Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Registrering av villreinens bruksområder Villreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre65 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Registrering av villreinens områdebrukReinheimen-Breheimen villreinutvalg7 mottakere2017Avslått, Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Registrering av villreinens områdebrukReinheimen-Breheimen villreinutvalgMiljødirektoratet2016Avslått
Registrering av villreinens områdebrukKnutshø Villreinutvalg20 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Registrering av villreinens områdebrukForollhogna Villreinområde40 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Registrering av villreinens områdebrukKnutshø Villreinutvalg30 000Miljødirektoratet2014Innvilget som omsøkt
Registrering av villreinens områdebrukSetesdal Ryfylke Villreinlag45 000Miljødirektoratet2013Delvis innvilget
Registrering av villreinens områdebrukHardangervidda Villreinutval35 000Miljødirektoratet2013Innvilget som omsøkt
Registrering av villreinens områdebruk NordfjellaVillreinutvalet for Nordfjella Miljødirektoratet2016Levert
Registrering av villreinens områdebruk og jaktoppsFørdefjella Villreinutval5 000Miljødirektoratet2015Delvis innvilget
Registrering g overvåking av rovfuglreir.Sør-OpplaNOF HADELAND LOKALLAG25 000Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
Registrering g overvåking av rovfuglreir.Sør-OpplaNOF HADELAND LOKALLAG25 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Registrering kalvingsområderVillreinutvalget for Rondane Nord/Dovre fjellstyre Miljødirektoratet2015Levert
Registrering og digitalisering av sett elgFINNMARKSEIENDOMMEN60 000Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Registrering og overvåking av rovfuglreir på HadelNof Hadeland Lokallag15 000Statsforvalteren i Innlandet2019Delvis innvilget
Registreringer av bever i Gran og LunnerDOKKADELTAET NASJONALE VÅTMARKSSENTER AS45 0002 mottakere2021Delvis innvilget, Delvis innvilget
Registreringer av nye gåseområder i Nord-TrøndelagNorsk institutt for naturforskning Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (før 1.1.2018)2014Levert
Registreringer av sjøfugl ved Munkholmen og VæreTrondheim kommune, Miljøenheten7 5002 mottakere2016Delvis innvilget, Delvis innvilget
Registreringer til Miljøkvalitetsnorm for villreinREINHEIMEN-BREHEIMEN VILLREINUTVALG20 0003 mottakere2021Delvis innvilget, Avslått, Avslått
Registreringsmetode for villsvinUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold60 0002 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Regstrere og overvåke hekkelokaliteterRøros kommune8 000Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (før 1.1.2018)2015Delvis innvilget
Rehabilitering av dagrovfugler og uglerNORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)20 000Statsforvalteren i Innlandet2022Innvilget som omsøkt
Rehabilitering av dagrovfugler og uglerNORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)20 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Rehabilitering av dagrovfugler og uglerNorges Miljø- Og Biovitenskapelige Universitet (nmbu)15 000Statsforvalteren i Innlandet2020Delvis innvilget
Rehabilitering av dagrovfugler og ugler Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet20 000Statsforvalteren i Innlandet2019Innvilget som omsøkt
Rehabilitering av skadd fuglNORSK ORNITOLOGISK FORENING (NOF), AVDELING HEDMARK20 000Statsforvalteren i Innlandet2022Delvis innvilget
Rehabilitering av skadede rovfugl og uglerNorsk Ornitologisk Forening, avd. Oppland15 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2016Delvis innvilget
Rehabilitering av skadede rovfugler og uglerNorsk Ornitologisk Forening, avd. OpplandFylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2017Avslått
Rehabilitering av syk og skadet rovfuglGeir Sjøli10 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Rehabilitering av syk og skadet rovfuglRehabilitering av rovfugl8 0002 mottakere2017Innvilget som omsøkt, Avslått
Poster per side3331 - 3360 of 4578 items