Tilskudd til vilttiltak

For mer informasjon om ordningen, eller for å levere en søknad, gå til skjema.

Drag a column header and drop it here to group by that column
TITTELSØKERINNVILGETMOTTAKERSØKNADSÅRSTATUS
Telling av grågåsHerøy kommuneStatsforvalteren i Nordland2015Delvis innvilget
Reiroverleving hjå skogshøns 2015Høgskolen i Hedmark160 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Reduksjon av elpåkjørsler - Rana kommuneRana kommune2 mottakere2015Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
MIGRAPOP 2015Norsk institutt for naturforskning100 0003 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
Overvåking av hubro på Solværøyene 2015Norsk institutt for naturforskning (NINA)50 0002 mottakere2015Delvis innvilget
Kartlegging av hekkende kongeørn på HelgelandArctic Research and Consulting da20 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Delvis innvilget
Bedre jakt på gjess og andefuglNorges Jeger- og Fiskerforbund85 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Rypetaksering høsten 2015Kvikne FjellstyreMiljødirektoratet2015Avslått
Grågåsunersøkelser i TelemarkNorsk institutt for naturforskning15 000Fylkesmannen i Telemark (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Seminar med tema hjortevilt - skogbrukNotodden kommune, landbruksavdelingen2 mottakere2015Ikke realitetsbehandlet, Delvis innvilget
Rullering av forvaltningsplan for gjess i TelemarkNorges Jeger- og Fiskerforbund avd Telemark25 0002 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Delvis innvilget
Bestandsplan for elg, hjort og rådyr i SkjåkSkjåk kommune14 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Spillområder for storfugl i LillehammerGausdal Kommune - Landbrukskontoret i Lillehammerregionen15 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Tiltak mot vilutlykker Øyer fjellstyre20 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Innvilget som omsøkt
Elgbeitetakst Eina ViltlagVestre Toten kommune30 000Oppland fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Sildemåkeprosjektet i Troms og Finmark 2015NOF - Troms Fylkeslag15 0002 mottakere2015Delvis innvilget, Avslått
Byttedyr hos havørn: Videoovervåking Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet10 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Statusoppdatering for hønsehauken i TromsNorsk Institutt for naturforskning30 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Grågåsundersøkelser i TromsNorsk institutt for naturforskning15 000Fylkesmannen i Troms (før 1.1.2019)2015Delvis innvilget
Kartlegging av trekk og hekkeområder hos lappspoveNorsk Ornitologisk Forening3 mottakere2015Avslått, Delvis innvilget, Avslått
Opplæringskurs viltNorges Jeger- og Fiskerforbund avd Telemark50 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Viltkartlegging i Midt-TelemarkMidt Telemark landbrukskontor25 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Vurdering av beitekvalitet/tilgang for hjorteviltFyresdal kommune25 000Telemark fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Kråkefangs med burBrensholmen/Sommarøy utviklingslag7 000Troms fylkeskommune (før 1.1.2020)2015Delvis innvilget
Byttedyr levert på reir av kattugle Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet6 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Byttedyr levert på reir av havørn Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet6 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Byttedyr levert på reir av fiskeørn Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet6 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Byttedyr levert på reir av hubro Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskaplige universitet6 000Miljødirektoratet2015Innvilget som omsøkt
Forprosjekt: Jaktlaboratorium SvanøyStiftelsen Norsk HjortesenterMiljødirektoratet2015Avslått
Aldersanalyse av elgUtmarksavdelingen for Akershus og Østfold7 0002 mottakere2015Innvilget som omsøkt, Innvilget som omsøkt
Poster per side3301 - 3330 of 4645 items