Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Monitoring av fjæreplyttLongyearbyen feltbiologiske forening65 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Opplærings kurs vilt 2014Norges Jeger- og Fiskerforbund avd Telemark65 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Action-planning workshop for the Common EiderStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina65 900Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Skogsfugltaksering i Fjellaområdet 2021MARKER KOMMUNE66 000Viken fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Skogsfugltaksering i Fjellaområdet 2020Marker Kommune66 000Viken fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Bestand og bestandstetthet hos orrfugl i lyngheiNni Resources As66 000Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Virkninger av introdusert fiskeart på vannfuglerNNI RESOURCES AS67 000Vestland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Oppsyn villreinjaktSetesdal Ryfylke Villreinlag68 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Forskning om habitatbruk av teist fra VegaSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA70 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Søknad om trykking og utgivelse av temahefte 2021VILLREINRÅDET I NORGE70 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til fagdag Villrein 2021VILLREINRÅDET I NORGE70 000Miljødirektoratet2021Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til kommunikasjon om viltarterSabima70 000Miljødirektoratet2020Delvis innvilget
Trekkfuglovervåking ved Lista FuglestasjonNorsk Ornitologisk Forening70 000Statsforvalteren i Agder2020Innvilget som omsøkt
Elgtetthet og beiteskader i sommer versus vinteromHøgskolen I Innlandet70 000Innlandet fylkeskommune2020Delvis innvilget
Hvitryggspetten på VestlandetNibio - Norsk Institutt For Bioøkonomi70 000Statsforvalteren i Vestland2020Delvis innvilget
Jaktleders AnsvarNorges Jeger- Og Fiskerforbund - Nordland70 000Nordland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Kartlegging av trekk og hekkeområder hos lappspoveNorsk Ornitologisk Forening70 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Søknad om tilskudd til fagdag Villrein 2020Villreinrådet I Norge70 000Miljødirektoratet2020Innvilget som omsøkt
Etablering av felles bestandsplanområde RollaIbestad Kommune70 000Troms og Finnmark fylkeskommune2020Delvis innvilget
Telling av elg ved bruk av helikopterKåfjord Kommune Gaivuona Suohkan70 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av kongeørn på SørøyaNorsk Institutt for naturforskning70 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til fagdag Villrein 2019Villreinrådet i Norge70 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Delegasjonstur til Hjortevilt 2018Aust-Agder fylkeskommune70 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2018Innvilget som omsøkt
Elgbeitetaksering VefsnVefsn kommune70 000Nordland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til fagdag Villrein 2018Villreinrådet i Norge70 000Miljødirektoratet2018Innvilget som omsøkt
Elgtelling LangøyaSortland kommune70 000Nordland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
GSG Conference Lithuania 2017Norsk institutt for naturforskning70 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Oppsyn villreinjakt 2016Setesdal Ryfylke Villreinlag70 000Miljødirektoratet2016Delvis innvilget
Hoggormprosjektet 2016NTNU Vitenskapsmuseet70 0002 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget
ElgtellingMålselv kommune70 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Poster per side3421 - 3450 of 4166 items