Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Grågåsundersøkelser i FinnmarkNorsk institutt for naturforskning40 0002 mottakere2014Delvis innvilget, Avslått
Tellinger av hekkende sjøfugl i TelemarkNOF Telemark40 000Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Trekkfuglovervåking ved Lista FuglestasjonNOF Lista Fuglestasjon40 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Elgmerkeprosjektet i Akershus 2008-2014 Faun Naturforvaltning AS40 000Fylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Viltkamera - hjortevilt og mindre rovdyrNorsk institutt for naturforskning40 0007 mottakere2014Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget, Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Overvåking av hekkende horndykker i TromsNorsk institutt for naturforskning40 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
Hønsehauk, hekkeplasser i Nord-AurdalKistefos Skogtjenester as40 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Vårtrekk av polarsniper i PorsangerfjordenJames Robert Wilson40 0002 mottakere2014Innvilget som omsøkt, Avslått
Kartlegging av spissmus- og smågn.arter i OpplandRandsfjordmuseene40 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Minimumstelling villrein HardangerviddaHardangervidda Villreinutval40 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hønsehaukKistefos Skogtjenester as40 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2013Innvilget som omsøkt
Byttedyr hos kongeørn: VideoovervåkingNORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)41 000Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
Ettersøk av skadet hjorteviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND VEST-AGDER41 000Agder fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Temaplan for hjorteviltforvaltning Nannestad Kommune41 000Viken fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Standardisert overvåking flaggermusMichaelsen Biometrika41 088Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Elgjaktkurs UkeskursNORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS41 100Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Bygging av alternative reirhyller for hubro på FjøFAUNAFOKUS AS41 358Statsforvalteren i Møre og Romsdal2022Innvilget som omsøkt
Gåse- og svanetellingerNOF avdeling Rogaland41 500Statsforvalteren i Rogaland2019Delvis innvilget
Forvaltningsseminar Salten 2022NORGES BONDELAG42 000Nordland fylkeskommune2022Innvilget som omsøkt
Kartlegging av sjøfugl i Innarsøyane naturreservatSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA42 000Statsforvalteren i Vestland2022Innvilget som omsøkt
Villreinjaktoppsyn/tellinger 2022SNØHETTA VILLREINUTVALG42 000Miljødirektoratet2022Delvis innvilget
Villreinjaktoppsyn/tellinger 2021SNØHETTA VILLREINUTVALG42 0004 mottakere2021Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått
Oppsyn villreinjakt 2019Snøhetta villreinutvalg42 000Miljødirektoratet2019Delvis innvilget
Villrein overvåking og oppsyn villreinjaktSnøhetta villreinutvalg42 000Miljødirektoratet2017Delvis innvilget
NJFF-Troms Elgjaktkurs for ungdomNJFF-Troms42 300Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Delvis innvilget
Kalvetelling Hardangervidda villreinområdeHardangervidda Villreinutval42 467Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Elgtelling AndøyaAndøy Kommune42 500Nordland fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Flaggermus i klimagradienterMichaelsen Biometrika42 666Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Aktivitetsdager ungdoms, skyting og opplæringNORDREISA JEGER OG FISKERLAG43 000Troms og Finnmark fylkeskommune2022Delvis innvilget
Opplæringsjakt på elgStatskog Sf43 000Nordland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Poster per side3421 - 3450 of 4647 items