Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Utdanning av ettersøksekvipasjer på hjorteviltNorges Jeger og Fiskerforbund avdeling Nordland34 000Nordland fylkeskommune2019Innvilget som omsøkt
Diett hos hubro i TrøndelagNorsk Ornitologisk Forening34 0003 mottakere2018Delvis innvilget, Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
Utdanning av ettersøksekvipasjer på hjorteviltNJFF Nordland34 000Nordland fylkeskommune2018Innvilget som omsøkt
Elgjaktkurs for Jenter 2021NORGES JEGER OG FISKERFORBUND TROMS34 800Troms og Finnmark fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
Flaggermus i Trøndelag 2022 - VilttiltakHABITATDESIGN EVA TILSETH35 000Statsforvalteren i Trøndelag2022Delvis innvilget
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i Nordland 2022STATSKOG SF35 000Statsforvalteren i Nordland2022Innvilget som omsøkt
Kartlegging av hønsehaukreir i VestfjellaUTMARKSFORVALTNINGEN AS35 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
Slaktekurs Beiarn 2021NORGES BONDELAG35 000Nordland fylkeskommune2021Innvilget som omsøkt
fiskeørn, bestandsregistrering 2021KISTEFOS SKOGTJENESTER AS35 000Statsforvalteren i Innlandet2021Delvis innvilget
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i Nordland 2021STATSKOG SF35 000Statsforvalteren i Nordland2021Delvis innvilget
Kartlegging av fiskeørn i ØstfoldRAPTOR SURVEY V/ODD FRYDENLUND STEEN35 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2021Delvis innvilget
Kartlegging/overvåking av vandrefalkRAPTOR SURVEY V/ODD FRYDENLUND STEEN35 000Statsforvalteren i Innlandet2021Innvilget som omsøkt
Infoblad om jakt og fiske - infoside internettNorges Jeger-og Fiskerforbund Hordaland35 000Vestland fylkeskommune2020Delvis innvilget
Hekkefugler på beitede strandenger i ytre ØstfoldBjørn K Janson Frostad35 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Veg Store Urevatn - evaluering av ferdselFylkesmannen I Agder35 0003 mottakere2020Delvis innvilget, Avslått, Delvis innvilget
Nordisk symposium om kongeørn 2020Norsk Ornitologisk Forening (nof), Avdeling Hedmark35 0002 mottakere2020Delvis innvilget
ElgbeiteregistreringSnåsa Kommune35 000Trøndelag fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Taksering av rype og skogsfugl 2020Norges Jeger Og Fiskeforbund Hedmark35 000Innlandet fylkeskommune2020Innvilget som omsøkt
Overvåking av jaktfalk i Vest-FinnmarkStiftelsen Norsk Institutt For Naturforskning Nina35 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Innvilget som omsøkt
Kartlegging og overvåking av fiskeørn i ØstfoldRaptor Survey V/odd Frydenlund Steen35 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2020Innvilget som omsøkt
Ekstensiv overvåking av jaktfalk i Nordland 2020Statskog Sf35 0002 mottakere2020Delvis innvilget, Delvis innvilget
Registrering av tiurleiker 2020Øyvind Andreas Duus35 000Statsforvalteren i Agder2019Innvilget som omsøkt
Kartlegging flaggermus Trøndelag 2019 - viltformålHabitatDesign Eva Tilseth35 000Statsforvalteren i Trøndelag2019Delvis innvilget
Taksering av rype og skogsfugl 2019NJFF Hedmark35 000Hedmark fylkeskommune (før 1.1.2020)2019Innvilget som omsøkt
Dobbeltbekkasin på HardangerviddaNorsk Ornitologisk Forening35 000Statsforvalteren i Vestland2019Innvilget som omsøkt
Kartlegging truede fugler i kulturlandskapMichaelsen Biometrika AS35 000Statsforvalteren i Møre og Romsdal2019Innvilget som omsøkt
Kartlegging av rovfugl i Østfold fra 2019Raptor Survey v/Odd Frydenlund Steen35 000Statsforvalteren i Oslo og Viken2019Delvis innvilget
Raudrev på Hardangervidda Norsk institutt for naturforskning35 0006 mottakere2018Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt, Avslått, Avslått, Innvilget som omsøkt
Viltseminar 2019Norges Jeger og Fiskerforbund Rogaland35 000Statsforvalteren i Rogaland2018Delvis innvilget
Byttedyr hos kongeørn: Videoovervåking Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet35 000Fylkesmannen i Oppland (før 1.1.2019)2018Delvis innvilget
Poster per side3331 - 3360 of 4645 items