Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kartlegging av trekk og habitatbruk hos fiskeørnNorsk Ornitologisk Forening3 mottakere2015Avslått
Informasjon-/vernetiltak jaktfalken Veines KongsfjBerlevåg og Båtsfjord Reiselivsforum2 mottakere2015Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Trekkfuglovervåking ved Lista FuglestasjonNOF Lista Fuglestasjon30 000Fylkesmannen i Vest-Agder (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Lyngbrenning Blåfjellenden, Gjesdal kommuneEcofact sørvest AS Rogaland fylkeskommune2015Ikke behandlet
Jaktkurs kanadagåsNorges Jeger- og Fiskerforbund - Akershus15 000Akershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Opplæringsjakt småviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2015Ikke behandlet
Analyse av kontrollkort og felling HardangerviddaHardangervidda Villreinutval Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Utdanning av ettersøksekvipasjerNorges Jeger- og fiskerforbund ØstfoldFylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2015Avslått
Deltakelse GPS-merking av villrein HardangerviddaHardangervidda Villreinutval Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Opplæring i føring av hundNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2015Ikke behandlet
Jakt på småpredatorerNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2015Ikke behandlet
Byttedyr levert på reir av kongeørn Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet6 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Utdanning av instruktører hundetreningNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2015Ikke behandlet
Forvaltning av hjortebestand 2013-2017Vestskog sa 2 mottakere2015Ikke behandlet
Havørn; etablering i Aust-AgderMorten Erichsen 2 mottakere2015Ikke behandlet
Automatic VHF/GPS-collaring device for red foxInstitutt for naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitetMiljødirektoratet2015Avslått
Utdanning av ettersøksekvipasjerNorges Jeger- og fiskerforbund Østfold Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Ikke behandlet
Linjetaksering av lirypeNamsskogan Fjellstyre 2 mottakere2015Ikke behandlet
Opplæringsjakt for unge jegere og jenterNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Ikke behandlet
GåsejaktkursUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold Østfold fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Ikke behandlet
Bedret ettersøk etter skadet hjorteviltNorges jeger- og fiskerforbund Buskerud Buskerud fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Ikke behandlet
Villrein i Vestjotunheimen villreinområdeÅrdal Jeger og Fiskerforening Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Jakt i LierneLierne kommune Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Kalvetelling HardangerviddaHardangervidda Villreinutval Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Info-Opplæringstiltak Vilt i n-TrøndelagNJFF-Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag fylkeskommune (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Kartlegging av småpattedyr Hedmark 2015Randsfjordmuseene Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Kartlegging av fjellmyrløperTrondheimsfjorden våtmarkssenter Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Ikke behandlet
Villsvin, Ny art i Hedmark- ettersøk og utdanning NJFF Hedmark Fylkesmannen i Hedmark (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Hjemmeside Hardangervidda villreinutvalHardangervidda Villreinutval Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2015Ikke behandlet
Opplæringsjakt hjorteviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND MØRE OG ROMSDAL Møre og Romsdal fylkeskommune2015Ikke behandlet
Poster per side3391 - 3420 of 4645 items