Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Vinterforing av elgSvartisen elgregion Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Vannfugltelling Bergen og OsNorsk Ornitologisk Forening Hordaland Hordaland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Driftsplan småvilt ÅfjordSonja Ekker Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Smårovdyrs tilgang til og utnyttelse av kadaverPål Fossland Moa Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Målsettinger for hjorteviltforvaltning på Fosen.Landbrukskontoret i Ørland/ Bjugn Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Ettersøksundersøking NJFF Sogn og Fjordane Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Oppstart av kommunal ettersøksordning under jaktGrong kommune Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Utdanning av instruktører og fylkeskursNorges Jeger og Fiskerforbund avdeling Nordland Statsforvalteren i Nordland2013Ikke behandlet
Overvåking av kongeørn og jaktfalk i Sør-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Søknad om tilskudd til elgbeitetakseringGausdal fjellstyre Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Elgjaktkurs for ungdom og nybegynnereNorges Jeger og Fiskerforbund avdeling Nordland Nordland fylkeskommune2013Ikke behandlet
Registrering av spillplasser for tiurNord-Fron kommune Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Kartlegging flaggermus SF 2013Michaelsen Biometrika Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Smårovdyrs tilgang til og utnyttelse av kadaverPål Fossland Moa Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Inventering av hekkende grågåsbestand i Horten komHorten natursenter, konto merkes Horten natursenter Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Leie av terreng for opplæringsjaktNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2013Ikke behandlet
Fjellrype og reirovervåkning_HiNT_2013Pål Fossland Moa Møre og Romsdal fylkeskommune2013Ikke behandlet
Vegetasjonsanalyser innenfor og utenfor beitedyrutNorsk institutt for naturforskning 4 mottakere2013Ikke behandlet
Uglekasseprosjekt i TromsNOF - Troms Fylkeslag Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
grønnliGeir Glømme 2 mottakere2013Ikke behandlet
Forvaltningsplan for grågås i PorsangerPorsanger kommune Finnmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Rekrutteringsprosjekt - skoledelNorges Jeger- og Fiskeforbund, Sør-Trøndelag og Trondheim og Omland Fiskeadministrasjon Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
Åtebasert rovdyrturisme med fokus på bjørnStian Staberg 3 mottakere2013Ikke behandlet
Kartlegging av hekkende vepsevåkOdd Taale Frydenlund Steen 2 mottakere2013Ikke behandlet
Rovvilt beskatningglomsrudkollen jæger og fiskerforening 2 mottakere2013Ikke behandlet
Kartlegging og overvåking av vandrefalkOdd Taale Frydenlund Steen 4 mottakere2013Ikke behandlet
Kartlegging av hekkende hønsehauk i S-VestfoldOdd Taale Frydenlund Steen Fylkesmannen i Vestfold (før 1.1.2019)2013Ikke behandlet
Viltstell, primært hjortevilt.Jan Evensen Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Ikke behandlet
Fjellrype og reirpredasjon_HiNT_STFKPål Fossland Moa Sør-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2013Ikke behandlet
SmågnagertakseringStatskog SF, region Helgeland 2 mottakere2013Ikke behandlet
Poster per side3421 - 3450 of 4647 items