Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Kursstøtte til lokale JFF-foreninger - fadderjaktNorges Jeger- og fiskerforbund ØstfoldFylkesmannen i Østfold (før 1.1.2019)2013Avslått
Utsetting av fasan i StavangerområdetRFK, Rogaland fuglehund klubbStatsforvalteren i Rogaland2013Avslått
Taksering/bestandsovervåkning av rypeStatskog SFTroms fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Aldersanalyse av elgtennerMidt Telemark landbrukskontorTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Eggpunktering av KanadagåseggMidt Telemark landbrukskontorTelemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Kulesti, rekruttering til jaktskytingNorges Jeger- og FiskerforbundMiljødirektoratet2013Avslått
vilttiltak, organisering av jakDan LystadFylkesmannen i Oslo og Akershus (før 1.1.2019)2013Avslått
Tverrfaglige publikasjoner - villreinforvaltningNorsk institutt for naturforskningMiljødirektoratet2013Avslått
Foring av rådyr.Kristin Schibbye2 mottakere2013Avslått, Avslått
Kartlegging av temmincksnipens trekkveierTerje LislevandMiljødirektoratet2013Avslått
Fôring av elg for å hindre trafikkulykkerLøvenskiold-Vækerø COLAkershus fylkeskommune (før 1.1.2020)2013Avslått
Villsvinets plass i ØstfoldUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold2 mottakere2013Avslått, Delvis innvilget
Merkeprosjekt elg i Valdres og HallingdalGol kommune3 mottakere2013Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet
Eikvåg Ole-Kristian Vaagsvold Statsforvalteren i Agder2022Ikke behandlet
Overvåking av storspove (S)BIRDLIFE NORGE 4 mottakere2022Ikke behandlet
Elgtelling i Tana kommuneDEANU GIELDA / TANA KOMMUNE Troms og Finnmark fylkeskommune2022Ikke behandlet
Grunneierorganisering for villsvinjaktHedmarken Landbrukskontor Innlandet fylkeskommune2022Ikke behandlet
Jaktfelt for ungdommerGRATANGEN JEGER- OG FISKERFORENING Troms og Finnmark fylkeskommune2022Ikke behandlet
Organisering av vald i SnillfjordORKLAND KOMMUNE Trøndelag fylkeskommune2022Ikke behandlet
Vintertelling av elgBARDU KOMMUNE Troms og Finnmark fylkeskommune2022Ikke behandlet
Jakt som næringsvei i RennsjøenRENNSJØEN DA 2 mottakere2022Ikke behandlet
"Ekstremår" og hjortedyrforvaltningSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Kartlegging av hekkende jaktfalk i Buskerud 2022FURUSETH LARS-EGIL Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
Kartlegging av hønsehauk i øvre deler av Buskerud.FURUSETH LARS-EGIL Statsforvalteren i Oslo og Viken2022Ikke behandlet
oppsyn under villreinjaktFJELLHEIMEN GRUNNEIGARSAMSKIPNAD OG VILLREINUTVAL Statsforvalteren i Vestland2022Ikke behandlet
Pilotprosjekt for valg av nytt ringmerkingsprogramARC - Arctic Research and Consulting DA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Tilskot til vilttiltak - interaktivt spelBLÅST SPEL AS Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
Bestandsutvikling for gjess i Vestfold og TelemarkSTIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Statsforvalteren i Vestfold og Telemark2022Ikke behandlet
Risikokart for hjortepåkjørslerNIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI Møre og Romsdal fylkeskommune2022Ikke behandlet
Sporing av havsvale 2022STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA Miljødirektoratet2022Ikke behandlet
Poster per side3361 - 3390 of 4647 items