Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Registreringer til Miljøkvalitetsnorm for villreinREINHEIMEN-BREHEIMEN VILLREINUTVALG20 0003 mottakere2021Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Registreringsmetode for villsvinUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold60 0002 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Regstrere og overvåke hekkelokaliteterRøros kommune8 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Delvis innvilget
Rehabilitering av dagrovfugler og uglerNORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)20 000Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
Rehabilitering av dagrovfugler og uglerNORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)20 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Rehabilitering av dagrovfugler og uglerNorges Miljø- Og Biovitenskapelige Universitet (nmbu)15 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Rehabilitering av dagrovfugler og ugler Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet20 000Statsforvalteren i Innlandet2019Innvilget som omsøkt
Rehabilitering av skadd fuglNORSK ORNITOLOGISK FORENING (NOF), AVDELING HEDMARK20 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Rehabilitering av skadede rovfugl og uglerNorsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland15 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Rehabilitering av skadede rovfugler og uglerNorsk Ornitologisk Forening, avd. OpplandFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Avslått
Rehabilitering av syk og skadet rovfuglGeir Sjøli10 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Rehabilitering av syk og skadet rovfuglRehabilitering av rovfugl8 0002 mottakere2017Innvilget som omsøkt, Avslått
Rehabilitering av syk og skadet rovfugl Geir Sjøli Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Rehabilitering av syk og skadet rovfugl Geir Sjøli10 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Innvilget som omsøkt
Rehabilitering av syk og skadet rovfugl.Kristian Elias Henriksen20 000Statsforvalteren i Vestland2022Innvilget som omsøkt
Rehablilitering av skadde rovfugler og uglerNorsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland15 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Reinaversjon for hundBODØ JEGER- OG FISKERFORENING23 000Nordland fylkeskommune2021Delvis innvilget
REINCARNorsk institutt for naturforskning3 mottakere2017Avslått, Avslått
Reinens områdebruk i OttadalsområdetReinheimen-Breheimen villreinutvalg55 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Reinens områdebruk i Reinheimen-BreheimenReinheimen-breheimen Villreinutvalg7 mottakere2020Avslått, Ikke realitetsbehandlet, Avslått, Avslått, Avslått
Reinens områdebruk i Reinheimen-BreheimenReinheimen-Breheimen villreinutvalg10 0007 mottakere2019Delvis innvilget, Avslått, Avslått, Avslått, Delvis innvilget
Reinens områdebruk i Reinheimen-BreheimenReinheimen-Breheimen villreinutvalg7 mottakere2018Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Delvis innvilget
Reinforsen gjerdeprosjektRana kommune2 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
Reingjerder i naturen-Problemer og løsninger Del1NaturRestaurering AS20 0009 mottakere2013Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Reinsdyr og lineære inngrepInstitutt for Naturforvaltning, Universitetet for Miljø- og Biovitenskap5 mottakere2013Avslått
Reinsdyrjakt for damer og ferske jegereOlav Schrøder7 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Reinsdyrjaktkurs for damerOlav Schrøder4 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått
Reinsgevira fortel villreinhistoriaTARANDUS AS2 mottakere2022Avslått
Reinsjakt for damerOlav Schrøder5 000Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Reirhyller i krykkjekoloni på OnaONA OG HUSØY VELFORENINGStatsforvalteren i Møre og Romsdal2021Avslått
Poster per side3391 - 3420 of 4645 items