Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Registrering av trekkelg ut fra Murudalen.FRON FJELLSTYRE Innlandet fylkeskommune2022Ikke behandlet
Registrering av truede fuglearter i NordlandFylkesmannen i Nordland30 000Statsforvalteren i Nordland2016Delvis innvilget
Registrering av vandrefalk i Indre ØstfoldINDRE ØSTFOLD KOMMUNEStatsforvalteren i Oslo og Viken2021Avslått
Registrering av villrein i Setesdal RyfylkeSetesdal Ryfylke Villreinlag83 8372 mottakere2014Delvis innvilget, Delvis innvilget
Registrering av villrein og tamrein øst i Forollh.Forollhogna Villreinområde Miljødirektoratet2018Ikke behandlet
Registrering av villreinen sin områdbruk-RondaneNord-Fron kommune4 mottakere2016Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
Registrering av villreinen sin områdebruk innan oVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Registrering av villreinen sin områdebruk RondaneVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre80 000Miljødirektoratet2014Delvis innvilget
Registrering av villreinen sin områdebruk, Gråhøa Villreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre Miljødirektoratet2013Ikke behandlet
Registrering av villreinen sin områdebruk-RondaneNord-Fron kommune20 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Registrering av villreinen sin områdebruk-RondaneNord-Fron kommune4 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget
Registrering av villreinens bruksområder Villreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre65 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Registrering av villreinens områdebrukReinheimen-Breheimen villreinutvalg7 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Registrering av villreinens områdebrukReinheimen-Breheimen villreinutvalg2 mottakere2016Avslått, Ikke realitetsbehandlet
Registrering av villreinens områdebrukKnutshø Villreinutvalg20 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Registrering av villreinens områdebrukForollhogna Villreinområde40 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Registrering av villreinens områdebrukKnutshø Villreinutvalg30 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Registrering av villreinens områdebrukSetesdal Ryfylke Villreinlag45 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Registrering av villreinens områdebrukHardangervidda Villreinutval35 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Registrering av villreinens områdebruk NordfjellaVillreinutvalet for Nordfjella Miljødirektoratet2016Ikke behandlet
Registrering av villreinens områdebruk og jaktoppsFørdefjella Villreinutval5 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Registrering g overvåking av rovfuglreir.Sør-OpplaNOF HADELAND LOKALLAG25 000Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
Registrering g overvåking av rovfuglreir.Sør-OpplaNOF HADELAND LOKALLAG25 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Registrering kalvingsområderVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre Miljødirektoratet2015Ikke behandlet
Registrering kalvingsområderVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyreMiljødirektoratet2014Ikke realitetsbehandlet
Registrering og digitalisering av sett elgFINNMARKSEIENDOMMEN60 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Registrering og overvåking av rovfuglreir på HadelNof Hadeland Lokallag15 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Registreringer av bever i Gran og LunnerDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS45 0002 mottakere2021Delvis innvilget, Delvis innvilget
Registreringer av nye gåseområder i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Ikke behandlet
Registreringer av sjøfugl ved Munkholmen og VæreTrondheim kommune, Miljøenheten7 5002 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget
Poster per side3361 - 3390 of 4645 items