrupedykkerNorsk institutt for naturforskning3 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Genetiske analyser av snøugle Norsk Institutt for naturforskning4 mottakere2014Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Snøuglas bestandsforh, vandr.mønster & habitatval.Norsk Institutt for naturforskning12 mottakere2014Avslått, Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Hønsehauk og skogbruk i VesterålenNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2014Avslått, Avslått
Overvaking av skoghønsreir 2014Høgskolen i Hedmark16 mottakere2014Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Fallviltarbeid i KristiansandKristiansand kommune, parkvesenet2 mottakere2014Avslått, Avslått
Viltfôring mot viltulukker?Høgskolen i Hedmark16 mottakere2014Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Bestandsplaner for hjorteviltMidtre Kvinesdal BestandsplanområdeVest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Avslått
FORSTYRRELSE AV FJELLREV? Norsk institutt for naturforskning6 mottakere2014Avslått, Avslått, Avslått
HønsefuglportalenNorsk institutt for naturforskning14 mottakere2014Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Kartlegging av trekk og habitatbruk hos fiskeørnNorsk Ornitologisk Forening3 mottakere2014Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging av trekk og vinterområder for brushaneNorsk Ornitologisk Forening2 mottakere2014Avslått, Avslått
Kartlegging av trekk og vinterområder for boltitNorsk Ornitologisk Forening6 mottakere2014Avslått, Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Genetisk overvåking av jaktfalk i FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning2 mottakere2014Avslått, Avslått
DNA-identifisering av ærfuglNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
Overvintringsområder og trekkruter til tyvjoNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
Kartlegging av trekkruter til tyvjo i FinnmarkNorsk institutt for naturforskning2 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
Minkfelleprosjekt i Vardø og Båtsfjord kommuneVardø Sportsfisker-og jegerforeningFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Avslått
Oter i fiskeruseNorsk instituut for naturforskning2 mottakere2014Avslått
Kartlegging av trekk og hekkeområder hos lappspoveNorsk Ornitologisk Forening3 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Forskning og overvåking av kongeørn i FinnmarkNorsk Institutt for naturforskning2 mottakere2014Avslått, Delvis innvilget
Poster per side3421 - 3450 of 4645 items