Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Grågåsundersøkelser i FinnmarkNorsk institutt for naturforskning30 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Kartlegging av småpattedyr i FinnmarkGeorg Bangjord20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
KARTLEGGING AV FJÆREPLYTT I FINNMARKLongyearbyen feltbiologiske forening20 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Elgtelling 2018Karasjok kommune Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2018Ikke realitetsbehandlet
Utstopping av gaupeStabbursnes Naturhus og MuseumFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2018Avslått
Kartlegging av småpattedyr i Finnmark 2017Georg BangjordFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2017Avslått
Grågåsundersøkelser i TromsNorsk institutt for naturforskningFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2017Avslått
Vandringsmønster hos fjæreplytt i VarangerGeorg Bangjord15 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
KUNSTIG HEKKEPLASS FOR RØDNEBBTERNER NIBIO30 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Innvilget som omsøkt
Grågåsundersøkelser i FinnmarkNorsk institutt for naturforskningFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2016Avslått
forebyggende tiltak mot rovdyr angrep.Katrin AleksandersenFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Ikke realitetsbehandlet
tilskudd til jervebuJohan Anders SombyFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Ikke realitetsbehandlet
Grågåsundersøkelser i FinnmarkNorsk institutt for naturforskning40 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Tilskudd til jaktburer og utstyr for å øke effektiAnders Isak Mathisen GaupFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Ikke realitetsbehandlet
Minkfelleprosjekt i Vardø og Båtsfjord kommuneVardø Sportsfisker-og jegerforeningFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Avslått
Støtte til merking av Storjoer med lysloggere CEES, Institutt for biovitenskap, P.O. Box 1066 Blindern, 0316 OSLO30 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Innvilget som omsøkt
Kartlegging av flaggermus i kirker i FinnmarkNordisk Informasjonssenter for Flaggermus (NIFF)30 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2014Delvis innvilget
viltgjerde mot bjørnRadius Kirkenes ASFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Kartegging av flaggermus i kirkerNorske Naturveiledere10 000Fylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Delvis innvilget
Sildemåkeprosjektet i Troms og FinnmarkNOF avdeling TromsFylkesmannen i Finnmark (før 1.1.2019)2013Avslått
Kartlegging av hekkeplasser for hønsehaukRaptor Survey V/Odd Frydenlund Steen75 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2019Innvilget som omsøkt
Drift Hardangervidda villreinutvalHardangervidda Villreinutval Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Telling av villrein HardangerviddaHardangervidda Villreinutval Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2018Ikke behandlet
Kartlegging Horndykker 2017 og 2018Naturvernforbundet i Buskerud10 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Kartlegging Vandrefalk 2017 og 2018.Naturvernforbundet i Buskerud30 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Overvåking av overvintrende vannfugl i BuskerudLarsen Naturundersøkelser20 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Overvåking av hekkende vannfugl i TyrifjordområdetLarsen Naturundersøkelser30 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Kongeørn i Buskerud - oppdatering av rovbaseOdd Taale Frydenlund Steen19 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2018Innvilget som omsøkt
Drift Hardangervidda villreinutvalHardangervidda Villreinutval253 791Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2017Delvis innvilget
DNA-analyse av historisk brunbjørn i Sør-NorgeRandsfjordmuseene25 000Fylkesmannen i Buskerud (før 1.1.2019)2017Innvilget som omsøkt
Poster per side3361 - 3390 of 4606 items