Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Støtte til viltmottak i Gol kommuneGol kommune31 000Miljødirektoratet2019Innvilget som omsøkt
Søknad om tilskudd til seminarserie i Salten – JakProsjekt Utmark31 000Nordland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Utrydding av minkBrensholmen/Sommarøy utviklingslag31 1002 mottakere2017Delvis innvilget, Delvis innvilget
Tilrettelegging for rekruttering til jakt /infoGjerstad Jeger- Og Fiskerforening31 400Aust-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Registrering av beverforekomster i SelbuSelbu Kommune31 500Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Kartlegging beverlokaliteterMelhus Kommune31 500Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Kartlegging av bever i Malvik kommuneMalvik kommune31 500Trøndelag fylkeskommune2019Delvis innvilget
teljing av villreinFJELLHEIMEN GRUNNEIGARSAMSKIPNAD OG VILLREINUTVAL32 000Statsforvalteren i Vestland2022Innvilget som omsøkt
teljing av villreinFJELLHEIMEN GRUNNEIGARSAMSKIPNAD OG VILLREINUTVAL32 000Statsforvalteren i Vestland2021Innvilget som omsøkt
Teljing av villreinFjellheimen Grunneigarsamskipnad Og Villreinutval32 000Statsforvalteren i Vestland2020Innvilget som omsøkt
felles Informasjon og forvaltnings arbeid Valhall elgregion32 0003 mottakere2019Innvilget som omsøkt, Ikke realitetsbehandlet, Avslått
Elgjaktopplæring for skoleungdomNJFF-Troms32 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2016Delvis innvilget
Elgbeitetaksering i Flekkefjord KommuneFlekkefjod Kommune32 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2014Delvis innvilget
Utdanning av ettersøksekvipasjer på hjorteviltNORGES JEGER- OG FISKERFORBUND - NORDLAND32 250Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i Nordland 2019Tore Veisetaune32 8922 mottakere2019Delvis innvilget, Delvis innvilget
EttersøksarbeidNJFF Vest-Agder33 000Vest-Agder fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Delvis innvilget
Kartlegging/overvåking av fugler i kulturlandskapMichaelsen Biometrika AS33 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2018Innvilget som omsøkt
Faglig vurdering av metoder for elgtelling DEANU GIELDA / TANA KOMMUNE33 333Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Hønsehaukundersøkelser i TrøndelagStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina34 000Statsforvalteren i Trøndelag2020Delvis innvilget
Utdanning av ettersøksekvipasjer på hjorteviltNorges Jeger- Og Fiskerforbund - Nordland34 000Nordland fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Utdanning av ettersøksekvipasjer på hjorteviltNorges Jeger og Fiskerforbund avdeling Nordland34 000Nordland fylkeskommune2019Innvilget som omsøkt
Utdanning av ettersøksekvipasjer på hjorteviltNJFF Nordland34 000Nordland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Patogene bakterier i flått samlet fra mårAgder flått- og Viltundersøkelser34 5002 mottakere2013Delvis innvilget, Avslått
Elgjaktkurs for Jenter 2021NORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS34 800Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Flaggermus i Trøndelag 2022 - VilttiltakHABITATDESIGN EVA TILSETH35 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i Nordland 2022STATSKOG SF35 000Statsforvalteren i Nordland2022Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hønsehaukreir i VestfjellaUTMARKSFORVALTNINGEN AS35 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
Slaktekurs Beiarn 2021NORGES BONDELAG35 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
fiskeørn, bestandsregistrering 2021KISTEFOS SKOGTJENESTER AS35 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i Nordland 2021STATSKOG SF35 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Poster per side3361 - 3390 of 4645 items